Innovationsledaren med ett ben på varje sida

Ilgi Evecan Duran, Global Innovation Leader, The Absolut Company: ”Som innovationsledare måste du vara öppen för att förstora och skala upp ditt perspektiv.”

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | OKT 2020

Ju mer komplex uppgiften är, desto viktigare är det att samskapa med andra.

Ju mer komplex uppgiften är, desto viktigare är det att samskapa med andra.

Hon står med ena benet inne i verksamheten och andra benet utanför. The Absolut Companys innovationsledare Ilgi Evecan Duran förstår vikten av att hålla kontakten med kärnverksamhetens produkter och se kundens verkliga behov och utmaningar, samtidigt som man måste vara öppen för nya perspektiv och okonventionella lösningar.

Ilgi Evecan Duran är medlem i Innovationsledarna och Global Innovation Leader för spritföretaget The Absolut Company. Hon har bland annat utformat och leder företagets innovationsnav, LivingLab och berättar att innovationsprocessen kan upplevas en smula obekvämt men samtidigt mycket spännande – vilket är exakt det sinnestillstånd som Ilgi gillar att befinna sig i.

– En innovationsledare bör ha med sig olika linser och helst vara en person som har arbetat i olika roller. I rollen ska man stå med ena benet i verksamheten för att förstå vad den saknar, och andra benet utanför för att bedöma vilka partners som ska delta för att skapa mest värde, säger hon.

Utifrån det synsättet strävar Ilgi mot att uppnå tre huvudmål med innovationsarbetet i LivingLab:

– För det första att skapa framtida tjänster som kommer att utöka kärnverksamheten med fokus på varumärkes- eller affärsutmaningar. För det andra att bygga starka broar och skapa partnerskap med den externa innovationsvärlden, som stärker The Absolut Companys innovativa position. Och för det tredje att introducera nya arbetssätt, teknologier och program för resten av organisationen, som gör att de får nya perspektiv och därför kan ligga i framkant, säger Ilgi Evecan Duran.

Ilgi designar nya tjänster för två av företagets varumärken, det handlar främst om kringtjänster som inte är direktrelaterade till produkterna. Därför är det extra viktigt att hålla kontakt med produkterna i kärnverksamheten. Devisen "att stå kvar med ett ben i kärnverksamheten" innebär att man måste kunna identifiera varumärkesutmaningar och föreslå rätt inriktning av tjänsteinnovationer till intressenterna. ”Att stå med det andra benet utanför” handlar om att spana på omvärlden; söka efter olika affärsmodeller i skilda branscher, identifiera rätt affärspartners och att samutveckla lösningar. 

– Mitt mål är att utveckla omogna affärsidéer, skapa affärshypoteser från början och förvandla dem till nya satsningar. Jag utgår oftast från de utforskningsområden vi har, alltså börjar oftast i situationer som vi vill påverka med våra tjänster baserat på vilka vi är och var vi kan påverka konsumenters liv. I allt vi gör, ska det kopplas till vår passion och våra varumärkesvärderingar.

Ilgi Evecan Duran

Ilgi Evecan Duran, Global Innovation Leader, The Absolut Company

Samarbeten skapar innovativa värden

Ilgi beskriver det som att gifta ihop The Absolut Companys strategi och värderingar med de utmaningar som konsumenter har. Till exempel en ny tjänst som hjälper till när en person vill planera och hantera alla aktiviteter kring att hålla ett stort party, vilket för många kan kännas som en stor utmaning. Dessutom designar Ilgi innovationsprogrammet ABSOLUT STARTUP HUB för att accelerera innovationstakten i verksamheten. Programmet är designat för ett samarbete med startups för ett ömsesidigt värdeutbyte. 

– Som innovationsledare värderar jag samarbeten högt. Det är skälet till att LivingLab samarbetar med universitet, innovationsinstitut, entreprenörer och många andra. Ju mer komplex uppgiften är, desto viktigare är det att samskapa med andra. Under min tid här har vi lagt mycket energi på att bygga starka broar med andra innovativa varumärken för att stärka vår innovationspositionering. Tillsammans med dessa partners driver jag master classes, periodiska innovationsmöten och akademiprogram, bara för att nämna några.

Ett exempel är PIE Talks, innovationsmöten som Ilgi lanserade förra året. Det står för People, Innovation och 

Entreprenörskap - och naturligtvis serveras en del paj också. Syftet med PIE-Talks är att samla team från hela företaget och drömma om framtiden för verksamhetens varumärken tillsammans med externa ämnesexperter som gästar. 

– Mitt mål är att inspirera våra kollegor att söka nya sätt att göra skillnad, och att skapa en miljö där de kan arbeta med projekt och med människor som de annars aldrig kan arbeta med, säger Ilgi med eftertryck och betonar resultatet: Ett stärkt samarbete och ett ”no-box-thinking”.

"Det är värdefullt att ha provat och kanske misslyckats flera gånger på dagens snabbföränderliga arbetsmarknad."

– Ilgi Evecan Duran

Drivkraften att lösa verkliga problem

Innovation betyder något när det översätts till värde och påverkan, menar Ilgi Evecan Duran.

– Du innoverar om du faktiskt löser verkliga problem för riktiga människor. Innovation för mig är värdeskapande, både för de varumärken jag arbetar med, för våra konsumenter och för vår organisation, ”the sweet spot” mellan dessa tre områden. 

Under hela sin karriär har Ilgi alltid ställt sig kontrollfrågor för att navigera. Hon vill kunna pricka av minst en av dem: Bygger jag färdigheter? Bygger jag välfärd? Har jag kul? Kan jag påverka och skapa något meningsfullt?

– Som innovationsledare kan jag skatta mig lycklig, eftersom jag oftast kan pricka av de flesta av frågorna.  Jag drivs av att påverka företag och människor, och innovationsledarrollen är perfekt för det. Jag är bäst när jag tar på mig min "skapar-hatt". Att bygga nya tjänster, skapa innovationsprogram som gör skillnad tillsammans med fantastiska människor, att utmana befintliga affärsmodeller och konservativa krafter i affärslivet, håller mig alert, säger hon, och tillägger:

– Som innovationsledare måste du vara öppen för att skaka om dina perspektiv. Finna nya territorier där du kan utmana och också bli utmanad. Det motiverar mig varje dag!

Ilgi studerade ekonomprogrammet, men tror att utbildningen behöver fortsätta och tar alla tillfällen hon kan för att vidareutbilda sig. Nyligen slutförde hon ett innovationsprogram vid Harvard University.

Karriären har inte varit spikrak. Hon började arbeta på familjens reklambyrå och hittade sedan andra möjligheter, vilket ledde till roller som marknadschef, produktchef, partner relations manager, affärsutvecklare för nya marknader i Norden och Baltikum samt Centralasien inom telekom, och till slut inom vin- och spritindustrin.

Utanför jobbet är Ilgi startup coach och en mentor för uppåtstigande talanger i affärslivet, och stolt grundare av en ideell organisation som stöttar globalt kvinnligt ledarskap. Hon är också styrelseledamot i ett managementkonsultföretag och i TedX Stockholm.

– Jag anser att det är viktigt att inte vara specialiserad på en sak, utan att ha flera intressen med ett brett kunnande. Det är värdefullt att ha provat och kanske misslyckats flera gånger på dagens snabbföränderliga arbetsmarknad. Den erfarenhet jag har fått från mina olika roller har hjälpt mig att ha olika linser när jag bedömer situationer, och därför kan jag också se möjligheterna i det okonventionella. Det tror jag är viktigt för att bygga en innovationsledare!

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tre stora utmaningar för innovation

Ilgi Evecan Duran har upplevt tre stora utmaningar i som roll som innovationsledare: 

Utmaning 1 
Isolering. Ett vanligt problem är att innovation vanligtvis blir "inhägnad". Många traditionella företag tillåter endast ett fåtal personer i organisationen som ska uppfinna och utmana gränser. Det räcker dock inte att bara anställa en innovationschef eller sätta upp ett innovationslag för att innovation ska uppstå.

– Innovation måste vara en del av företagets kultur. Varje person, oavsett roll eller nivå, måste kunna och uppmuntras att innovera så att en innovationskultur kan växa organiskt inom företaget. 

Det är innovationsteamet eller innovationschefsrollen som ska underlätta och uppmuntra samarbete mellan olika team, förklarar Ilgi, som bygger en vi-känsla med "öppna innovationssamtal" kring varumärkes-utmaningar där alla anställda bjuds in till dialog med externa experter. Det hjälper även företaget att bygga starka broar med den externa innovationsvärlden.

Utmaning 2
”Nice to have”. Ett liknande problem som jag har sett i många företag är att innovation ibland ses som ”nice to have”. Framgångsrika företag placerar innovation i sin tillväxtstrategi som verksamhetskritisk. Annars slutar det oftast med att det blir en kamp mellan innovationsprojekt och kärnverksamhet om begränsade budgetar. Den nuvarande kärnverksamheten vinner ofta kampen. När företaget väljer mellan den nuvarande efterfrågan och utvärderingar av framtida möjligheter, skjuts tillväxtidéer vanligtvis upp till senare på grund av kostnader. Det är viktigt att komma ihåg att passivitet i förhållande till framtiden också kommer att kosta! 

Utmaning 3: innovationschef betyder inte nödvändigtvis uppfinningschef, betonar Ilgi. 

– Innan du försöker att nå månen, och blir galen med alla dina super-uppkopplade-tekniska grejer, börja med att lyssna på dina kunder. Involvera dem mycket tidigt i din designprocess. Kom ihåg att bara för att vår senaste glänsande leksak är byggd på teknik i framkant betyder inte det att konsumenterna kommer att bli förälskade i den. 

Ofta förväntas en innovationschef komma med nya idéer till marknaden eller nästa sak på månen, säger Ilgi. Men ofta önskar inte konsumenten något nytt, utan vill snarare ha det kända på ett nytt och annorlunda sätt. Tänk på hur sushi introducerades för amerikaner - familjära ingredienser arrangerades på nya sätt. Avocado, bitar av krabba (crab sticks) och Philadelphia-ost har aldrig ingått i ett sushikök i Japan. Det är innovation! Innovation kan mycket väl innebära att man återanvänder befintliga tillvägagångssätt eller lösningar.

– Jag tycker om att möjliggöra förändring. Se affärer och människor växa med de tjänster och program som jag utvecklar. Men det bästa är att jag får samarbeta med stora sinnen! Innovation är till sin natur ett område som attraherar briljanta människor som jag har turen att få samarbeta med och lära av dagligen, avslutar Ilgi med ett leende.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill