Så påverkas löneanspråken av pandemin

Kvinnor sänker sina anspråk mer än män, enligt ny kartläggning.

ARTIKEL | DEC 2020

De växande skillnaderna i löneanspråk i samband med coronapandemin väcker oro inför framtiden, menar Jureks VD och grundare, Shervin Razani.

De växande skillnaderna i löneanspråk i samband med coronapandemin väcker oro inför framtiden, menar Jureks VD och grundare, Shervin Razani.

Unga akademiker under 30 och kvinnor över 55 har minskat sina löneanspråk i samband med coronapandemin. Det visar den nya Jurekbarometern, som har som syfte att belysa orättvisor och skillnader på arbetsmarknaden. Samtidigt har män i åldern 55-60 ökat sina löneanspråk med 9.4 procent. Rapporten visar också att män i allt högre utsträckning söker sig till offentlig sektor.De växande skillnaderna i löneanspråk i samband med coronapandemin väcker oro inför framtiden, menar Jureks VD och grundare, Shervin Razani.

Coronapandemin är en svår kris som inte bara berör vår fysiska hälsa, utan också påverkar ekonomin och arbetsmarknaden på ett påtagligt sätt. En viktig fråga är hur krisen påverkar löneanspråken bland olika grupper i arbetslivet. Den frågan har rekryteringsföretaget Jurek försökt att reda ut i den nya upplagan av Jurekbarometern, som främst syftar till att synliggöra orättvisor på arbetsmarknaden.

Undersökningen lägger fokus på akademiker och deras löneanspråk, och hur dessa har förändrats mellan första och andra kvartalet 2020. Den period som har undersökts sammanfaller alltså med coronapandemins första månader. Rapporten är baserad på över 6000 arbetsintervjuer.

Resultaten visar att det framför allt är unga akademiker och kvinnor över 55 som har sänkt sina löneanspråk. I kategorin akademiker under 30 har män sänkt sina anspråk med i genomsnitt 2 procent mellan första och andra kvartalet, medan kvinnor i samma ålder har sänkt sina anspråk med 4 procent.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Stora skillnader i åldern 55+

Unga kvinnor har alltså sänkt sina förväntningar mer än unga män, men skillnaderna mellan könen är ännu större om man går högre upp i åldrarna. I ålderskategorin 55-60 har män höjt sina anspråk med 9.4 procent, kvinnor bara med 0.7 procent. I åldern 60+ har männen höjt sina löneförväntningar med 5 procent, medan kvinnor har sänkt sina med 2.1 procent.

Skillnaderna kan bland annat bero på att män i åldern 55+ oftare innehar chefstjänster jämfört med kvinnor i samma åldersgrupp, samt att de i högre utsträckning söker sig till mer specialiserade tjänster. Men enligt Jurek har män också ofta en övertro på vilken lön som är motiverad i förhållande till erfarenhet och utbildning, vilket gör att de har högre anspråk. Differensen i vad män respektive kvinnor i åldern 60+ kräver i lön närmar sig nu 10 000 kronor.

De växande skillnaderna i löneanspråk i samband med coronapandemin väcker oro inför framtiden, menar Jureks VD och grundare, Shervin Razani.

– Vid en första utvärdering kan vi konstatera att kvinnor i utsatta åldrar, det vill säga under 30 och över 55, har påverkats mest av pandemin. De har sänkt sina lönekrav i högre grad än sina manliga kollegor, detta redan efter ett par månader av krisläge. Om trenden fortsätter på samma sätt skulle det kasta oss flera år tillbaka i frågan om jämlika löner, säger han i ett pressmeddelande.

Ett annat faktum som framkommer av Jurekbarometern är att män har börjat söka sig till offentlig sektor i högre utsträckning än före pandemin. Mäns jobbansökningar till offentlig sektor har ökat med 4 procent, medan kvinnors har minskat med 27 procent under årets andra kvartal. Den offentliga sektorn har inte drabbats lika hårt av krisen som privat sektor, och det är troligtvis därför männens ansökningar till välfärdssektorn ökar mitt under krisen.

Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill