Motivera genom incitamentsprogram

Ett incitamentsprogram kan göra drivna medarbetare ännu mer drivna.

Motivera | ARTIKEL | JUNI 2011

Ett incitamentsprogram är ett effektivt sätt för tillväxtbolag och startups att öka medarbetarnas delaktighet och motivation. Det framhåller Karin Ebbinghaus, advokat med inriktning på företagsförvärv och kapitalanskaffning på advokatfirman Vinge.

Ett incitamentsprogram ger nyckelmedarbetare en möjlighet att ta del av företagets tillväxt och värdeökning utan att nödvändigtvis bli delägare. För att incitamentsprogrammet ska få maximal effekt bör det utformas med eftertanke och strategi.

- Ett incitamentsprogram kan göra drivna medarbetare ännu mer drivna. Det ger dem en tydlig fördel av att bidra till företagets lönsamhet och tillväxt och ökar förhoppningsvis också deras lojalitet gentemot sin arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du även styra vilka prestationer som ska belönas och därmed få de anställda att fokusera på dessa områden. Tillväxtbolag har därför all anledning att satsa på incitamentsprogram som en del av ett förmånspaket gentemot sina medarbetare, säger Karin Ebbinghaus.

Hävstångseffekt

Incitamentsprogram som utformas på rätt sätt kan ge en enorm hävstångseffekt för de medarbetare som har turen att vara med vid rätt tillfälle.

När medarbetarna i Framfab erbjöds optioner i de första programmen skulle de som tackade ja visa sig ha gjort en mycket lönsam affär när optionerna utnyttjades för att köpa aktier ett par år senare. De som hoppade på optionsprogrammen i ett senare skede förlorade däremot sina pengar eftersom aktiens värde, när man väl skulle utnyttja sina optioner, var lägre än det pris per aktie som optionerna gav rätt att köpa aktier för.

Inte riskfritt

Det två vanligaste typerna av incitamentsprogram baserade på optioner är personaloptioner och teckningsoptioner. Skillnaden mellan de båda är att teckningsoptionen utgör ett faktiskt värdepapper enligt lagens mening medan personaloptionen inte ses som ett värdepapper, eftersom det är hårt knutet till innehavarens anställning.

De olika typerna av optioner beskattas på olika sätt, personaloptioner anses som en löneförmån och belastar företaget med sociala avgifter på samma sätt som lönekostnader. Värdet på teckningsoptioner och dess värdeökning kan bli beskattade i inkomstslaget kapital. I tillägg till detta, finns det en mängd olika instrument som kan användas för att möjliggöra att innehavaren får ta del av ett framtida värde. Det kan löna sig att verkligen tänka igenom vad som passar i det enskilda fallet.

Ärlighet och tydlighet

- Var tydlig med att informera om såväl riskerna som möjligheterna med ett incitamentsprogram. Även om det finns goda möjligheter att optioner ökar i värde så finns det också en risk att de förlorar hela eller delar av sitt värde och därmed blir en förlustaffär för den enskilde medarbetaren. Optioner är, liksom olika typer av placeringar, ett risktagande, även om risken är mindre än vid en direktinvestering i aktier. Medarbetare som erbjuds optioner bör analysera företagets möjligheter att generera vinst och öka sin omsättning. Du delar inte bara vinsten utan också risken, säger Karin Ebbinghaus.

Ta hjälp

Ett företag som överväger att lansera ett incitamentsprogram bör ta professionell hjälp av en advokat- eller en revisionsbyrå. Det är mycket viktigt att incitamentsprogram som upprättas görs på ett korrekt sätt för att få den skattemässiga effekt man vill uppnå. Man behöver dessutom göra en värdering av bolaget för att kunna fastställa optionernas marknadsvärde. Man bör också överväga vilken placeringshorisont optionerna ska ha.

- Personaloptionerna är knutna till anställningen och upphör att gälla den dag då medarbetaren slutar på företaget, medan en teckningsoption inte får vara hårt knuten till anställningen om eventuella värdeökningar ska kunna bli beskattade enligt inkomstslaget kapital, säger Karin Ebbinghaus.

Motiverar medarbetare

Ett incitamentsprogram kan öka medarbetarnas motivation och vilja att öka företagets tillväxt, bland annat eftersom optionerna ger dem själva en möjlighet att ta del av en eventuell vinstökning.

Du kan dessutom styra vilka fokusområden som ska premieras. Genom att instifta ett incitamentsprogram visar du som entreprenör att du är mån om och har förtroende för dina medarbetare genom att du bjuder in dem till ett framtida delägarskap. Fördelen är att de som arbetstagare inte behöver investera så stort kapital initialt och du som ägare inte behöver ta hänsyn till ett större ägarkollektiv.

Tydliga mål och rak kommunikation kring incitamentsprogrammens för- och nackdelar är, enligt Karin Ebbinghaus, avgörande framgångsfaktorer. Var noga med vilka förväntningar du ger så att det inte blir att det som är tänkt som ett incitament blir en negativ upplevelse för de anställda.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill