Förändringar skapar stress – och misstänksamhet

Viktigt att skapa en känsla av tillit i förändringsarbetet – annars blir medarbetarna misstänksamma och cyniska.

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2017

”Att koncentrera mig på en sak i taget gjorde skillnad"

”Att koncentrera mig på en sak i taget gjorde skillnad"

Att genomgå förändringar är ofta tufft och påfrestande för oss människor, eftersom vi har ett behov av trygghet och rutiner. Extra krävande blir det när förändringen är påtvingad utifrån – av en arbetsgivare, exempelvis. En ny amerikansk studie visar att löntagare som genomgår förändringar på jobbet upplever stress och andra hälsoproblem i större utsträckning än andra. Men inte bara det – väldigt många är också misstänksamma när det gäller arbetsgivarens egentliga motiv till att genomföra förändringen, samt skeptiska till utgången av förändringsarbetet.

Att förändring skapar oro är knappast någon nyhet. Vi människor känner oss trygga när vi får leva efter våra vanliga rutiner och när framtiden känns förutsägbar. När en förändring står för dörren så börjar vi grubbla över vad som ska hända och hur det ska bli. Finns det fortfarande plats för mig? Klarar jag av…?

Förändringar på jobbet kan kännas extra påfrestande, dels för att de är påtvingade utifrån, dels för att jobbet är så viktigt för vårt välmående och vår trygghet. Det är därför viktigt att arbetsgivare och chefer är väldigt medvetna om hur omorganiseringar och omstruktureringar på arbetsplatsen påverkar medarbetarnas stressnivå, motivation och allmänna välmående på jobbet. Annars finns risken att en förändring som skulle leda till ökad produktivitet istället får motsatt effekt.

En ny studie från American Psychological Association (APA) tyder på att väldigt många arbetsgivare misslyckas på den punkten, skriver nättidningen PsychCentral.com. Många löntagare upplever en hög grad av långvarig stress inför, under och efter större organisationsförändringar – och många känner också misstänksamhet mot arbetsgivaren.

Stress – och cynism

Studien bygger på en enkätundersökning bland över 1 500 amerikanska löntagare. Av dessa uppger hälften att de antingen har påverkats eller kommer att påverkas av större förändringar på arbetsplatsen den närmaste tiden (inom cirka ett år). Det kan exempelvis handla om omorganiseringar, nya IT-system eller nytt ledarskap.

Bland enkätsvarare som genomgår den typen av förändringar rapporterar 55 procent att de lider av en utdragen, arbetsrelaterad stress. Motsvarande siffra för personer som inte genomgår förändringar är 22 procent. Även fysiska symptom rapporteras i högre utsträckning av personer som står inför förändringar på arbetsplatsen. Dessa uppger också att de har fått svårare att upprätthålla en balans mellan arbete och privatliv på grund av förändringsarbetet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Omorganiseringar och andra förändringar kan också påverka medarbetarnas attityd och inställning till jobbet och arbetsgivaren.

I enkäten uppger många löntagare att de blir mer negativa och cyniska när de ställs inför en förändring. I grunden tycks det vara en fråga om bristande tillit; runt 30 procent säger att de tror att företagsledningen har en dold agenda, att den har andra motiv eller intentioner än de uttalade, och/eller att den försöker dölja den verkliga orsaken till att förändringen genomdrivs.

Tillit och öppenhet

Bara 43 procent av enkätdeltagarna tror att den förändring deras organisation står inför kommer att uppnå önskad effekt. De uppger också i tre gånger högre utsträckning än övriga att de överväger att byta jobb inom en snar framtid.

Som synes finns det en stor risk att förändringar skapar oro inom organisationen. Värt att understryka är dock att förändringsarbete många gånger är nödvändigt och önskvärt, och ger upphov till helt nya möjligheter som på längre sikt ger ett större välmående inom verksamheten.

Det viktiga är att kommunicera på rätt sätt och skapa en känsla av öppenhet och tillit – annars finns risken att medarbetarna tror att ni undanhåller information och har en dold agenda.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill