Jämställdhet skapar bättre arbetsmiljö

En arbetsplats där alla jobbar under samma förutsättningar är en bra arbetsplats.

HR | ARTIKEL | FEB 2011

Jämställdhet skapar bättre arbetsmiljö

Jämställdhet skapar bättre arbetsmiljö

En arbetsplats där alla anställda får samma utgångsläge kan låta som en självklarhet, men frågan har många dimensioner och kan vara svår att orka ta tag i. Det företag som lyckas skapa en balans mellan män och kvinnor har mycket att vinna. Och det lönar sig för individen att ställa höga jämställdhetskrav på din arbetsgivare.

Föreställ dig att du är mellanchef. Det är dags för lönesamtal och efter att ha pratat med två av projektledarna som rapporterar till dig, gör du upptäckten att du, helt utan avsikt, höjt Rickards lön med en femhundring mer än Annas. 

Femhundra kronor. Inte en förmögenhet, men i förlängningen kommer det att innebära att Anna ständigt hamnar efter i löneutvecklingen. Hennes sjukpenning kommer att påverkas, hennes levnadsstandard och till sist hennes pension. Över tid skapar den femhundringen en klyfta som gör skillnad. 

Jämställdhet är mer än löneskillnader och kräver ett omfattande arbete på varje arbetsplats. Med vilka vägar är det möjligt att börja påverka?

Att inte fler kvinnor gör sig hörda om orättvisa arbetsvillkor eller löneskillnader har delvis att göra med att man inte vill sticka ut som den jobbiga personen med en politisk eller feministisk agenda. Det tar på krafterna att ställa krav eller hålla brandtal för döva öron. Alltför ofta möts kvinnor som påtalar orättvisor på jobbet av attityden ”Men vi är ju jämställda här” eller ”Det är viktiga saker du tar upp, men just nu håller vi på med budgetplaneringen”.

Men det finns saker att göra. Skaffa kunskap om ämnet och be om ett möte med till exempel personalchefen eller HR-ansvarig. Be honom eller henne lyssna och ta sig tid att förstå vinsterna som jämställdhet för med sig. 

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan 14 februari 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

Leta efter statistik och kända fall och presentera dessa. Kräv en motprestation och utmana ditt företag. Slå hål på gamla sanningar som att kvinnor inte vill göra karriär i lika stor utsträckning som män. Det finns ingen forskning som visar att det är så. 

Ta hjälp av en coach som kan peppa och stötta. Nätverka med andra kvinnor, tillsammans är det lättare att göra skillnad.

Källa; Lotta Snickars och Liza Marklund ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra”

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill