Med barnen som uppdragsgivare

Kattis Ahlström, generalsekreterare för BRIS: "Det finns många sätt för företag att stödja oss."

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | OKT 2013

Barn som är ensamma och behöver hjälp finns i alla samhällsklasser, berättar Kattis Ahlström, generalsekreterare för Barnens Rätt I Samhället (BRIS). Mobbing, utanförskap och psykisk ohälsa är några av de problem som den ideella organisationen handskas med dagligen. BRIS är helt beroende av privatpersoners och företags goda vilja - och det finns många olika sätt att stödja verksamheten.

Kattis Ahlström har en bakgrund som programledare och journalist. Men 2012 valde hon att pröva på någonting helt nytt i livet - hon blev generalsekreterare för Barnens Rätt I Samhället, BRIS.

- Jag fick frågan och tackade ja, helt enkelt. Jag hade jobbat mycket med BRIS tidigare och har alltid varit intresserad av rättighetsfrågor, förklarar hon.

BRIS är en ideell organisation som ska fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället. Många tror att det är staten som driver verksamheten, men så är det alltså inte - ekonomiskt är BRIS beroende av donationer från privatpersoner och företag.

Alla samhällsklasser

BRIS främsta uppgift är att hjälpa och stödja barn och unga som far illa. Kattis Ahlström berättar att de barn som organisationen kommer i kontakt med kommer från olika sociala bakgrunder.

- Det är barn och unga från alla samhällsklasser. Men många av dem befinner sig i socialt utanförskap. Generellt kan man säga att ensamma barn klarar sig mindre bra, man behöver ha ett nätverk av vuxna att söka stöd hos, förklarar hon.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

De problem som barnen söker stöd för är av varierande art, men oftast handlar det om att de mår dåligt och känner sig utanför.

- Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och säger att de inte orkar leva längre, och vissa av dem har ett självskadebeteende. Det är också vanligt att de utsätts för mobbing eller på annat sätt har hamnat utanför, säger Kattis Ahlström.

Länkar vidare

Många barn som far illa kan eller vågar inte söka hjälp hos sin närmaste omgivning. BRIS kärnverksamhet är därför att ge barn och unga upp till 18 år möjligheten att anonymt och kostnadsfritt söka råd och stöd hos vuxna via telefon, mejl eller chatt. Idag är chatten den kanal som används mest, säger Kattis Ahlström. Vissa barn behöver bara prata lite, medan andra behöver mer långtgående hjälp.

- Vi kan framför allt länka dem vidare och hjälpa dem att hitta den kontakt de behöver för att få hjälp på riktigt, till exempel av föräldrar, släktingar, skolan, barn- och ungdomspsykiatrin eller Socialtjänsten, säger BRIS generalsekreterare.

Speciella ledaregenskaper

Att vara ledare för en ideell organisation medför vissa speciella utmaningar, berättar hon. Man måste vara professionell men samtidigt känna ett stort personligt engagemang.

- Det är alltid en svår balansgång att jobba ideellt. Vi har många frivilliga som arbetar för oss, och då är det väldigt viktigt att de känner sig delaktiga. Samtidgt måste vi också jobba ekonomiskt, vi behöver få in pengar från allmänheten för att finansiera verksamheten. Så balansgången mellan det ideella och det professionella är inte alltid helt enkel, säger Kattis Ahlström.

Hon tror därför att det krävs vissa speciella ledaregenskaper för att lyckas som ledare för en ideell organisation.

- Framför allt tror jag att man måste vara modig, det krävs att man vågar fatta beslut som inte alltid är helt bekväma. Och eftersom det är en idéburen organisation så tror jag också att det är viktigt att man har starka värderingar.

Företagens ansvar

Kattis Ahlström själv har alltid varit intresserad av frågor som rör mänskliga rättigheter. Det är framför allt det perspektivet som hon har bidragit med som medlem i juryn för Årets vd 2013.

- Jag vidhåller att CSR inte bara är en hygienfaktor - hållbarhetsansvar är en förutsättning och nödvändighet för moderna företag idag. Om samhället ska bli hållbart behöver företagen bidra och ge tillbaka. Som jurymedlem har jag därför främst tittat på vilka som har ett tydligt tänk kring CSR. Sedan finns det andra i juryn som har kollat mer på de ekonomiska resultaten.

Ett bra sätt för företag att jobba med CSR är naturligtvis att stödja BRIS.

- Det finns en massa olika sätt att stödja oss. Man kan ge pengar, men man kan också samarbeta med oss på andra sätt. Vi arbetar bland annat tillsammans med AstraZeneca, som har gett oss möjlighet att föreläsa om barns psykiska hälsa, och Volkswagen som ger oss bilar som våra regionombud använder för att kunna besöka skolor, företag och myndigheter, säger Kattis Ahlström.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill