Mät den mänskliga faktorn

Efficient team – konceptet som mäter teamets välmående över tid.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | DEC 2014

Johnny Warström

Johnny Warström

Hur mäter man ett teams faser och vardagliga utveckling och svängningar? Det enkla svaret: man ställer frågor. Inga konstigheter egentligen – så länge man verkligen gör det. Ofta är det precis det som är utmaningen – utvärdering och reflektion är steget som glöms bort eller prioriteras ner. Men det finns verktyg som gör det lättare att bygga effektiva team baserat på gruppens dynamik. Jag har pratat med en av grundarna av företaget Mentimeter, Johnny Warström, som tillsammans med HR-forskaren Philip Runsten och konsultbolaget Influence tagit fram konceptet ”Effektiva team”.

Johnny Warström är IT-killen som har en fascination för mätbarhet, Philip Runsten är HR-forskaren på konsultbolaget Influence som har forskat på vad som krävs av en grupp människor för att uppnå effektiva samarbetsformer i organisationer. Tillsammans har de skapat ett praktiskt verktyg som mäter effektivitet i team – och verktyget bygger helt på kvalificerade forskningsresultat. Men vad innebär det i praktiken?

- Man kan säga att konceptet Efficient teams är ett icke-forcerat sätt att ta reda på teamets tillstånd över tid. Eftersom resultatet av medarbetares åsikter och attityder lagras skapas statistisk i form av läsbar och konkret data som helt enkelt mäter hur teamet själva tänker kring sin insats, berättar Johnny.

Mät stämningen

Metoden är enkel. Gruppen svarar regelbundet – under möten där alla närvarar - via ett gränssnitt, på ett antal frågor. Bland annat mäts hur arbetet fortskrider, stämningen i teamet och i vilken utsträckning som medlemmarna upplever att de jobbar mot ett gemensamt mål.

Tillsammans reflekterar gruppen sen över resultatet. Att regelbundet föra den här diskussionen lägger en god grund för att åstadkomma en bestående förändring som också ligger i linje med företagets målsättningar.  Det ständiga ifrågasättandet leder till förbättring av teamets effektivitet och synliggör de områden där samarbetet inte fungerar.. Svaren lagras och bildar med tiden en graf som tydligt visar teamets gemensamma utveckling.

- Det här blir väldigt tydligt och möjligt att stämma av mot företagets utveckling i stort – är vi på väg åt rätt håll? Är alla med på tåget? Vad kan vi förbättra och hur jobbar vi bäst för att behålla det som fungerar bra? Statistiken utgör med andra ord ett mycket bra underlag för reflektion, säger Johnny.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Och det, menar han, är en av verktygets absolut största styrkor – att det skapar ett bra diskussionsunderlag för reflektion och eftertanke, något som ofta prioriteras ned - eller rentav bort.

- Vilket är märkligt eftersom reflektion är helt nödvändigt för att göra förbättringar framåt. Om man aldrig stannar upp och funderar kring vad man gör och varför – och framförallt: gör vi rätt grejer? – då blir resultatet att vi harvar på i samma hjulspår. Resultatet blir stagnation, hämmad innovation och utveckling.

Forskningsbaserade frågor

Frågorna i Efficient teams är forskningsbaserade och framtagna i samarbete med Philip Runsten, men verktyget kan också användas på andra sätt. Man kan själv skapa frågor som är relevanta för organisationen.

- Själva metoden i sig innebär ju att teamet regelbundet stannar upp och tänker till kring den nuvarande situationen – antingen utifrån de framtagna frågorna eller egenhändigt skapade. Det har visat sig extremt effektfullt. Chefen har ett ansvar att staka ut vägen och verktyget blir en måttstock på om det sker på ett bra sätt.

Johnny använder ordet ”temperaturkänning” och menar också att ”what gets measured, gets done”. Metoden medvetandegör och sätter fingret på sådant som annars bara finns som en diffus känsla inom gruppen.

- Det här är ett sätt att synliggöra och mäta kulturen på ett företag, skulle jag säga. Chefer idag har höga krav på sig och vi märker att efterfrågan på konkreta verktyg har ökat enormt. Och idag är det inte bara hard numbers som räknas på sista raden – det är även nöjda medarbetare. Det här är ett steg i riktningen att göra den mänskliga faktorn mätbar.

Foto: Rebecka Uhlin

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill