Medarbetare allt mer lojala mot arbetsplatsen

Lojaliteten har ökat under coronapandemin, enligt en studie från Netigate.

Ledarskap | ARTIKEL | AUG 2021

Bland faktorer som påverkar är den anställdas arbetsuppgifter och personliga utveckling, samt att det bör finnas en tydlighet kring organisationens vision och mål.

Bland faktorer som påverkar är den anställdas arbetsuppgifter och personliga utveckling, samt att det bör finnas en tydlighet kring organisationens vision och mål.

Anställdas lojalitet gentemot den egna arbetsplatsen har ökat de senaste åren. Det visar en undersökning från Netigate som är baserad på data från 274 olika företag. Hela 70 procent av företagen har kunnat konstatera en ökad lojalitet bland medarbetarna i samband med coronapandemin 2019 och 2020, och utvecklingen ser ut att fortsätta under 2021. Medarbetarlojalitet är framför allt kopplat till ledarskapet, den anställdes egen utveckling och organisationens vision och mål, skriver Netigate.

Coronapandemin har påverkat både samhället och arbetslivet på en rad olika sätt. En följd av pandemin tycks vara att allt fler anställda känner en lojalitet gentemot sin arbetsgivare. Det visar den nya undersökningen från Netigate, som bygger på medarbetarundersökningar i 274 olika företag. I undersökningarna mäts de anställdas attityder i så kallade eNPS-svar, där eNPS står för Employee Net Promoter Score. Totalt har Netigate sammanställt över 200 000 eNPS-svar för att få en bild av hur medarbetarlojaliteten har utvecklats sedan pandemin började.

Och resultaten visar alltså att medarbetarnas lojalitet ökar. År 2019 var den genomsnittliga eNPS-poängen 9, på en skala som sträcker sig från -100 till 100 och där medarbetarna delas in i tre grupper baserat på sina svar: Kritiker, passiva och ambassadörer. Resultatet 9 innebär att den genomsnittliga medarbetaren var passiv. Men under 2020 ökade den genomsnittliga eNPS-poängen till 17, och hittills under 2021 har den stigit till 18.

Det innebär att den genomsnittliga medarbetaren har utvecklats från ”passiv” till ”ambassadör” under pandemin. Eller enkelt uttryckt: De anställda har blivit mer lojala och känner ett större engagemang i förhållande till arbetsgivaren.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Lojala medarbetare ger lojala kunder

Parallellt med studien av dessa data har Netigate även genomfört en panelundersökning för att ta reda på vilka faktorer som driver medarbetarnas lojalitet. Svaren visade att ledarskapet spelar en väldigt viktig roll. Andra faktorer som påverkar är den anställdas arbetsuppgifter och personliga utveckling, samt att det bör finnas en tydlighet kring organisationens vision och mål.

Coronapandemin tycks ha haft en positiv effekt på medarbetarnas lojalitet. I tider av otrygghet blir det kanske lättare att uppskatta och se värdet i det man redan har. En annan förklaring skulle kunna vara att många medarbetare har känt sig sporrade av att de har fått ett ökat eget ansvar, eller att de helt enkelt har känt en större empati gentemot organisationen.

Vad den ökade medarbetarlojaliteten än beror på så har den ett stort värde för företag och organisationer, och det finns all anledning att försöka bevara och utveckla de anställdas lojalitet och engagemang även efter krisen. Netigate påpekar att det finns en tydlig koppling mellan medarbetarlojalitet och kundlojalitet, samt att lojala medarbetare leder till bättre tillväxt, mer kreativitet och större trivsel inom organisationen.


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill