"Offentlig sektor överlever inte utan innovationsledare"

Johan Brinck, innovationsledare i Södertälje Kommun: "Det är när det krisar som vi behöver bredda våra nätverk och arbeta mer innovativt."

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | JUNI 2015

Offentlig sektor överlever inte utan innovationsledare

Offentlig sektor överlever inte utan innovationsledare

Alla offentliga verksamheter behöver ha ett strategiskt tänk kring innovationsprocessen i och utanför sin egen organisation. Genom det innovativa arbetet skapas förutsättningar för att möta utmaningar som generationsväxling, mindre skatteunderlag och ökade klyftor. "Ingen organisation kan lösa de framtida problemen själv, vi måste jobba tillsammans i olika innovationssystem", säger Södertälje Kommuns innovationsledare, Johan Brinck.

Vad gör du som innovationsledare?

- Inom offentlig verksamhet är det inte så vanligt att bemanna en roll som innovationsledare. Det gör att rollen i mångt och mycket formas utifrån de behov som linjeorganisationen hanterar och kommer att hantera i framtiden. I min roll handlar det mycket om att lyfta blicken, hitta nya samverkanspartners och stöd, samt processa och bygga projekt som kan hjälpa målgruppen nyanlända att etablera sig på arbetsmarkanden.  Med andra ord har rollen som innovationsledare i Södertälje Kommun fått en inriktning mot sociala innovationer.  Det handlar om att processa fram nya (i huvudsak EU-finansierade) projekt i samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv och tredje sektorn. I dagarna väntar vi besked från ESF (Europeiska socialfonden) om att få starta ett projekt i våra miljonprogramsområden. Projektet kommer att arbeta med kompetensutveckling av deltagarna inom tre områden; Vård och omsorg, Mat och gröna näringar, Industriproduktion och tekniskservice. Parallellt med verksamheten i projektet kommer fastighetsägarna att rusta upp bostadsbeståndet. Alla branschspår ovan har direkta kopplingar till näringslivets behov och kvalitetskrav.

Som innovationsledare bygger jag projektet med allt vad det innebär. Om vi beviljas medel går jag initialt in och tar projektchefsrollen, riggar en organisation, bemannar och startar upp projektet. Sen lämnar jag över projektet till en projektchef som driftar det. Under projekttiden ingår jag ofta i styrgrupp och andra ledningsfunktioner.

Varför valde du att bli innovationsledare?

- Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med projekt i olika former, antingen som anställd eller som egen, och det passar mig ypperligt. Projekten är tidsbegränsade, har en egen organisation och budget som är fristående från ordinarie verksamhet. Känslan att som innovationsledare få friheten och förtroendet att skapa nytt som kan förändra så väl i det lilla som i det stora den är obetalbar.

Arbetet med att vara innovationsledare kräver nytänkande, kreativitet, att vara problemlösare samt att sälja sina ideér till grupper som nyfiket deltar, men inte riktigt förstår varför de har bjudits in till en ny arena.  När man som innovationsledare slutligen får ett kvitto från alla partners på att det vi gör är helt rätt, triggar det mig att fortsätta att kasta mig över nästa 100-miljoners projekt.

Johan Brinck, Innovationsledare

Johan Brinck, Innovationsledare

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vilken bakgrund har du?

- Under hela livet bygger man den kompetens som behövs för att vara innovationsledare. Jag hade tidigt ett fokus på hur jag ville jobba i framtiden, även om jag inte var medveten om att det skulle kallas ”innovationsledare”. Jag är utbildad fil.kand  i företagsekonomi (Lunds Universitet) med inriktning mot projektrevision och fil.kand i innovationsteknik (Mälardalens Högskola) med inriktning mot innovationsledning. Jag har även en fördjupning som innovationsrådgivare (Mälardalens Högskola).

I mitt yrkesliv har jag dels arbetat med nationella projekt inom folkbildning, offentligsektor och som egen, men också i direkt kontakt med deltagare - bland annat blivande företagare som diplomerad rådgivare på nyföretagarcentrum. I hela mitt liv har jag dessutom drivit olika företag, i huvudsak med inriktning mot utbildning och projekt.

Sen 2005 arbetar jag alltså som innovationsledare och projektledare i Södertälje Kommun. Arbetet resulterade i att jag fick ta emot Göta Priset 2007 på Kvalitetsmässan i Göteborg, för det mest innovativa projektet i offentlig verksamhet i Sverige. Helt klart en milstolpe i mitt yrkesliv.

Vilka utmaningar stöter du på?

- Tiden är en stor utmaning! Att bygga och förankra ett stort projekt kan ta upp emot 2 år, men beslutsfattare är ofta inte medvetna om den process som ligger bakom ett väl genomarbetat projekt. Utmaningen med tiden blir att hålla beslutsfattare ”varma” samtidigt som innovationsprocessen får den tid som krävs.  Risken är också stor att omvärld och den politiska agendan har förändrats från att jag först fick beställningen fram tills projektet ska levereras. Framgångsfaktorn i detta fall är att föra dialog med beslutsfattare och en aktiv omvärldsbevakning. Det tar tid men skapar handlingsfrihet i slutänden.

Jag ska nämna en sista utmaning och det är att inte glömma bort nyckelpersoner i processen. Att tappa en nyckelspelare under processen kan vara förödande för hela projektet. Hellre involvera fem personer för mycket än att tappa en person som är central för nästa skede. Det är ganska mänskligt att vilja vara med och känna sig delaktig. Känner man sig utanför kan skadan bli förödande.

Vad är det bästa med yrket?

- Det bästa med yrket är nog att få mandat att arbeta som en intraprenör i en befintlig organisation och samtidigt ha förtroendet att röra sig inom, mellan och utanför bestämda strukturer - bara det gynnar utvecklingen. I klartext kan man kanske säga, att få tillåtelse att på riktigt arbeta med nya idéer enligt hängränneprincipen - vid sidan av ordinarie stuprör.  Alla är nog medvetna om att det är viktigt att gå ifrån invanda mönster och strukturer för att möta framtiden, men man vet inte hur. Det är här jag som innovationsledare har stora möjligheter att hjälpa till i processen. Det jag brinner för.

Hur ser du professionalisering av innovationsledaryrket? 

- Innovationsledaryrket är ett framtidsyrke som i många fall kommer att vara avgörande för om en organisation eller företag lyckas eller inte. I många organisationer ligger innovationsledarens roll utspridd på många händer, vilket gör att det egentligen inte är någon som är spets på det innovativa arbetet i organisationen/företaget. För att vara kostnadseffektiv behöver rollen innovationsledare bli tydligare så att organisationen vet vad man kan förvänta sig av den resursen, samtidigt som omvärlden vet vilka ytor i företaget/organisationen som arbetar aktivt med innovationssystemet. Genom att professionalisera innovationsledaryrket kan resterande organisation fokusera på produkten och tjänsten med stöd av innovationsledaren, vilket i sin tur leder till mindre energiläckage och mer utvecklingskraft.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill