Dåliga karriärmöjligheter - då säger svenskarna upp sig

Ny undersökning avslöjar de vanligaste anledningarna till att anställda väljer att säga upp sig från jobbet.

HR | Rekrytera | Karriär | ARTIKEL | NOV 2013

Karriär

Karriär

Brist på utvecklings- och karriärmöjligheter är det näst vanligaste skälet till att folk byter jobb. Det visar en stor undersökning som karriärnätverket LinkedIn har gjort bland HR-chefer i Norden och runt om i världen. Enkäten visar också att dålig balans mellan arbets- och privatliv är en mindre vanlig anledning till att byta arbete.

I trendrapporten Global Recruiting Trends research har karriärnätverket LinkedIn frågat 3 379 rekryterings- och HR-ansvariga från 17 olika länder om de vanligaste anledningarna till att anställda säger upp sig. 118 av deltagarna i undersökningen kommer från Norden.

Resultaten bland de svenska respondenterna visar att det vanligaste skälet till att svenskar säger upp sig är privata anledningar; exempelvis karriärbyte, studier, hälsoskäl, sabbatsår eller pension. 45 procent av deltagarna i undersökningen har angett detta som den vanligast förekommande anledningen till att medarbetar säger upp sig.

Bristande karriärmöjligheter

Den näst vanligaste anledningen till att folk byter jobb är desto mer intressant och värd att fundera på; 39 procent av de rekryterings- och HR-ansvariga anger "bristande karriär- och utvecklingsmöjligheter" som det vanligaste skälet till att deras anställda säger upp sig. Värt att notera är också att detta skäl tycks vara vanligare i Sverige än i världen totalt, där siffran ligger på 33 procent. Svenska arbetsgivare har med andra ord goda skäl att se över vilka karriär- och utvecklingsmöjligheter de erbjuder sina anställda.

Ett liknande problem som också får folk att göra slut med arbetsgivaren är "brist på utmaning i arbetet" (16 procent), som ligger på sjätte plats på LinkedIns lista.

Missnöje med lönen - och ledningen

Andra vanliga anledningar till att folk byter jobb är "missnöje med kompensation och förmåner" (36 procent) och "brist på belöning och erkännanden för arbetet" (15 procent).

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En del svenskar väljer också att byta jobb för att slippa dåliga ledare och chefer; "missnöje med ledning" (16 procent) och "dålig relation med chef/personalansvarig" (15 procent) anges som relativt vanliga skäl till att anställda säger upp sig.

Gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut allt mer i det moderna arbetslivet, vilket riskerar att orsaka stress om det hanteras på fel sätt. Trots det kommer "dålig balans mellan arbets- och privatliv" (12 procent) först på nionde plats på LinkedIns lista. En jämförelse med den globala undersökningen visar också att detta är en mindre viktig anledning till att byta jobb i Sverige än i världen totalt (19 procent).

Sist på topp tio-listan över anledningar att säga upp sig står att jobbet "inte passade personens kompetens" (9 procent), enligt undersökningen som i år genomfördes för tredje året i rad.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill