"Trösklar och hinder för jämställdhet byggs upp i våra huvuden"

BLOGG | MARS 2015

Nu runt 8:e mars och internationella kvinnodagen har flertalet kvinnor som uppfunnit, innoverat, forskat och uppräckt lyfts för att visa att historien inte är så mansdominerad som den vill låta påskina. Genom att visa att det finns andra så ska kvinnors självförtroende stärkas och bana väg för fler kvinnor att utveckla sina talanger.

Nu runt 8:e mars och internationella kvinnodagen har flertalet kvinnor som uppfunnit, innoverat, forskat och uppräckt lyfts för att visa att historien inte är så mansdominerad som den vill låta påskina. Genom att visa att det finns andra så ska kvinnors självförtroende stärkas och bana väg för fler kvinnor att utveckla sina talanger.

Exempel - Grace Hopper!

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm presenterade nyligen en film med slutklämmen ”the future is too important to be left to men” som innehåller ett antal framstående kvinnor och en uppmuntran för framtida framstående kvinnor att söka utbildning hos dem.

Hur vi framställer och omskriver kvinnor och män blir på sätt och vis en självuppfyllande profetia eftersom det visar vilka roller som är önskvärda och möjliga för oss. Det som återberättas och skrivs ner är inte detsamma som verkliga förhållanden.

För trots att historien rymmer många normbrytare som gick före sin tid och tänkte långt utanför sin låda, så lämnar berättelserna förvånande trånga kostymer efter sig. Någon väljer hela tiden vad som ska återspeglas och hur. Valen är fulla av personliga tolkningar av skeden och händelser. Det blir en form av makt att besluta vad som berättas. Detta är intressant då det inte finns några vetenskapliga grunder för att kvinnor skulle vara sämre lämpade, eller att män skulle vara mer lämpade. Dessa trösklar eller hinder byggs helt upp i våra huvuden och utgörs av fördomar. Det handlar om vilka berättelser vi berättar och vem som ingår i dessa berättelser.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det är inte svårt att koppla till den pågående debatten om hur kvinnor saknas i för hög utsträckning i skolornas historieböcker. Vissa av historieböckerna för åttondeklassare hade fler namngivna nazister än namngivna kvinnor. Dessutom minskade antalet namngivna kvinnor under 1900-talet och framåt.

På årets Oscarsgala i USA uppmärksammades också otyget att behandla skådespelare efter kön. Män får frågor om sina filmer och roller, medan kvinnor får frågor om sina klänningar. Det ledde fram till hashtaggen #askhermore som syftar till att uppmuntra journalister att ställa mer relevanta frågor till alla.

Det kan verka hopplöst men är faktiskt något bra att dessa diskussioner förs. Vi ser idag en mer och mer synlig kamp för de som inte syns och berättelserna som inte hörs. Det är så vi skapar förändring. Det som ser konstigt ut i början blir snabbt vardagsmat - att se män med barnvagnar är i vår kultur glädjande nog inte längre uppseendeväckande.

Detta gäller inte bara i text utan även i bild, bland annat Genusfotografen Tomas Gunnarsson har påpekat det skeva i hur vi avbildar kvinnor och män. Resultatet är att fler får vara med i historieskrivningen, frågor om kläder eller utseende till endast ett kön duger inte och vi börjar se nya typer av bilder. Kolla bland annat här.

Du kan också bidra till en bredare, brokigare framtid genom att fundera på vilka berättelser du berättar, vilka bilder du sprider och vilka val du gör i vardagen.

Här är några (något förkortade) bra tips från skriften Schyst! som Region Värmland gett ut om jämlik kommunikation:

 • Undvik att förstärka stereotypa föreställningar genom att inte skriva t ex kvinnlig polis, manlig sjuksköterska. Uttrycken ”manlig” och ”kvinnlig” markerar då något som kan anses vara avvikande.
 • Var observant på vart kvinnor respektive män riktar sina blickar och hur maktbalansen mellan personerna på bilder upplevs.
 • Namnge kvinnor och män på samma sätt – alltid med både för- och efternamn första gången, därefter med antingen båda namnen eller bara förnamn.
 • Gå utanför traditionella nätverk för att skapa en jämlik mix av deltagare/föreläsare till t ex konferenser, seminarier och paneldebatter, eller när du behöver experter som uttalar sig i olika frågor.
 • Fundera över vilka frågor du ställer till en man respektive till en kvinna – Hur är det att vara en kvinnlig chef? Vad tycker dina kollegor om att ha en manlig chef?
 • Undvik att utgå från att män är på ett vis och kvinnor på ett annat. Våra egenskaper, önskemål och förmågor varierar mer mellan olika personer än mellan könen.


Schyst! laddar du ner kostnadsfritt.

Jenny Claesson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill