Är du kompetent, samhörig med teamet och beslutsför?

Nycklar för prestation på jobbet.

Kommunicera | ARTIKEL | FEB 2020

Det finns tre viktiga faktorer som avgör hur Du kommer att prestera på jobbet.

Det finns tre viktiga faktorer som avgör hur Du kommer att prestera på jobbet.

Gräv en djup grop.

När du är klar med gropen kommer en lastbil med jord, fyller igen den och kör därifrån. 
Sen får du en ny instruktion om att gräva ytterligare en lika djup grop, tre meter längre bort. Känns det meningsfullt?  

Är du kompetent för ditt jobb - har du vad som krävs?
Är du en del av gruppen, teamet - känner du att du får vara med?
Får du ta egna beslut - kan du påverka ditt arbete?

Då ökar möjligheterna att du trivs och kan skapa hållbara, meningsfulla resultat!

Skillnaden mellan krav och kapacitet skapar spänning. Om du har för stort avstånd mellan vad du kan och det du förväntas utföra skapas ofta en stor anspänning. Det gäller även om du är överkvalificerad för en uppgift.

Är du en del av gemenskapen på jobbet och blir bekräftad, lyssnad på och tagen på allvar så ökar chansen till prestation.

Reflektera över detta:

 • Vågar du säga till när du upptäcker att något tokigt håller på att hända?
 • Vågar du ge förslag som andra kan förädla? 
 • Litar du på de andra i gruppen? 
 • Litar de andra på dig?
 • Får du ”köra bilen” själv mellan punkt A och B? Eller har du någon som styr dig med joystick?
 • Får du stanna och ta en rast på vägen bara du kommer fram i tid eller är allt petimäterstyrt och reglerat in i minsta detalj?
 • Är kontrollsystemen stöttande eller bara kontrollerande?
 • Tar det längre tid att ”fylla i körjournalen än vad själva transporten tar”?
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det finns enligt Per Kristensson, professor i psykologi och chef för Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet, tre faktorer som avgör hur Du kommer att prestera på jobbet - för att lyckas väl ska man känna sig kompetent för uppgifterna, samhörighet med gruppen samt att man kan ta egna beslut och påverka sitt arbete. Hur arbetar ni med dessa faktorer på din arbetsplats? Eller lämnar ni det åt slumpen?

Om jag inte får reda på att hen som skulle stoppa ner ett träd i min grävda grop är sjuk, och att gropen jag grävt därför måste fyllas igen direkt så att ingen skadas, upplevs ofta jobbet som meningslöst. 

När det omvända finns på plats på jobbet, när vi VET att syftet med gropen är att i det långa loppet plantera en hel skog för att rädda klimatet - så skapas motivation, energi och kraft.

Anders Lundin

Anders Lundin

Vår expert inom metakommunikation och värderingar

 • Följ skribent

Anders Lundin är pedagog, föreläsare, utbildare, coach och certifierad förändringsledare. Med en gedigen erfarenhet från lagidrott har han kompetens att få med hela gruppen och få den att gå åt samma håll. Men Anders vet också vikten av att lyfta individen för att gynna gruppen, rätt kombination skapar sensation och framgång!

Människor skapar kulturer, medvetet eller omedvetet, som är avtryck av deras värderingar. Anders hjälper till att skapa styrande och trovärdiga värderingar som leder till hållbara resultat. Många jobbar med VAD, Anders jobbar med HUR och VARFÖR genom att utmana och ställa frågor, hjälper er att skapa och leva processen – att gå från ord till handling för att forma en kultur som håller över tid.

Anders drivs av känslan att livet är för kort för att inte göra något som är meningsfullt. Vare sig det gäller organisationsutveckling, coachning eller föreläsningar är Anders syfte att skapa nöjdare kunder, medarbetare och bättre resultat.

skickliggöra.se

anders@skickliggora.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Anders Lundin

Anders Lundin

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill