Medarbetare under 20-talet - Det här kommer påverka dig

Det nya decenniet medför stora förändringar.

Ledarskap | Digitalisering | ARTIKEL | FEB 2020

Den nya tekniken medför förändringar som kommer att sätta människans och samhällets anpassningsförmåga rejält på prov.

Den nya tekniken medför förändringar som kommer att sätta människans och samhällets anpassningsförmåga rejält på prov.

Ett nytt årtionde har tagit sin början, och känslan många av oss har är att framtiden redan är här – frågan är bara om vi hänger med i svängarna. Arbetslivet, och den omvärld som formar det, står inför stora och omvälvande förändringar. Det handlar bland annat om robotar och artificiell intelligens, men också om nya förutsättningar för medarbetarskapet. Låt oss därför blicka lite framåt och försöka bringa lite reda i vad det nya decenniet har att erbjuda. 

2020-talets arbetsliv kommer att genomgå stora förändringar som framför allt hänger samman med den nya tekniken, men också med generationsväxlingar och attitydförändringar. Dessa skeenden är också nära kopplade till varandra. Vi vet till exempel att yngre generationer är mer bekväma med att fullt ut anamma den tekniska utvecklingen, och hantera möten och affärsuppgörelser virtuellt. 

I takt med att Millennials tar över de ledande posterna i samhället kommer utvecklingen därför att accelerera.Samtidigt sker också attitydförändringar; personlig frihet är ett värde som får allt större betydelse i arbetslivet, och jobbet är på väg att bli en fråga om livsstil snarare än någonting man bara går till varje dag.

Men den nya tekniken medför också förändringar som kommer att sätta människans och samhällets anpassningsförmåga rejält på prov.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Robotar revolutionerar arbetslivet

Att robotar och artificiell intelligens ska revolutionera arbetslivet har vi hört ett tag nu, men under 2020-talet sker förändringen på allvar. Enligt analysföretaget Kairos Futures trendspaningsrapport ”Check please” kan vi bland annat räkna med att robotar kommer att börja användas i välfärdssektorn, som står inför stora utmaningar på grund av det demografiska läget. Därför kan det snart bli vanligt med exempelvis tillsynsrobotar i äldrevården. 

Robotar kommer över huvud taget att bli mer närvarande i det vardagliga livet, vilket kan leda till att människor får en mer positiv bild av dem. Kairos Future nämner exempelvis att maskoten för OS i Tokyo 2020 kommer att vara en robot. Även AI förväntas spela en viktig roll för att ge OS-besökarna den service de behöver. 

Gradvis kommer vi att börja betrakta detta som naturliga inslag i vardagen liksom i arbetslivet, där användningen av AI och robotar redan ökar lavinartat. AI kan användas i alltifrån rekryteringsplattformar till bevakning av anställdas effektivitet, så den etiska diskussionen lär också blir oundviklig. 

Användningen av robotar och AI leder till att många jobb riskerar att försvinna. Vi kan till exempel redan nu se att självscanning har blivit vanligt i mataffärer, och självkörande taxibilar och lastbilar kommer också att bli en allt vanligare syn de kommande åren. Men det är inte bara de okvalificerade jobben som hotas; alltifrån revisorer till advokater riskerar att bli av med jobben i takt med att maskinerna tar över. 

Den som vill rusta sig för framtiden bör därför hålla ett vakande öga på den här utvecklingen. Att försöka stå emot utvecklingen eller sticka huvudet i sanden är lönlöst. Framtiden tillhör dem som lär sig att samarbeta med och komplettera robotarna och den nya tekniken.

Frihet och flexibilitet för framtidens medarbetare

Två andra tydliga trender i arbetslivet, som också hänger samman med den nya teknikens utveckling, är den ökade förekomsten av distansarbete och den nya gig-ekonomin. Under 2020-talet kommer det bli allt vanligare att man sitter någon annanstans än på kontoret och jobbar. Framför allt den yngre generationen medarbetare förväntar sig en hög grad av frihet och flexibilitet, vilket också kräver att arbetsgivare tar fram tydliga regler och ramverk för att det här ska fungera i praktiken.

Den alltmer flexibla synen på arbete har också banat väg för den nya gig-ekonomin. Allt fler människor lockas av möjligheten att bli sin egen arbetsgivare genom att bli egenföretagare eller frilansande konsult. Friheten och möjligheten till självförverkligande lockar, och många företag tycker också att det är praktiskt att kunna köpa enstaka tjänster istället för att behöva anställa. 

Samtidigt har gig-ekonomin också en baksida i form försämrad trygghet, och hur detta kommer att påverka samhället i stort vet vi kanske inte förrän gig-ekonomin har fått fullt genomslag.

Ett nytt medarbetarskap under 20-talet

Alla medarbetare kommer dock inte att vara frilansare, och oavsett hur samarbetet ser ut så kommer framtidens arbetsgivare att behöva ta ett stort ansvar för medarbetarnas trivsel och välmående. I ett arbetsliv där konkurrensen om talangerna blir allt hårdare måste arbetsgivarna satsa på Employee Experience, skriver Forbes

Löntagare är idag mer benägna att byta jobb än de var förr. De utvärderar hela upplevelsen och alla aspekter av att vara anställd på ett företag; lönen, arbetsvillkoren, flexibiliteten, utvecklingsmöjligheterna, den fysiska och psykiska hälsan, företagets moraliska och sociala ansvarstagande, och så vidare. Bland arbetsgivarna blir det därför en tävlan om att kunna erbjuda den bästa helhetsupplevelsen av att jobba på företaget. Målet är dels att behålla och locka kompetens, dels att öka engagemanget bland medarbetarna.

Detta helhetsgrepp på medarbetarupplevelsen blir också nödvändigt för att kunna möta olika generationers behov. Millennials efterfrågar frihet och meningsfullhet, och Generation Z som är på väg in på arbetsmarknaden vill ha ledare som är förtroendeingivande och som ser deras mänskliga behov. Samtidigt kommer också många företag att ha medarbetare i pensionsåldern som är intresserade av att kombinera pensionärstillvaron med arbete.

Sammanfattningsvis ser 2020-talet ut att bli ett decennium som medför stora förändringar, och dessa kommer att vara prövande för både arbetsgivare och löntagare. Den röda tråden är att den traditionella formen av arbete kommer att utmanas på olika sätt. 

Nyckeln till att lyckas, som medarbetare eller som arbetsgivare, är att ha ett öppet sinne och en optimistisk men samtidigt realistisk syn på framtidens arbetsliv.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Digitalisering

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Digitalisering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill