”Innovationsledaren kan bli skillnaden mellan framgång och motgång”

Anders Brunberg, innovationsledare och chef på Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun har en brokig bakgrund.

Innovation | ARTIKEL | DEC 2014

Anders Brunberg, Innovation, Innovationsledare

Anders Brunberg, Innovation, Innovationsledare

Chefen och innovationsledaren på Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun har en brokig bakgrund – han har varit verksam som rörmokare, konststudent, tagit lärarexamen, jobbat som illustratör och egenföretagare. Till slut har banan mynnat ut i innovationsledarrollen. Det bästa med yrket är bland annat att få omsätta visioner till konkreta handlingsplaner som främjar nytänkande.

Vad gör du som innovationsledare?

- Min roll är inte som renodlad innovationsledare. Jag arbetar inom Uddevalla kommun och har ansvaret för Tillväxtavdelningen. I min yrkesroll som chef, kopplat till näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, tillväxtprojekt och samhällsutveckling, krävs ett förhållningssätt där innovationstänkande ger större förutsättningar till framgång tillsammans med det omgivande samhället. Offentliga företrädare, som kommuner, är också själva stora organisationer där vikten av egen innovationsutveckling kommer bli mer och mer betydelsefull framöver. Skälen till detta är just förändringstakten, kostnadseffektivitetskrav och behovet av att hitta nya lösningar. Det gäller såväl det inre organiserandet, som nya tjänster generell.  Speciellt också produkter inom vård och hälsa, samt teknikområden.

I Uddevalla kommun har vi med stor framgång arbetat med idégenerering inom socialförvaltningen tillsammans med deras medarbetare. Olika fokusområden, såsom fallprevention, läkemedelshantering och demens har varit föremål för probleminventering. Vi har hållit workshops med lösningsfokus, haft kopplingar till kommersiell inkubator och marknadsverifiering, fribrev för skapandet av innovationsförutsättning och utvecklingsbolag.

Medarbetare har vuxit i sina yrkesroller och förbättringar och belöningssystem har bidragit till organisationsutveckling. Den här typ av projekt har givit möjligheter att fortsätta innovationsarbetet i praktiken.

Varför valde du att bli innovationsledare - vad motiverar och driver dig?

- Det finns som alltid några avgörande val som gjort att jag idag arbetar med entreprenörskap och innovation. Jag tror att ett inre ledord är: förverkligande. Oavsett vem man är och oavsett yrkesroll, företagare, student eller människa, så finns det en kraft i att det finns stödsystem och utvecklingsresurser i just den situation eller roll som individen befinner sig i.

När individen, gruppen, företaget eller avdelningen kan förverkliga nya tankar som leder till innovativa arbetssätt och utveckling av nya tjänster och produkter, stimuleras vi. Innovationsutveckling och förståelsen för vilka komponenter som leder oss åt rätt håll skapar en motivation hos mig att vilja bidra.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vilken bakgrund har du (utbildning, tidigare erfarenheter)?

- Jag har en väldigt brokig bakgrund - allt från rörmokare, konstutbildad på Umeå universitet, lärarexamen, illustratör och egenföretagare. Till detta givetvis en mängd kortkurser i allt som behövts i min profession och yrkesutövning.

Till mina erfarenheter finns en del projektledaruppdrag, ordförandeskap i Entreprenörsarenan med inkubatorverksamhet, olika styrelse och ordförandeskap i idrott/ekonomiska föreningar mm. Jag har också drivit ett flertal EU projekt som projektägare och är nu som sagt chef för Tillväxtavdelningen. Jag har också under ca fem år suttit i svenska SIS kommittén för standardisering av Innovation Management, vilken idag blivit en Teknisk specifikation.

Vilka utmaningar stöter du på?

- Trögrörliga offentliga system, på gott och ont, resursutmaningar i offentliga förvaltningar, företagsidéer som behöver utvecklas.

Vad är det bästa med yrket?

- Att arbeta med strategier. Att omsätta visioner till konkreta handlingsplaner som främjar nytänkande. Att tillsammans med näringsliv och andra aktörer skapa nya förutsättningar. Att skapa ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för ökad innovationskraft i kommunal verksamhet.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket (trender, egna erfarenheter)?

- Jag är helt säker på att yrkesrollen Innovationsledare blir allt vanligare förekommande och dessutom helt avgörande för implementering och organisering av innovationsarbetet i organisationer och företag. Stora företag har oftast egna utvecklingsenheter, men i fallande skala saknas dessa resurser. Det krävs också system för idégenerering och organisering för att kunna tillvarata alla idéer och connecta med omvärlden. Innovationsledaren kan många gånger bli skillnaden mellan framgång eller motgång.
 

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill