Ledare under 20-talet - Det här kommer påverka dig

Fokus på ett öppet sinne - omtanke om både människa och miljö.

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | FEB 2020

Ett betydligt mänskligare förhållningssätt i alla aspekter kommer att vara i fokus under 2020-talet.

Ett betydligt mänskligare förhållningssätt i alla aspekter kommer att vara i fokus under 2020-talet.

Den chef som fram till nu har baserat sitt ledarskap uteslutande på siffror, värdeord och krav från investerare, kommer under 20-talet att få tänka om en smula. Framtidens ledarskap handlar om ett betydligt mänskligare förhållningssätt – både sett till individen och till organisationens varande som sådan.

Ibland kan det kännas som att världen vi lever i blir allt kallare och hårdare, och att fokus i mångt och mycket ligger på pengar och materiella värden. Och kanske är det så. Men när frågan om vad som kommer att vara de viktigaste fokusområdena för ledare på 20-talet ställdes till en rad experter på ämnet i MIT Sloan Management Review visade svaren på något helt annat. Det nya decenniets chefer kommer istället ha allt att vinna på att ta hänsyn till mer mänskliga värden och faktorer, eller fokusera på att vara mer ledare än chef för att uttrycka det på annat sätt.

Ett ledarskap som ser till människan

Tänk vad bra det vore om vi alla kunde lämna våra känslor hemma vid köksbordet, innan vi gav oss iväg till jobbet på morgonen, och gå till kontoret och bara göra just det vi är där för att göra. Vad effektiva vi skulle bli, och vad mycket konflikter vi skulle slippa. Och tänk vad smidigt det skulle vara om de vi jobbade med hade liknande bakgrund som oss själva, tänkte på samma sätt och ville samma sak. Inga mer jobbiga diskussioner och missförstånd! 

Men så ser det ju inte ut (och tur är väl det egentligen, om vi tänker på saken). Vi är alla individer med vår egen bakgrund och vår egen unika personlighet och referensram, och livet som människa innebär att vi känner, reagerar och agerar därefter. Som en följd av det uppstår ibland missförstånd och meningsskiljaktigheter – inte minst på våra arbetsplatser – med andra som inte är precis likadana som oss själva.

Med hjälp av ett ledarskap som lär oss att ta vara på våra olikheter och att bli mer känslosmarta kan många av konflikterna undvikas. Bara en så enkel sak som att lära sig att ge – för att inte tala om att ta emot – konstruktiv feedback, är något som sannolikt skulle leda till både utveckling och bättre stämning på arbetsplatsen.

När vi lär oss att ta vara på våra känslor och olikheter, istället för att försöka bortse från dem och eventuellt se dem som någonting problematiskt, kan vi använda oss av dem för att skapa en bättre arbetsmiljö. Och följden av det blir ofta mer harmoniska och produktiva medarbetare. Enligt Liz Fosslien, medförfattare till boken No Hard Feelings: The Secret Power of Embracing Emotions at Work, höjer arbete med tillit, mening och egenmakt medarbetarnas produktivitet med 10 procent.

Organisationskultur med anpassningsbar touch

Nu när vi vet att vi ska värna om och ta vara på våra olikheter och känslor, hur kan vi använda oss av den kunskapen för att se till att en stark organisationskultur skapas och efterlevs?

20-talets ledare behöver förstå att kulturen inte skapas genom bestämmelser uppifrån om hur den ska se ut. Kultur skapas människor emellan, i formella och informella nätverk, och kan uppfattas på olika sätt i olika delar av organisationen. Det är med andra ord inte säkert att det rätta är att sträva efter en kultur som ska gälla för hela organisationen. Återigen, vi är alla olika…

Tidigare har många företag försökt skapa en kultur genom att basunera ut värdeord och målbilder till medarbetarna. Ett vinnande koncept för framtiden torde istället vara att använda sig av engagerade personer i organisationen som kan agera som ambassadörer för att få med sig övriga medarbetare.

Enligt artikeln i MIT Sloan Management Review behöver 20-talets företagskulturer välkomna och anamma snabbhet, effektivitet och högt medarbetarengagemang. Allt är föränderligt, och detta bör genomsyra hela organisationen.

Ett ännu mer mänskligt sätt att se på kunden

Även om det under det nya decenniet kommer att handla mycket om att värna om och ta vara på medarbetarna, och få dem att tillsammans skapa en kultur som håller dem samman, så går det inte att komma ifrån att det finns någon i andra änden, som absolut inte får glömmas bort. Kunden!

Så länge vi inte tar hand om våra kunder på bästa sätt, kommer de att vara ett hett villebråd för konkurrerande företag. Kom ihåg, vi är alla människor med mänskliga känslor, och våra kunder är naturligtvis inte undantagna från detta faktum.

Traditionell försäljning har ofta haft fokus på att ”få avtalet undertecknat”. Sedan har man gått vidare, och i vissa fall glömt bort att ta hand om kunden. En person som inte känner sig sedd, förstådd eller viktig, riskerar att söka denna bekräftelse på annat håll. Råkar denna person vara en kund till er, ja, då riskerar ni att förlora både pengar och en affärsrelation.

Fokus under 20-talet behöver ligga på att inse kundens faktiska värde, under hela livscykeln.

Ledarskap med en genuin omtanke för miljön

Parallellt med arbetet att ta hand om medarbetare och kunder, behöver 20-talets ledare även kunna lyfta blicken och ta sitt ansvar på en betydligt mer övergripande nivå. Ingen kan längre påstå att man inte känner till miljöproblemen och klimathotet som vi står inför, och det här är något som kommer att bli en viktig punkt i alla organisationers agendor.

Många företag har redan påbörjat resan mot att ta ett större ansvar för miljön, men under de kommande åren kommer det bli än mer inkorporerat i verksamheterna. Det som tidigare sågs lite som en åtgärd för att kunna klappa sig själv på axeln – ”på vårt företag köper vi bara in ekologiska bananer” – kommer snarare bli en hygienfaktor, och kraven på ytterligare insatser kommer att öka. 

Det kommer inte längre ses som tillräckligt att ”tänka på miljön”, utan anställda, kunder och investerare kommer i ännu högre grad att kräva att företagen tar ansvar för att minska sin miljöpåverkan. Och de kommer kräva att få se detta svart på vitt.

Nog känns det rätt gott i hjärta och själ, att vi i en framtid som ibland kan te sig både lite skrämmande och osäker, ändå tycks återvända till det mänskliga och omtänksamma?

Sara Bisander

Sara Bisander

Frilansskribent

 • Följ skribent

Sara Bisander är frilansskribent hos Motivation.se

Sara brinner för personlig utveckling, människor och kommunikation i alla former. Hon kan text. Och älskar att arbeta med den. Sara beskriver sig som "å ena sidan en petig språkpolis som eftersträvar tydlighet och struktur – å andra sidan en omtänksam hjälpare och nätverkare med ett stort hjärta som slår för att göra gott."

Kontakt: sara@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Sara Bisander

Sara Bisander

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill