"Farligt att dricka i avstressande syfte"

Chefer dricker alkohol oftare än sina anställda, enligt en kartläggning från Previa.

Hälsa | Ledarskap | HR | ARTIKEL | MAJ 2012

"Farligt att dricka i avstressande syfte"

"Farligt att dricka i avstressande syfte"

Nästan dubbelt så många chefer som andra anställda dricker alkohol minst tre gånger i veckan, enligt en ny undersökning från Previa. Företagsläkaren Urban Svensson ser en risk att vissa personer med arbetsledningsansvar dricker alkohol i avstressande syfte.  "Det här kan vara ett uttryck för hård arbetsbelastning", säger han till Motivation.se.

Undersökningen från Previa, som är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsovård, visar att 14 procent av cheferna dricker alkohol tre eller fler gånger i veckan. Bland övriga anställda är motsvarande siffra 8 procent.

Statistiken kommer från Previas kartläggningar av hälsotillståndet hos mer än 2 100 chefer i Sverige mellan 2008 och 2011.

Riskbeteende

Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa, understryker att siffrorna inte säger någonting om hur mycket alkohol cheferna dricker, utan bara hur ofta de dricker. Det kan inte uteslutas att de vanliga anställda har en större totalkonsumtion av alkohol även om den sker vid färre tillfällen.

Trots det anser han att resultaten av kartläggningen kan ses som en varningssignal.

- Det är anmärkningsvärt att alkoholen sticker ut på det här sättet i undersökningen. Vi vet också att alkoholkonsumtionen ofta underrapporteras i den här typen av enkäter som bygger på självrapportering, säger Urban Svensson.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Att dricka tre eller flera gånger i veckan är på gränsen till ett riskbeteende. Många upplever nog att de lever ett hälsosamt liv och ser inte riskerna i sin livsstil, förklarar han.

Krav och stress

Man kan inte utesluta att chefernas mer frekventa drickande har med deras arbetsroll att göra, menar Urban Svensson.

- Vad är det som skiljer ut cheferna från övriga anställda? Att de har ett arbetsledningsansvar. Med det tillkommer högre krav, och för att orka med kraven kanske vissa chefer använder alkohol. Det här kan vara ett uttryck för hård arbetsbelastning, att man dricker för att stressa av och för att kunna somna, säger Previas medicinskt ansvarige.

Att använda alkohol i avstressande eller ångestdämpande syfte är väldigt farligt, understryker han.

- Använd ALDRIG alkohol för medicinska syften. Då är det bättre att söka hjälp för sin stress istället, säger Urban Svensson, och tillägger att det finns utmärkta tester på internet där man kan få hjälp att bedöma om man har ett riskbeteende när det gäller alkoholkonsumtionen.

Chefens liv normerande

Det liv som chefen lever är någonting som medarbetarna ofta ser som normerande, därför är det extra viktigt att man som ledare funderar över sitt beteende och sin livsstil.

- Som chef bör du tänka på dig själv som en förebild. Om du har en ledarroll så ska du föregå med gott exempel, säger Urban Svensson.

I dagens arbetsliv pratar man mycket om de vanliga anställdas hälsa, medan chefernas arbetsförhållanden och hälsotillstånd ibland glöms bort. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar, anser han.

- Vår målsättning är att få arbetsgivarna att tänka till; "om det nu är så många chefer i Previas undersökning som dricker mycket alkohol så kanske det är så hos oss också?" I så fall så kanske det finns anledning att vidta åtgärder.

Alla företag bör exempelvis ha en alkoholpolicy och fundera över hur de hanterar alkohol konkret i samband med firmafester, julbord och liknande, säger Urban Svensson. Det är viktigt att det alltid finns ett fullgott alkoholfritt alternativ i dessa sammanhang.

Röker mindre

Av Previas undersökning framkommer också att rökning är mindre vanligt bland chefer än bland övriga anställda. 9 procent av cheferna och 14 procent av övriga anställda uppger att de röker. Dessutom säger en knapp majoritet av cheferna - 54 procent - att de ägnar sig åt måttlig motion eller hård träning.

- Det är bra, men det borde vara ännu fler, helst borde alla motionera eller träna på något sätt. Men tyvärr är det så här verkligheten ser ut; vi dricker och röker för mycket och rör på oss för lite, och då ska man också veta att de här faktorerna multiplicerar varandra, säger Urban Svensson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill