Toppchefer mindre stressade än de anställda

Högt uppsatta ledare har lägre kortisolhalter och mindre ångest än andra anställda.

Hälsa | Ledarskap | HR | ARTIKEL | OKT 2012

Toppchefer mindre stressade än de anställda

Toppchefer mindre stressade än de anställda

Bilden av den superstressade ledaren kan vara en myt. Det hävdar forskare från Harvard Kennedy School, som i en ny studie visar att ledare generellt har lägre stressnivå än icke-ledare. Förklaringen är enkel - chefer och ledare har större kontroll över sin egen arbetssituation än övriga anställda.

Forskarna från Decision Science Laboratory vid Harvard Kennedy School har gjort en undersökning där de dels ställde frågor om deltagarnas ledarstatus och om psykisk hälsa, dels tog salivprov från samtliga medverkande för att mäta halterna av stresshormonet kortisol.

Forskarna jämförde sedan ledarnas och icke-ledarnas resultat i båda testerna. Slutsatsen blev, kanske något överraskande, att toppchefer och ledare är betydligt mindre stressade än personer som befinner sig längre ner i hierarkin. Studien publicerades nyligen i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Toppledarna minst stressade

Studien var uppdelad i två delar, skriver universitetstidningen Harvard Gazette. I den första delen jämfördes kortisolhalter och självrapporterad ångest hos en grupp av icke-ledare från Bostonomårdet med en grupp ledare från Harvards ledarutvecklingsprogram, där de flesta deltagare är högt uppsatta ledare inom militären eller den offentliga sektorn. I den andra delen jämfördes toppledarna istället med andra ledare, fast på lägre nivå.

Båda delstudierna visade att toppledare har lägre kortisolhalter och mindre ångest än vanliga anställda och chefer på lägre nivå, skriver Harvard Gazette.

Större kontroll

Forskarna menar att toppchefernas lägre stressnivå beror på att de har större kontroll över sitt arbete. Denna känsla av kontroll förklarar också den låga kortisolhalten hos toppledarna.

Den låga stressnivån kan vara ett resultat av att personen ifråga har en hög ledarposition med goda möjligheter att utöva kontroll, menar forskarna - men det är också möjligt att personer som har lägre kortisolhalter och lägre stressnivå helt enkelt har lättare att nå ända upp till toppen i hierarkierna.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill