Tankar om relationellt ledarskap

Den relationella faktorn är viktigare än någonsin.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2018

Vad är hönan och vad är ägget när det kommer till ledarskap och självledarskap? Gemensamt har de den relationella aspekten.

Vad är hönan och vad är ägget när det kommer till ledarskap och självledarskap? Gemensamt har de den relationella aspekten.

Det finns en lång rad egenskaper, dygder och metoder som är viktiga att utveckla för att lyckas med sitt ledarskap. Jag vill gärna framhålla vikten av exempelvis självledarskap, mod och förmåga att sätta kontexten för att nå varandra i kommunikationen. Men hur hänger alla dessa egenskaper ihop? Den gemensamma nämnaren är den relationella aspekten av ledarskapet, som idag är viktigare än någonsin.

Vad är ledares ”top of mind”? Jag reflekterade över frågan utifrån mitt arbete med ledarcoaching, ledarutveckling och ledningsgruppsarbete. En mängd tankar dök upp. Det finns flera frekvent återkommande teman som speglar både ledares och omvärldens fokus just nu: Digitalisering, Transformationen till en datadriven verksamhet, AI, BI, Kulturförflyttningar, Hållbarhet (Environmental Social Governance), Innovation, Förändring, Vision, Strategier, Why, Performance Management. 

Om vi går bortom dessa utmaningar ser jag också några andra mer grundläggande fenomen som ledare har på agendan. Fenomen som handlar om själva ledarskapets tillblivelse och varande. Fenomen som är förutsättningar för att klara av att hantera ovan beskrivna utmaningar. Jag har skrivit om dem alla i tidigare artiklar, men ser ändock värdet av att sammanfatta dem här och tydliggöra hur de hänger ihop.  

Läs inte detta som någon universell sanning om ledarskap. Det är inte heller någon prioriteringslista över vad som är viktigast. Smaka, vänd och vrid på mina tankar som en grund för din egen reflektion. Är det något du vill ta med dig i ditt ledarskap så har vi skapat värde för oss båda. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ledarskap börjar i självledarskapet

Allt ledarskap börjar i ditt självledarskap. Det handlar om din förmåga att leda dig själv och att leda dig själv i relation till andra. Denna förmåga grundar sig på din emotionella självförståelse och självtillit. Att förstå dina känslomässiga reaktioner och insikten i att det sällan handlar om den andre. Andra triggar möjligtvis något hos dig, men det som triggas är sannolikt en känslobaserad värdering du medvetet eller omedvetet bär med dig sedan tidigare. Så begrunda vad som händer i dig i relation till andra och utforska vad det är i dig som utlöser känslan. För att utveckla ditt självledarskap är det sannolikt bättre att titta inåt än att blicka utåt. 

Mod – en grundläggande dygd i ledarskapet

Det finns en uppsjö teorier och modeller för vad ett gott ledarskap är och bör vara. Skulle vi rada upp alla egenskaper, förmågor och beteenden vi önskar hos en ledare så skulle listan bli lång. Så var ska vi börja? Vad är viktigast i ledarskapet? Redan under antikens Grekland gav Aristoteles ett svar på frågan. Han menade att mod är den primära mänskliga dygden av det skälet att mod möjliggör för alla andra förmågor och egenskaper. Resonemanget torde vara högst relevant även i ledarskapet. Att fatta tuffa beslut, ta det nödvändiga samtalet, prata om elefanten i rummet, utmana dig själv och andra, få andra att växa, släppa kontrollen, förlita dig på att du har koll, våga testa nytt och leda i ovisshet kräver en stor portion mod. Det fina är att mod är en egenskap vi kan träna upp.  

Ledarskap är relationellt betingat

Bara för att en ledare är en bra ledare i en organisatorisk kontext och för en grupp medarbetare innebär inte det per automatik att samma ledare är bra för andra medarbetare i en annan kontext. Ledarskapet skapas i relationen. Vi blir till i våra relationer. Tänk bara på dina egna relationer: du har säkert relationer som känns enkla; där du blir ditt bästa jag. Du har säkert också varit med om relationer där du känner dig obekväm; relationer som framkallar mindre charmerande sidor hos dig själv. Olika relationer gör dig olika bra. Utifrån ett ledarskaps- såväl som medarbetarperspektiv behöver vi förstå att båda parterna är medskapare till det ledarskap du har och de får. Du som ledare behöver investera i att stärka era relationer med varandra. Bjud in, öppna upp och bygg tillit. 

En sann ledare skapar en bra känsla

Att skapa en bra känsla hos sina medarbetare är en förutsättning för att de ska vilja välja att följa dig som ledare. En bra känsla skapar trygghet för individen och gruppen. En bra känsla ger en fruktbar jordmån att växa i så att alla kan bli i sitt bästa jag och bidra till det gemensamma värdeskapandet. En bra känsla får oss att genuint tro på att ledaren vill oss väl och gör oss bra. 

Sätt kontexten för att nå varandra i kommunikationen

Vi tar mycket för givet. Alltifrån syftet med mötet, vad vi ska åstadkomma tillsammans, hur vi tolkar och förstår olika begrepp till förväntningar på varandra. Vi tror att vi själva är så klara med vad vi ska göra och säga så vi glömmer att tänka efter, och vi glömmer framförallt att prata om det. Dessutom förutsätter vi alltför ofta att andra tänker som vi, utan att vi själva är riktigt klara med vad vi tänker och vill. 

Redan där går vi fel. För att minimera felsteg, sätt kontexten för alla möten och samtal du har och hjälp andra att göra det också. Förklara varför ni har mötet, vad ni ska prata om, tiden ni har för respektive fråga, vad ni ska uppnå, förväntningar på delaktighet och eventuella förberedelser. Sätt kontexten så att du möjliggör för dig och dina samtalspartners att nå varandra i kommunikationen. Det handlar om att skapa resonans. Att ställa in samma frekvens och välja samma spelplan. 

Det relationella som gemensam nämnare

Så hur hänger dessa fenomen ihop, självledarskap, mod, medskapande, en bra känsla och att sätta kontexten? Vad finns det för mönster? Den gemensamma nämnaren är den relationella aspekten av ledarskap:

• Självledarskap handlar om relationen till dig själv och andra. 

• Mod i ledarskapet handlar om att våga i relation till andra. Våga fatta beslut som påverkar andra, våga ge feedbacken, våga utmana och bli utmanad.

• En ledare är en ledare först när andra vill och väljer att följa. 

• Att skapa en bra känsla hos medarbetarna är i högsta grad relationellt betingat. 

• Ska du som ledare nå dina medarbetare så handlar det om att skapa resonans i kommunikationen er emellan. 

Vad är då hönan och vad är ägget? Var ska man börja? Begripliga frågor, men ställda utifrån ett linjärt tänkande som förutsätter att det går att identifiera ett orsak-verkan samband - går det? Handlar det inte mer om ett cirkulärt, ömsesidigt beroendemönster där alla delar påverkar varandra?

Ledarskap kräver mod som stärker självledarskapet, som utvecklar den emotionella intelligensen som skapar en bra känsla hos medarbetarna, som bygger tillit som stärker relationerna, som skapar mer resonans som stärker självkänslan, som gör att modet växer som får andra att vilja följa som… 


Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill