Lär dig hantera din teknikpanik

Testa din IT-stress på ny webbsajt.

Hälsa | ARTIKEL | APRIL 2011

Lär dig hantera din teknikpanik

Lär dig hantera din teknikpanik

IT-stress på jobbet försämrar såväl hälsa som produktivitet. Nu lanserar Prevent, tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK en webbsida som hjälper dig att testa din egen stressfaktor.

Teknik som strular, ett oavbrutet flöde av e-post som kräver svar, ständig uppkoppling och information, sociala medier som ska uppdateras, mobiler som ringer – skälen till att känna sig stressad av informationsteknologin kan vara många. Tekniken medför mycket positivt, men leder också till att människor drabbas av så kallad IT-stress. Ett problem som det hittills har pratats lite om.

Prevent, med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän, lanserar nu en särskild webbplats om IT-stress. Här finns aktuell kunskap samlad om IT-relaterad stress i arbetslivet, till exempel symptom, checklistor och åtgärder man kan vidta för att minska stressen. På webbplatsen finns även ett enkelt stresstest som på ett roligt sätt visar vilken personlighetstyp man är, samt en enkät för att kartlägga den IT-relaterade belastningen i arbetet.

– Vi vill få igång en diskussion om IT-stress så att arbetsplatserna ska kunna arbeta förebyggande med frågorna. Vi använder IT-verktyg mer och mer och det har hjälpt oss otroligt i arbetslivet. Samtidigt kan IT-verktygen bli en belastning för många, inte minst genom att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut, säger Krister Skoglund, projektledare på Prevent.

IT-stress kan precis som annan negativ stress leda till både psykiska och fysiska åkommor och sjukdomar, som sömnproblem, nedstämdhet, minnesstörningar och en ökad belastning på hjärt-kärlsystemet.

Tydliga rutiner underlättar
Krister Skoglund menar att man kan komma långt med relativt små åtgärder. Det kan bland annat handla om att upprätta tydliga rutiner och policyer på arbetsplatserna, till exempel kring användandet av sociala medier och hur snabbt man bör besvara frågor via e-post.

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan 14 februari 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

– Det finns också mycket som man kan göra själv, till exempel bestämma sig för att inte titta på arbetsrelaterad e-post på kvällar eller helger. Arbetslivet har blivit allt tuffare och de flesta av oss behöver tid för avkoppling, säger Krister Skoglund.

IT-stress leder till sämre effektivitet
Bengt Arnetz är professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och en av de forskare som medverkar i satsningen för att belysa problemen med IT-relaterad stress. Han konstaterar att IT-stress riskerar att leda till försämrad hälsa för enskilda och i förlängningen till produktionsbortfall och sämre effektivitet på arbetsplatserna.

– Problem som rör IT-stress är väsentliga arbetsmiljöfrågor som det är hög tid att göra något åt. Det finns en stor kunskap bland forskare inom området, men överföringen av den kunskapen till arbetsplatserna fungerar inte bra. Därför kan den här satsningen förhoppningsvis leda till att frågorna lyfts fram och diskuteras, säger Bengt Arnetz.

Är du IT-stressad?
Tre enkla åtgärder för att minska din stress:

 1. Var tydlig mot din chef om vad som stressar dig på jobbet.
   
 2. Se till att du får den kompetensutveckling du behöver för att behärska och förstå de IT-system som används.
   
 3. Var noga med att ta raster på jobbet och att skilja mellan arbetstid och fritid


Läs mer om hantering av IT-stress på arbetsmiljoforskning.se
 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill