Ledarskapet skapas i relationen

"Ibland kan en framgångsrik chef bli något helt annat än framgångsrik när denne får en ny verksamhet och nya medarbetare. Kanske kan detta stödja tesen om att ledarskap till stor del handlar om relationer".

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2013

Vi talar ofta om ledarskap som en egenskap eller förmåga knuten till en viss person. Vi talar om att vissa människor är födda till ledare och vi beundrar gärna deras karaktärsdrag. Utifrån detta perspektiv har många studier genomförts i syfte att identifiera de kvaliteter som bäst karaktäriserar de mest effektiva cheferna.

Det har emellertid visat sig att det inte alltid är så enkelt som att en viss uppsättning egenskaper per automatik skulle leda till ett gott ledarskap: En uppgifts- och målorienterad chef kan vara lika framgångsrik i sitt ledarskap som en relations- och processorienterad chef. En visionär chef kan vara lika effektiv som en chef som lägger energin på nogsam planering, strategiformulering och att förstå hur allt hänger ihop. 

Det nu sagda föranleder frågan: Vad finns det då för alternativa och kompletterande sätt att förstå och se på ledarskap?

Ett annat sätt är att utforska ledarskap utifrån ett relationellt perspektiv. Att se ledarskap som en relation. Med utgångspunkt från en relationell horisont så blir det vi ser som individuella karaktärsdrag av sekundär betydelse. Det primära blir istället att förstå vad och hur ledarskapet utvecklas i relationen mellan chef och medarbetare.

Detta perspektiv är inte minst intressant vid chefsbyten. Det är inte ovanligt att en framgångsrik chef i en verksamhet får förfrågan om denne inte vill ta över en annan verksamhet som är i stort behov av ett gott ledarskap. Frågan grundar sig på en förväntan och ett antagande om att samma chef kommer bli framgångsrik även i den nya verksamheten.

Detta är emellertid inte alltid fallet. Ibland kan en framgångsrik chef bli något helt annat än framgångsrik när denne får en ny verksamhet och nya medarbetare. Kanske kan detta stödja tesen om att ledarskap till stor del handlar om relationer.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tänk tanken om det är i stunden, i mötet som ledarskapet formas! Tänk om ledarskapet skapas och omskapas om och om igen, i varje relation chefen har med de hon eller han leder!

Dessa relationsorienterade tankar kan bland annat härledas till professor Kenneth Gergen, en av de mest framträdande förespråkarna för socialkonstruktionismen. Gergen menar att vi skapar varandra i relationen; att vi blir till i relationer. Härigenom är relationen det som sätts under luppen – snarare än individen.

Vi utforskar och intresserar oss för vad som sker och inte sker i relationen. Detta motsäger mycket av traditionell psykologi som tar utgångspunkt i att vi har en kärna och en uppsättning egenskaper. Icke desto mindre spännande, tänker jag, att det finns olika perspektiv att se på oss själva och våra relationer. Och visst är det lite frestande att tänka sig tanken att vi blir till i relationen.

Ett av mina favoritcitat från Gergen är ”Jag vaknar upp till en ny fru varje dag”…

Tänk om du som chef skulle möte nya medarbetare varje dag… tänk vilket ansvar, tänk vilken möjlighet!

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill