Alkohol, droger och andra beroenden är inte grundproblemet

Missbruk kan vara ett sätt att få tyst på stressen och kunna slappna av.

Hälsa | Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | AUG 2016

Alkohol, droger och alla andra ”flyktmedel” som är beroendeframkallande är inte grundproblemet.

Alkohol, droger och alla andra ”flyktmedel” som är beroendeframkallande är inte grundproblemet.

Många som är stressade använder alkohol, lugnande tabletter eller andra missbruk för att kunna slappna av. Det är mycket tragiskt för alla runt en person som dövar stress och oro med skadliga beteenden – och det riskerar att leda till beroende. 

Beroende.

Själva ordet har i sig en spännande historia. Ordet kommer från Antikens Rom. Om man var skyldig någon pengar så blev man dömd till beroende tills man betala av skulden. Man blev alltså personens slav. Och idag har ordet fått betydelsen att du är slav under något till exempel alkohol.

När du är stressad och orolig är det lätt att du tar till genvägar för att få kroppen att slappna av. Du kanske dricker alkohol? Alkoholen gör att du direkt känner dig mer avslappnad. Den påverkar receptorer i hjärnan som dämpar stress och oro. 

Stress och alkohol kan hänga ihop

Psykisk ohälsa, inte minst i form av stress och utmattningssyndrom, är ett stort problem i vårt arbetsliv. Stress leder till att vi lätt blir självcentrerade och frustrerade. När vi är stressade luras vi av våra egna tankar till att bli rädda. Vissa människor använder alkohol och droger, eller andra former av missbruk, för att kunna slappna av och få tyst på de påträngande tankarna. 

För att förstå stress och hur det bidrar till psykisk ohälsa är begreppet Stresstunneln behjälpligt. När vi är lugna och inte känner oss stressade har vi full tillgång till hela vår kapacitet. Vår kognitiva förmåga är optimal. Vi har full tillgång till vårt minne och vår kreativa förmåga, och vi känner empati för andra i arbetsgruppen. När stress uppstår är det första som försvinner den så kallade vi-känslan. Andra förmågor minskar också. Exempelvis tappar vi kontakten med vårt minne och blir glömska. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Genvägen till lugn – alkohol?

När stressen ökar ytterligare blir vi helt fast i våra egna tankar och upplever tunnelseende, stresstunneln. Vi blir lurade av vår egen hjärna att känna rädsla och kroppen jobbar ständigt på högtryck, något som sliter ut dig i längden. Kroppen signalerar att den behöver vila, det är då lätt att ta till genvägar för att få slappna av. Du kanske dricker alkohol eller tar en lugnande tablett? Bägge gör att du direkt känner dig avslappnad. 

Minnesregel: Alkohol, droger och alla andra ”flyktmedel” som är beroendeframkallande är inte grundproblemet. De är ”lösningen” (i form av medicinering) på problemet som medarbetaren upplever i sitt huvud.

Det finns fem problem med att (över)använda alkohol 

Det första är att det bara hjälper för stunden. Så fort alkoholen försvinner ur kroppen återkommer stressen och oron, ofta ännu starkare. Alla former av undvikande-beteende, flykt-beteenden, förstärks om du fortsätter med dem.

Det andra problemet är alkohol har en så kallad rebound-effekt, eller rekyleffekt som det heter på svenska. Kroppen uppfattar det du stoppar i dig som ett gift, vilket det är (etanol) och vad gör kroppen när den får i sig gift? Jo, den försöker med alla medel att motverka giftet. Det i sig gör att du mår sämre, och då är det lätt att ta ett glas till. 

Det tredje problemet är att det också finns en residualeffekt, en dagen efter-effekt. Alkoholen sitter i längre än du tror, vilket gör att du känner dig dålig dagen efter. Då är det lätt att ta mer alkohol för att må lite mindre dåligt. Den onda spiralen är därmed etablerad.

Det fjärde problemet med alkohol är det som kallas tillvänjning eller habituering. Mycket snart måste du öka dosen av alkohol för att få samma lugnande effekt. Snart behöver du ta två glas vin istället och därefter en hel flaska. Du måste hela tiden öka dosen för att hålla stressen och oron i schack. Då ökar dessutom problemen med rekyl- och residualeffekten ytterligare.

Det femte problemet, som de flesta inte känner till, är att all denna självmedicinering för att få tyst på oron och rädslan också tar bort alla andra känslor såsom glädje och lust. Det dröjer inte länge förrän alla färger försvinner och världen ter sig målad i grått. Det du älskade att göra är inte längre roligt och de människor du tycker om börjar försvinna. Allt du bryr dig om är att få tyst och lugnt i ditt huvud. Du vill vara ensam, på sikt vill du bara dö.

Det är mycket tragiskt för alla runt en person som dövar stress och oro med alkohol. Att han eller hon tar sitt liv för att nå slutgiltig tystnad är inte obegripligt, snarare tvärtom. I biltrafiken dör det några hundra personer varje år och det satsas enorma resurser för att nå nollvisionen, noll döda i trafiken. Jag skulle önska att vi hade samma nollvision för fler aspekter i livet, till exempel psykisk ohälsa. Ingen ska behöva dö för att de mår dåligt.

Självtest: Har du beroendeproblem?

Frågorna nedan utgår ifrån ett beroende av alkohol, men du kan byta ut det mot andra beroendeframkallande saker såsom tabletter, datorspelande, casinospel eller jobb.  

1. Ökad tolerans. Behöver du dricka mer för att få samma effekt som tidigare?

2. Abstinens. Känner du ett sug efter alkohol?

3. Dricker du mer än det var tänkt från början?

4. Har du en önskan om att minska bruket av alkohol men upplevt flera misslyckade försök att göra det?

5. Lägger du ner mycket tid på att skaffa och konsumera alkohol eller att återhämta dig från bruket av det?

6. Prioriterar du bort andra aktiviteter för att dricka alkohol?

7. Fortsätter du att dricka alkohol trots att dina fysiska och psykiska besvär förvärras?

Har du markerat ja på tre frågor eller fler är du enligt definitionen beroende.

Thomas Lundqvist

Vår expert inom ledarskap, beteende och medarbetarutmaningar

 • Följ skribent

Thomas Lundqvist är civilekonom och ledarskapsexpert. Thomas arbetar idag som författare, föreläsare och chefscoach. Hans passion för ledarskap och beteendeproblem är något som han vill sprida och dela med andra. Här på Motivation.se kommer Thomas skriva om ledarskap och beteendeproblem på arbetsplatsen. Detta för att du ska få en ökad förståelse och ”höjt metodtak” för att förebygga och hantera alla problem på din arbetsplats.

https://www.brainscan.se/

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Motivera

Thomas Lundqvist

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Läs mer om riskbruk och beroende på IQ.se

https://www.iq.se/fakta-om-alkohol/riskbruk-och-beroende

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill