Investeringen i reflektion ger mycket tillbaka

Affärsutveckling och medarbetarnas livskvalitet hänger ihop - helhetssyn i arbetslivet behövs.

Ledarskap | Coacha | ARTIKEL | JULI 2017

Finger, blomma och balans

Finger, blomma och balans

Det finns många undersökningar som visar att alltför många människor i arbetslivet idag inte använder alla sina drivkrafter, inte känner sig motiverade och saknar balans i livet. Det medför att de upplever ohälsa i form av inre stress som leder till psykiska och fysiska åkommor med sjukskrivningar som följd. Idag är till exempel utmattningsdepression en stor orsak till sjukskrivningar. Det behöver inte gå så långt att man blir sjukskriven - man kan ändå känna brist på motivation på arbetet.

Organisationer och företag behöver ge alla medarbetare chansen att uppnå sin fulla potential. Det är viktigt för individens skull, men också för företagets framgång, lönsamhet och vinstmöjligheter. När människor känner sig motiverade mår de bra, känner tillfredsställelse och det i sin tur ger en god hälsa, bra relationer och ökat engagemang. Detta vet vi från forskning sen årtionden tillbaka. Det är ingen nyhet! 

Men man kan fråga sig varför vi då inte har kommit längre på våra arbetsplatser?

Det jag ofta får höra i mitt arbete som psykolog och coach är att  utvecklingssamtalen inte fungerar tillfredsställande. Att man saknar  utveckling i arbetet och en fördjupad dialog. Många organisationer har mallar för utvecklingssamtal som handlar om målen, men mer sällan pratar man om personens drivkrafter och behov. Vad driver dig? Vad vill du bidra med? Det är frågor som nästan aldrig ställs.

Vi ägnar mycket tid åt att underhålla våra tekniska datasystem men väldigt lite tid åt att ta hand om medarbetarnas livskvalitet och ge dem verktygen för dem att utvecklas eller ta reda på vad de vill.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Livskvalitet

Livskvalitet innebär att man har en helhetssyn -  en holistisk syn - på människan där fyra delar ingår:

 1. Ett meningsfullt och motiverande arbete och ett bra ledarskap
 2. En fysisk och psykiskt bra hälsa
 3. En avkopplande fritid (samt egen tid)
 4. Goda nära relationer

Man kan se det som en cirkel där alla ovanstående delar påverkar varandra. Alla delar behövs för att arbetet ska fungera.

Man kan, som organisation, på liknande sätt förhålla sig till verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Man kan prata om att ha en helhetssyn där alla delar - personlig utveckling, ledarskap och affärsutveckling - finns med.

Det leder till en hållbar och varaktig produktivitet och motiverade medarbetare på alla nivåer. Det är en vinna-vinna situation där man förebygger problem och på lång sikt också sparar pengar.

Vi har utvecklingssamtal idag i arbetslivet, men ofta inga verktyg som hjälper medarbetarna att reflektera över sig själva och sin situation.  Människor behöver få självinsikt kring sina drivkrafter, sin passion och sin egen livsvision för att kunna ta ansvar och kommunicera  sina önskemål i utvecklingssamtalet. Annars når samtalet bara halva vägen.

Organisationen behöver helt enkelt investera i att ge människor tid och verktyg för att reflektera och formulera sig.

Livs- och karriärutvecklingsprogram

Detta kan ske i form av olika program med personlighetstester och reflektionsövningar i grupp eller individuellt med en coach. Du kommer att upptäcka att förvånansvärt få personer har självinsikt om vem de är och vad de vill i sitt liv.

I livs- och karriärutveckling ingår:

 1. Livskvalitet och analys av nuläget
 2. Vem är jag? Vilka är mina personliga egenskaper som präglar mig?
 3. Vad kan jag och vad tycker jag är roligt?
 4. Mina värderingar - vad är viktigt och meningsfullt för mig?
 5. Min vision och mina drömmar om framtiden - hur ser de ut?
 6. Mina mål på kort och lång sikt samt min handlingsplan för att nå dit jag vill.

Det personliga ledarskapet

Det personliga ledarskapet handlar i grunden om att ta ansvar för sin egen livskvalitet. Att arbeta med det man brinner för och hitta en livssituation där man får använda sina resurser och syssla med uppgifter som väcker motivation. Att styra sig själv och ha balans i livet, att sätta gränser och veta vad man behöver ha för att må bra.

Personligt ledarskap ger självkänsla, självförtroende och välbefinnande som påverkar alla delar av livet.

Ledarens uppgift är att ge verktygen, lyssna på medarbetarna och alltid hålla den här dialogen levande. Detta skapar en situation där medarbetarens livskvalitet och värderingar går hand i hand med organisationens.

Nycklar:

 1. Ge tid för  strukturerad reflektion! Investeringen i tid ger mycket tillbaka.
 2. Ge verktyg för reflektion i form av livs och karriärutveckling och coaching!
 3. Lyssna i en dialog på dina medarbetare  utifrån ett helhetsperspektiv och ställ frågor om drivkrafter och livskvalitet
 4. Ett personligt ledarskap leder till ansvar och motivation
 5. Man kan aldrig motivera någon annan – var och en måste hitta sin egen motivation
 6. Med medarbetare som mår bra och är motiverade får du ökad produktivitet i organisationen och rätt person på rätt plats.

Lena Mangell

Vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching

 • Följ skribent

Lena Mangell är grundare av Life&Career. Hon är leg psykolog, psykoterapeut, mentor, coach, organisationskonsult och en av  pionjärerna inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Lena är både författare och utbildare och har framgångsrikt coachat flera tusen ledare, HR-personer och medarbetare i mer än 20 år.

www.lifecareer.se

lena.mangell@lifecareer.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Lena Mangell

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill