Bristande jämställdhet skapar ohälsa

Psykisk ohälsa hos kvinnor kan kopplas till ojämställda förhållanden på arbetsplatsen, enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Hälsa | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | FEB 2013

Bristande jämställdhet på arbetsplatsen kan vara en av orsakerna till att ohälsotalen är högre bland kvinnor än bland män. Det visar en ny avhandling av Sofia Elwér vid Umeå universitet. "Det är viktigt att arbetsgivaren lär sig känna igen ojämställda förhållanden och får in jämställdhetsperspektivet även i hälsoarbetet", säger hon till Motivation.se.

Det är sedan tidigare känt att kvinnor i genomsnitt har sämre hälsotillstånd än män. Men vad beror det på?

En ny avhandling från Umeå universitet visar att ojämställdhet i arbetslivet kan vara en av förklaringarna till att kvinnor drabbas av ohälsa i högre utsträckning än män. Avhandlingens författare Sofia Elwér har i sitt arbete framför allt fokuserat på kopplingen mellan ojämställdhet och psykiska besvär.

- Bristande jämställdhet på arbetsplatsen leder till stress och psykiska besvär bland kvinnor. Det kan bland annat bero på att man känner sig orättvist behandlad och upplever att ens kompetens inte värdesätts, säger Sofia Elwér, som försvarade sin avhandling vid Umeå universitet den 1 februari i år.

Resultaten i Elwérs studie är baserade på enkät- och registerdata från den så kallade Luleå-kohorten, där cirka 1000 personer har följts sedan 1981 då de gick ut nionde klass i Luleå. Avhandlingen är också baserad på fokusgruppintervjuer med personer anställda inom äldreomsorgen i norra Sverige.

Psykiska besvär

Hälsotillståndet hos kvinnliga medarbetare påverkas av hur jämställdhetsmönstret ser ut på arbetsplatsen, förklarar hon. På arbetsplatser med jämställda löner och ett jämställt uttag av föräldraledighet ligger ohälsan på samma låga nivå för både kvinnor och män. Men där jämställdheten brister ser det sämre ut - för kvinnorna.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Det finns många arbetsplatser där kvinnorna har lägre löner trots att de har längre utbildning. På dessa ställen är det väldigt höga nivåer av psykiska besvär bland kvinnor, säger Sofia Elwér.

Ohälsotalen är också högre inom kvinnodominerade yrken för både kvinnor och män som arbetar där, tillägger hon.

- Det är verksamheter där majoriteten av de anställda är kvinnor och där lönerna är jämställda, men ohälsotalen är ändå höga. I dessa fall handlar det om arbetsplatsens position i samhället; man har stora resursbrister, låg status och en stressande arbetssituation. Äldreomsorgen är ett typiskt exempel på en sådan arbetsplats.

Individualiserar arbetsfördelningen

Sofia Elwér berättar också att en jämställd könssammansättning på arbetsplatsen ofta kan kopplas till ojämställdhet i andra faktorer, exempelvis lön och uttag av föräldraledighet. Det är därför nödvändigt att ha en mångdimensionell syn på jämställdhet i arbetslivet.

- Det är viktigt att arbetsgivaren lär sig känna igen ojämställda förhållanden och får in jämställdhetsperspektivet i exempelvis hälsoarbetet, säger hon.

Vid fokusgruppintervjuerna kunde hon också konstatera att medarbetarna ofta tenderade att försvara ojämställdhet i arbetsfördelningen.

- Det var många av de anställda inom äldreomsorgen som försvarade arbetsfördelningen genom att individualisera den. De ville inte se mönstret att män gjorde vissa saker och kvinnor andra, säger Sofia Elwér.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill