Spelar ålder någon roll?

Mer än var fjärde arbetstagare över 50 har diskriminerats på grund av sin ålder, enligt en undersökning från TNG.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | DEC 2011

Affärsman

Affärsman

Mer än var fjärde person över 50 år har blivit diskriminerad på arbetsmarknaden på grund av sin ålder, enligt en ny undersökning från bemanningsföretaget TNG. "Det är en enorm kompetens som slösas bort", säger företagets vd Åsa Edman-Källströmer.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av bemannings- och rekryteringsföretaget TNG. 1000 personer i åldern 50-65 år har svarat på frågor om åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Dessutom har 1000 personer i åldern 20-30 år svarat på webbenkäter.

Resultaten visar att mer än var fjärde arbetstagare över 50 år uppger att han eller hon har blivit diskriminerad på arbetsmarknaden på grund av sin ålder. Åtta av tio menar också att deras ålder utgör ett hinder om de vill byta jobb.

- Vi har märkt att företagen helst vill ha personer i 30-årsåldern och väljer bort äldre personer, och med den här undersökningen har vi fått det bekräftat. Men vi tycker det är viktigt att även få in äldre och yngre på arbetsmarknaden, därför har vi gjort seniorer och juniorer till vår speciella nisch, säger Åsa Edman-Källströmer, vd för TNG.

De äldsta diskrimineras mest

Föga förvånande skiljer sig resultaten något mellan olika åldersgrupper. Bland arbetstagare i åldern 50-55 år svarar 23 procent att de har upplevt åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för personer i åldern 61-65 år är 31 procent. I denna åldersgrupp anser dessutom hela 89 procent att deras ålder utgör ett hinder om de vill byta jobb.

Resultaten i undersökningen tyder också på att diskriminering är något vanligare i den offenliga sektorn än i den privata. 29 procent av de statligt anställda uppger att de har blivit utsatta för åldersdiskriminering, och 85 procent av dem anser att åldern är ett hinder om de vill byta jobb.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

"Unga tror på myten"

TNG har också frågat personer i åldern 20-30 år om de tror att äldre som fortsätter jobba står i vägen för de yngre på arbetsmarknaden. Enkätsvaren visar att var tredje junior tror att så är fallet.

- Men det är en myt, äldre står inte i vägen för yngre. De konkurrerar inte om samma jobb, säger Åsa Edman-Källströmer.

- Det är bara dumt att kolla på ålder istället för kompetens. Vi vill få företagen att tänka lite bredare. I andra länder har man en helt annan syn på senioritet, förklarar hon.

Rätt mix skapar framgång

TNG har inte gjort den här undersökningen för att framställa de äldre som offer, säger Åsa Edman-Källströmer. Istället vill hon understryka att åldersdiskrimineringen medför ett stort slöseri med yrkesskicklig arbetskraft.

- Vi vill lyfta upp frågan hur företagen ska göra för att attrahera de äldre. Det är en enorm kompetens vi slösar bort annars.

Det finns många stora fördelar med att anställa en senior, menar hon.

- De har större erfarenhet, är ofta mer effektiva och kan prioritera på ett annat sätt. Men fördelarna behöver inte bara vara rent yrkesmässiga, de kan även vara personliga, säger TNG:s vd.

Hon vill dock understryka att det allra bästa är att skapa en arbetsgrupp med rätt mix.

- Det är bra att ha både yngre och äldre i gruppen, på samma sätt som det är bra att ha personer av olika kön och etnisk bakgrund. Det är det som skapar framgång, säger Åsa Edman-Källströmer.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill