Attitydförändring på väg

Psykisk ohälsa är fortfarande tabu - men attityderna håller på att förändras.

Hälsa | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | FEB 2014

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är det största hälsoproblemet i dagens arbetsliv. Dessvärre är ämnet tabubelagt, vilket gör situationen ännu svårare för dem som drabbas. Nu kommer det dock signaler om att utvecklingen är på väg i rätt riktning. En ny undersökning från den nationella kampanjen Hjärnkoll visar att attityderna gentemot personer som lider av psykisk ohälsa håller på att förbättras.

Statistik från Försäkringskassan visar att psykisk ohälsa är den enskilt vanligaste orsaken till sjukskrivning. Motivation.se har också tidigare berättat att sjuktalen har stigit sedan 2010 och att den psykiska ohälsan nu ligger på rekordnivåer.

Trots det är psykisk sjukdom ett tabubelagt ämne, och personer som lider av psykiska problem utsätts ofta för fördomar och diskriminering.

2009 startades den nationella kampanjen Hjärnkoll, vars syfte var att öka öppenheten kring psykisk ohälsa. Hjärnkoll, som drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), beställer också varje år en befolkningsundersökning för att mäta attityder och kunskaper kring dessa frågor. Årets undersökning (för 2013) har genomförts av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI).

Mer positiva

2013 års mätning visar att attityderna håller på att förändras i rätt riktning. Allmänheten är idag markant positivare till personer med psykisk ohälsa jämfört med för fem år sedan. Framför allt är man mer positiv till att personer med psykisk sjukdom ges möjlig att delta i samhället, samt att psykiatriska verksamheter bedrivs i mer öppna vårdformer.

Attitydförbättringen är särskilt stor i Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten - tre av de åtta kampanjlän där Hjärnkolls 340 ambassadörer är verksamma. I dessa län har 13 av 21 attityder förbättrats, jämfört med 9 av 21 i landet totalt sett. Kampanjen har således gett resultat. Man är till exempel mer positiv till att vara granne med, umgås med och arbeta med personer som lider av psykisk ohälsa.

Omgivningens attityder avgörande

Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll, menar att dessa förändringar är ett steg i rätt riktning. Omgivningens inställning är av mycket stor vikt för personer som har drabbats av psykisk sjukdom.

- Det är glädjande att attitydförbättringen är så genomgripande. Omgivningens attityder och beteende är avgörande för att motverka både stigmatiseringen och diskrimineringen mot personer med psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att vi alla funderar över vår inställning till psykisk hälsa och ohälsa när det gäller våra kollegor, vänner, grannar, vår släkt och inte minst oss själva, säger Rickard Bracken i ett pressmeddelande.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill