IT-stress vanligt bland chefer

IT gör arbetet gränslöst - höjd stressnivå kan leda till ohälsa.

Hälsa | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | NOV 2011

IT gör arbetet gränslöst - höjd stressnivå kan leda till ohälsa

IT gör arbetet gränslöst - höjd stressnivå kan leda till ohälsa

Var fjärde anställd känner sig psykiskt belastad av IT-användandet i arbetslivet, visar en ny undersökning från Prevent. Chefer är den grupp som har svårast att hantera det stora informationsflödet.

Drygt 600 svenskar har svarat på Prevents enkät om IT och psykisk belastning. Resultaten visar att så mycket som var fjärde anställd har negativa erfarenheter av att använda IT i arbetslivet.

- IT-stress är ett problem som påverkar individers hälsa och förmodligen företagens effektivitet, säger Prevents vd Maria Schönefeld i ett pressmeddelande.

- Det är viktigt att man är medveten om riskerna med stress kopplat till IT på arbetsplatser och att man aktivt arbetar för att motverka stressen, tillägger hon.

Två grupper tycks känna sig extra belastade av att använda IT-verktygen i arbetslivet - anställda i åldern 30-49 år samt chefer.

- Det säger sig ju nästan självt, chefer har ju så mycket andra belastningar också. Arbetslivet har blivit mycket så att man hela tiden ska vara tillgänglig, och det gäller framför allt chefen, säger Krister Skoglund, projektledare på Prevent.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det gränslösa arbetet

Det finns många skäl till att IT kan upplevas som en belastning, förklarar han. Informationsflödet kan vara för högt, man förväntas kommunicera med människor hela tiden och det är lätt att man blir störd när man arbetar. Dessutom blir det allt svårare att veta när man verkligen är klar med arbetet - med den moderna tekniken kan man alltid göra mer, förbättra och förfina.

- Det kan också handla om det gränslösa arbetet; arbete och fritid flyter ihop. Man fortsätter när man kommer hem, säger Krister Skoglund.

Hälften av Sveriges företag har anställda som regelbundet arbetar på distans. I vissa branscher, exempelvis inom informations- och kommunikationsverksamhet samt finansiell verksamhet, är siffran närmare 80 procent, skriver Prevent i sitt pressmeddelande. Men det förekommer också att anställda - inte minst chefer - förväntas vara tillgängliga även på sin fritid, trots att de inte arbetar på distans.

- En del företag kan ha en outtalad policy att man ska vara tillgänglig, även om det är långt ifrån alla. Jag tycker att man själv måste skaffa sig ett förhållningssätt till det där, säger Krister Skoglund.

Risk för ohälsa

Problematiken kring det gränslösa arbetet gäller i synnerhet chefer - de är uppkopplade på fritiden i mycket högre utsträckning än andra anställda. Det behöver inte leda till stress, men risken finns - och det är därför viktigt att man lyfter den här frågan och tar tag i den, menar Krister Skoglund.

- Arbetet har ätit sig in i våra liv, vi har fått för mycket eget ansvar och blivit arbetsledare över oss själva. I vissa fall kolliderar det med återhämtningen vi behöver. Om vi ständigt ligger på hög stressnivå så kan det bli ohälsa av det, förklarar han.

Det finns dock en hel del man kan göra för att undvika att IT-användandet leder till psykisk belastning och i förlängningen stress.

- Jag tycker att man ska diskutera det här på arbetsplatsen och låta arbetsgruppen gå igenom vilka belastningar som finns. Om en person sitter med ett stort informationsflöde kan man fråga sig om den personen behöver all den informationen.

- Arbetsgivaren har en skyldighet att kartlägga och utvärdera de belastningar som finns, anser Krister Skoglund.

Personlig integritet

Prevents undersökning visar också att män är mer uppkopplade hemifrån än kvinnor. Samtidigt är kvinnor mer oroade över att den personliga integriteten hotas av informationsteknologin. Även chefer känner en stor oro i den frågan.

- Överlag finns det en misstänksamhet, och ungefär tre av tio är skeptiska till det här med säkerhet och integritet på nätet, säger Krister Skoglund.

Anställda i åldrarna 30-49 utgör den åldersgrupp som är mest beroende av IT-verktygen och är oftare uppkopplade än personer över 50. Många av dem anser sig även sakna tillräckliga kunskaper om IT - ett problem som är ganska vanligt bland de anställda generellt sett.

- Cirka 30 procent upplever att de inte får den utbildning de behöver för att hantera IT-verktygen, säger Krister Skoglund.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa
  • HR
  • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill