Innovationsarbete kräver förnyelse

Annika Steiber, talare på Årets VD: ” Ett helhetsgrepp krävs för snabbhet, proaktivitet, innovation och effektivitet.”

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | NOV 2015

Annika Steiber

Annika Steiber

Innovation är ett hett ämne i dagens näringsliv. Alla vill vara innovativa – men alltför många företag sitter fast i gamla hjulspår med ett ledarskap som inte är anpassat efter en värld som förändras i allt snabbare takt.
Forskaren och entreprenören Annika Steiber har bland annat studerat innovationsarbetet och ledarskapet på Google. Resultatet av den forskningen kommer hon att berätta om som talare på Årets VD 2015.

Annika Steiber disputerade 2012 med en avhandling om hur Google arbetar för att upprätthålla en god innovativ förmåga. Hon är också grundare och VD för företaget Innoway. Dessutom är hon aktuell med en ny bok - "The Silicon Valley Model - Management for Entrepreneurship” – som är baserad på resultaten av hennes forskning.

Du är talare på Årets VD 2015 och ska tala om innovation i en digitaliserad och snabbt föränderlig värld. Kan du berätta lite kort vad åhörarna kan förvänta sig?

– Jag kommer att trycka på att många företag och organisationer idag leder sin verksamhet på ett ineffektivt sätt och i enlighet med en managementmodell som passade den industriella eran men inte den digitala era vi lever i idag. Att bygga en förmåga och en innovationsmodell som möjliggör kontinuerlig innovation är en viktig del av denna nya managementmodell.

Hur långt tycker du att svenska företag har kommit när det gäller den här typen av innovativt arbete?

– Jag tycker svenska företag och organisationer har kommit långt vad gäller en förståelse för och mognad för att adoptera nya sätt att arbeta för en ökad innovationskraft. Dock tycker jag att många företag/organisationer definierar innovationsarbete alltför snävt. Att vara innovativ i form av att få ut nya lösningar som skapar signifikant högre kundvärde betyder inte nödvändigtvis att företaget/organisationen är snabb och proaktiv. Ett helhetsgrepp krävs för snabbhet, proaktivitet, innovation och effektivitet.

Vilken roll spelar ledarskapet i det här sammanhanget?

– En absolut avgörande roll. VD men även styrelse spelar en oerhört avgörande roll i detta arbete.

Jag vet att du har studerat Googles arbete med innovation. Vad kan andra företag lära sig av Google?

– Googles managemenmodell för snabbhet, proaktivitet, innovation och effektivitet är inte unik. Min andra bok ”The Silicon Valley Model - Management for Entrepreneurship” visar att Google tillsammans men flera andra framgångsrika företag påvisar en liknande managementmodell. Jag tror denna modell är svaret på det paradigmskifte inom management som många väletablerade forskare har pratat om och förväntat under de senaste 15 åren. Denna modell är här för att stanna och finns idag även delvis etablerad inom mer traditionella företag såsom t ex Electrolux, General Electric med flera.

Till sist, vad har du för förväntningar på Årets VD 2015?

– Att årets VD verkligen har påvisat egenskaper som passar väl ihop med den nya managementmodell jag själv har identifierat och tror är nödvändig för långsiktig konkurrenskraft i en digital era.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill