Vänd på stressen

Det är inte vad som händer oss, utan hur vi reagerar som är avgörande.

Hälsa | ARTIKEL | MARS 2011

Reaktion stress

Reaktion stress

Viss stress är nödvändig och gör att vi klarar utmaningar vi ställs inför. Den negativa stress vi utsätts för är däremot något vi bör undvika. Det som avgör är reaktionen på den yttre händelsen – inte alltid händelsen i sig. 

Det går inte att kontrollera det som händer, däremot går det att kontrollera känslomässiga reaktioner. Genom att lära sig kontrollera inre reaktioner är det möjligt att undvika stressens skadliga effekter. Upprepade negativa känsloreaktioner på stress, som rädsla eller ilska, kan framkalla fysiska reaktioner som högt blodtryck och magsår. Positiva känsloreaktioner är bästa sättet att öka chansen till fortsatt kroppsligt och mentalt välmående.

Olika stressreaktioner
Hans Selye, stressforskare i Montreal i Kanada, talar om stress som biologiskt betingat. Hormonerna som frigörs i en pressad situation i morgonrusningen, är samma som när stenåldersmänniskan hamnade i en kamp- eller flyktsituation. Kroppen gör sig redo för fight.

Vi lever i en tidsålder som kännetecknas av allt snabbare förändringar som kan "hota" vår trygghet. Kraven kan upplevas för stora och problemen överväldigande. Vi känner tidspress över projekt och uppgifter som inte blir klara i tid, vi springer mellan arbete och hem, vi är rädda för kritik eller misslyckande. Många av oss har oavslutade händelser i det förflutna som finns kvar i det undermedvetna och orsakar förlust av energi.

Så får du mer energi

Känner du dig understimulerad?
1. Vad ger dig glädje och entusiasm?
2. Vad i det du gör idag kan göras bättre?
3. Kan du förnya dig på något område?
4. Gör något ”oförnuftigt”.
5. Sök upp nya möjligheter.
6. Tänk okonventionellt, våga tänka utanför din bekvämlighetszon.
7. Var kreativt ”missnöjd”.
8. Skapa en vision.
9. Sätt upp nya mål, höj ribban!
10. Ta initiativ - NU!!!

Har du för mycket i livet?

1. Bevara balansen mellan vad som driver dig och vad som ger dig glädje och tillfredsställelse.
2. Planera och sätt nya mål, höj respektive sänk sedan ribban! Vilka är dina mål? Hur ser dina handlingsplaner ut?
3. Gå igenom dina prioriteringar regelbundet, ändra dem och delegera så snart det är möjligt.
4. Lär dig att säga nej!
5. Se till att regelbundet få möjlighet till återhämtning:       
    - lär dig någon avslappningsteknik
    - ta ledigt en kortare eller längre tid
6. Oroa dig inte för morgondagen, lev i nuet och lös dagens problem.
7. Inse att det viktigaste inte är vad som händer oss, utan hur vi
    reagerar på det som händer oss.
8. Lär dig att koppla av genom motion, teater, film, musik, natur, vänner.
9. Skaffa dig goda och nyttiga matvanor.
10. Ta inte livet så allvarligt, lär dig att skratta mer.

 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill