Bristande kunskaper om psykisk ohälsa

Chefer och tjänstemän vet inte hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska hanteras, enligt studier från kampanjen Hjärnkoll.

Hälsa | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | APRIL 2013

Bristande kunskaper om psykisk ohälsa

Bristande kunskaper om psykisk ohälsa

Chefer och medarbetare på svenska arbetsplatser vet inte hur de ska agera om en anställd mår psykiskt dåligt. Statistik som har presenterats av kampanjen Hjärnkoll visar att bara en minoritet av arbetsplatserna arbetar aktivt för att förebygga psykisk ohälsa. Av dem som redan har drabbats är männen i högre utsträckning än kvinnorna nöjda med det stöd de fått av arbetsgivaren.

Mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lider av psykisk ohälsa, enligt Socialstyrelsens beräkningar. Av dessa beräknas minst 10-15 procent behöva psykisk behandling. Statistik från Försäkringskassan visar också att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Trots dessa siffror är kunskapen om psykisk ohälsa mycket bristfällig på svenska arbetsplatser.

En undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av den nationella kampanjen Hjärnkoll visar att mer än varannan anställd inte vet hur de ska agera om en kollega drabbas av psykiska besvär.

Bristande kunskaper

56 procent av de drygt 1000 tjänstemän som deltog i Sifo-undersökningen är tveksamma till hur de skulle agera om de märker att en medarbetare mår dåligt, skriver tidningen Du & Jobbet. Denna okunskap kan delvis bero på bristande kunskap eller engagemang hos arbetsgivaren - bara en fjärdedel av de tillfrågade tjänstemännen uppger att deras arbetsgivare arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa. Bland de tjänstemän vars arbetsgivare har ett förebyggande arbete var det också fler - 71 procent - som upplevde att de vet hur de ska agera om en kollega mår psykiskt dåligt.

Även bland chefer är kunskapen om psykisk ohälsa bristande. En undersökning som Hjärnkoll genomförde under 2012 visade att Sveriges chefer underskattar hur vanligt det är med psykiska besvär i arbetslivet. En majoritet av cheferna med personalansvar trodde att tio procent eller färre av deras anställda kommer att drabbas av psykisk ohälsa någon gång under karriären. Som tidigare nämnts beräknar dock Socialstyrelsen att mellan 20 och 40 procent av befolkningen mår psykiskt dåligt. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mer än varannan chef uppgav också att organisationen saknar rutiner för hur chefer ska agera om en anställd drabbas av psykiska problem.

Skillnader mellan könen

Ytterligare en studie från Hjärnkoll visar att män som har drabbats av psykisk ohälsa är mer nöjda med det stöd de fått från arbetsgivaren jämfört med kvinnor som har drabbats. 37 procent av männen ansåg att arbetsgivaren hade hanterat situationen på ett bra sätt, medan motsvarande siffra bland kvinnorna var 27 procent. Dessutom upplevde 68 procent av männen ett fritt diskussionsklimat på arbetsplatsen, mot endast 60 procent bland kvinnorna.

Den nationella kampanjen Hjärnkoll, som ligger bakom undersökningarna, drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Kampanjen genomförs på uppdrag av regeringen och jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. 

På kampanjens hemsida www.hjarnkoll.se går det att ladda ned handledningar för hur man ska agera som chef respektive kollega om någon på arbetsplatsen mår psykiskt dåligt.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill