Frihet skapar rikare arbetsmiljö

Innovation och kreativitet kräver fritt spelrum.

Projektleda | Innovation | Motivera | ARTIKEL | NOV 2011

Innovation och kreativitet kräver fritt spelrum.

Innovation och kreativitet kräver fritt spelrum.

Som det har skrivits om tidigare på Motivation.se så är nyckeln till kreativitet varken morot eller piska. Det är bevisat att ju mer man få betalt desto sämre presterar man, om man har ett kreativt jobb. Så hur höjer man innovationsnivån, om inte med pengar?  Företag som Atlassian och Google vet hemligheten: genom frihet.

Google

Googles 20%-regel (också kallad Innovation Time Off) är väldigt känd inom mjukvarubranschen som ett framgångsrikt sätt att motivera ingenjörerna hos Google. Policyn är helt enkelt att alla som jobbar med produktutveckling måste arbeta en dag i veckan utanför sitt eget projekt. Medarbetarna hos Google är fria att välja att jobba med vad som helst, så länge det är kopplat till Googles vision.

Ungefär hälften av Googles produkter idag är ett direkt resultat av 20%-regeln. Tjänster som Gmail, Google AdSense och Google News har börjat som Innovation Time Off-projekt. Det har också bidragit till att Google nyligen blev utnämnd till bästa teknikarbetsplats av konsultfirman Universum. De fick med dubbelt så många röster som Apple, som hamnade på andra plats.

Atlassian

Så 20%-regeln fungerar bra för ett stort bolag som Google. Men många mindre företag har inte tillräckligt med resurser för att kunna låta sina anställda spendera en dag i veckan på egna projekt. Ett australiensiskt företag, Atlassian, har hittat en lösning med sina så kallade FedEx-dagar.

FedEx-dagarna har fått sitt namn från leveransföretaget FedExs löfte att leverera över natten: man har 24 timmar på sig att leverera en prototyp. Atlassian kör dagarna bara fyra gånger om året just nu, men trots det har det ändå lett till en rad nya features i befintliga produkter och till och med nya produkter.

De anställda måste jobba i par och den enda begränsningen är att idén måste vara kopplad till de befintliga produkterna. När tiden går ut har de bara tre minuter på sig att visa upp resultatet för sina kollegor medan alla käkar pizza och dricker öl. Därefter röstas en vinnande idé fram och får ett pris, t.ex en restaurangmiddag.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Guldkort

Ett populärt alternativtill de ovan nämnda metoderna, och som används av många företag som jobbar agilt med t.ex Scrum, är Gold Cards (guldkort).  Idén är att man ger varje anställd en eller två guldkort varje månad som de få använda under månadens gång. Att använda ett guldkort innebär att den personen få jobba med ett eget projekt under ett halvt eller helt dygn. Den enda begränsningen är att projektet måste vara relevant för bolaget – och inte något som redan ligger i företagets plan.

Med guldkort kan man uppnå samma resultat som med Googles 20%-regel eller FedEx-dagarna – och dessutom får de anställda själva välja när och hur de vill göra det. Genom att medarbetaren själv får välja när guldkort ska användas, få man en känsla av frihet – om det känns fel att jobba med uppgift x just idag kan man välja att jobba med något annat istället.

De tre metoderna som jag beskriver här, har använts i båda stora och små företag. Resultatet är att det skapas en rikare miljö för kreativitet och även innovation. Oftast blir de anställda mer motiverade att jobba även i vardagen, eftersom de vet att de få chansen att styra själva över en del av arbetet.

Mark Dixon

Vår expert på leanfilosofi och agila metoder

 • Följ skribent

Mark Dixon är entreprenör inom IT-sektorn och jobbar idag som konsult på Nitwit Consulting AB. Mark är australiensare och Agileentusiast med 10 års erfarenhet som CTO i olika svenska teknikbolag. Hans passion för agila och lättrörliga arbetssätt är något som han vill sprida och dela med andra. Här på Motivation.se kommer Mark bevaka trender och utveckling inom Agila metoder och visa hur filosofin kan ge stor effekt inom ett brett spektrum av branscher.

Kontakt: mark@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Innovation
 • Motivera

Mark Dixon

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Innovation
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill