Identifiera verksamhetens stress

Tema: Stress - del 2. Stress är en reaktion, inte en händelse. Hur ser det ut i din verksamhet?

Hälsa | ARTIKEL | AUG 2012

Stress är en reaktion, inte en händelse

Stress är en reaktion, inte en händelse

Stress är nödvändigt för att klara livets utmaningar. Positiv stress hjälper oss att klara av en uppgift eller en situation bättre. Stressens skadliga effekter beror inte på yttre händelser utan på vår inre reaktion – den avgör om situationen blir positiv eller negativ. Det är med andra ord vår egen tolkning av en händelse, mer än själva händelsen, som är avgörande. Läs vår serie om stresshantering och få tips om hur du kan ta kontrollen.

Man kan inte alltid kontrollera det som händer - men man kan alltid kontrollera sina reaktioner. Om vi lär oss att kontrollera våra inre reaktioner kan vi undvika stressens skadliga effekter. Upprepade negativa känsloreaktioner på stress, som rädsla eller ilska, är skadligt och framkallar till exempel högt blodtryck, magsår, etc.

En positiv känsloreaktion är bästa sättet att öka chansen till fortsatt kroppsligt och mentalt välmående. Har vi en positiv tolkning av en situation, får vi den energi vi behöver för att lättare hantera situationen.

Du själv har ansvaret

Om du tänker på människor du känner som känslomässigt kan hantera och klara av stressade lägen, är det vanligen män och kvinnor som är starkt engagerade i det de gör. Ofta ser de händelser som utmaningar istället för hot. Men det som verkar stressande på en person är inte nödvändigtvis så för alla. Därför vilar också kontrollen och ansvaret för vårt välbefinnande först och främst på oss själva.

Våra stressreaktioner är individuella. Negativa företeelser som ilska, rädsla, ängslan, negativism och självtvivel är kanske vanligare än de positiva – att se utmaningen, få självsäkerhet, bli beslutsam, få starkare självförtroende och känna glädje.

Tankesätten skiljer sig åt:

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ilska:

”Varför ska jag behöva befatta mig med något så korkat. Det är ju larvigt. De ska verkligen få se på annat.”

Rädsla:

”Det är för mycket. Det här tar knäcken på mig. Jag klarar inte det här.

Utbränd:

”Jag har ingen ork till det här. Jag avskyr att göra det. Jag skulle göra vad som helst för att slippa... Jag tror jag går och lägger mig.”

Undvikande:

”Det här är inte värt att grubbla på. Så jag låter helt enkelt bli att bry mig. Eftersom jag ändå måste göra det får jag väl hitta på något sätt att trivas med det.”

Utmaning:

”Det här blir intressant. Jag känner mig motiverad att göra det. Problem är möjligheter och jag är bra på att lösa problem. Går det inte på ett sätt får jag hålla på tills jag hittar ett annat sätt att lösa det. Ingenting är omöjligt.”

Utmaningen för en individ som är utsatt för press är att hantera gränsdragningen mellan positiv och negativ stress. Det första får oss att känna oss produktiva och lyckliga. Det andra försätter oss i en situation där allt känns övermäktigt och ohanterligt. Våra liv är idag mycket mer komplicerade än för bara ett par årtionden sen och det har gått fort. Vi har inte haft tid att anpassa oss till dagens tempohöjning som möjliggjorts av till exempel ny teknik och nya innovativa tankesätt. Det krävs mer av varje individ. Konkurrensen är hård på marknaden och företag måste slimma sina organisationer för att bibehålla lönsamheten. Inte sällan går det ut över medarbetarens dagliga scheman.

Olika stressreaktioner

Hans Selye, stressforskare i Montreal i Kanada, talar om stress som något genetiskt biologiskt som ger oss energi för att klara av vad han kallar för en kamp/flykt-situation.

Jämförelsen går tillbaka till stenåldernsmänniskorna. De behövde extra energi när de råkade ut för hotbilder, såsom vilda djur. Antingen för att ta upp kampen och besegra dem eller för att fly till en säkrare plats. Vi reagerar fortfarande huvudsakligen på dessa två sätt när vi utsetts för stress -”kamp” eller ”flykt”.

Kamp eller flykt

Vi ställs inte inför vilda djur som stenåldersmänniskorna gjorde, men vi upplever andra orsaker till stress. I vår tidsålder är det andra faktorer som ”hotar” vår trygghet. Kraven är för stora. Problemen kan tyckas överväldigande. Vi känner tidspress, projekt är inte klara i tid och vi ska klara vardagen med familj och barn. Rädslan för kritik eller misslyckande är också en tydlig stressfaktor. Vi kan dessutom ha oavslutade händelser i det förflutna som finns kvar i vårt undermedvetna och orsakar förlust av energi och livsglädje.

En typ av negativ stress är olika former av oro. Ändå visar undersökningar att ca 40% av den oro människor känner är för händelser som ligger i framtiden och som aldrig inträffar. 30% av oron är för sådant som redan har inträffat och som inte kan ändras. 12% är onödig oro för hälsan. 10% är oro för diverse små problem och endast ca 8% är berättigad oro. Händelser eller situationer som verkligen uppstår och som vi kan eller inte kan påverka.

Olika stressymtom

Stress är negativ om vi inte hanterar den på rätt sätt. Det gäller på såväl individnivå bland dina medarbetare, som på bolagsnivå för företaget i stort.

Exempel på symtom som vi bör ta på allvar är:

Hos individen:

 • Irritation -”kort stubin”        
 • Oro och rastlöshet -”bråttomkänsla”    
 • Trötthet/sömnproblem         
 • Dålig koncentration            
 • Självupptagenhet            
 • Social isolering            
 • Handlingsförlamning        
 • Nervositet                
 • Ångest                
 • Muskelspänning/huvudvärk        
 • Nedsatt motståndskraft        
 • Drogmissbruk        
 • Högt blodtryck

I företaget/organisationen:

 • Motstånd mot förändringar
 • Låg irritationströskel
 • Avundsjuka
 • Revirtänkande - ”Det är inte mitt bord.....”
 • Ryktesspridning
 • Brist på distans för situationer - ”Gravallvarlig”
 • Brist på nytänkande och kreativitet
 • Passivitet
 • Låg moral – etik
 • Höga påtryckningar
 • Dålig miljö
 • Liten motivation

Hur ser det ut på din arbetsplats? Det finns många olika sätt att ta itu med en stressig arbetsmiljö, men det är viktigt att börja någonstans. Ett första bra steg är att analysera organisationen genom samtal med medarbetarna. Hur känner de sig? Vad upplevs som stressigt i arbetsvardagen? Vilka åtgärder skulle kunna underlätta eller läsa problemet?

En stressig arbetsmiljö kommer förr eller senare bli kostsam för både medarbetare och företag. Se till att undvika den onödiga fällan.

Första delen i serien hittar du här.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill