"Tveka inte att dela med dig"

Tips om hur du som ledare kan du hitta ett vinnande förhållningssätt till Facebook (Del 2 av 6).

Kommunicera | ARTIKEL | AUG 2011

Dela med dig FB

Dela med dig FB

Som chef ingår det i din yrkesroll att agera förebild. Du har ständigt omgivningens granskande ögon på dig och kan därför känna dig osäker när det kommer till Facebook.  Det finns ingen självklar manual för hur man som chef bör agera på Facebook, vilket kan ge upphov till många frågor och dilemman.

Som chef är det klokt att vara lite mer eftertänksam och strategisk när du interagerar på Facebook.  Men tveka inte att bjuda på din personlighet och uppmana dina medarbetare till en aktiv Facebookdialog.

Beteendevetaren Nina Jansdotter, som skrivit boken ”Framgång med Facebook”, märker att många chefer som tidigare var skeptiska och höll sig utanför Facebook numera har valt att gå med.  Det har blivit allt svårare att stå utanför ett forum som växer i så snabb takt och för många människor är en så naturlig del av livet. Men många brottas med tankar kring hur privata de kan vara, hur personliga de kan unna sig att vara och hur de ska hantera medarbetare som skickar meddelanden och vänförfrågningar.

- Det är definitivt inte självklart att känna till de sociala spelreglerna som gäller på Facebook och vad man bör vara särskilt medveten om som ledare. Jag tror att vi framöver kommer att få se fler konsulter som hjälper chefer att hitta ett vinnande förhållningsätt och användarmönster till Facebook. Som chef kan det vara både betryggande och en bra investering att unna sig ett par timmar med en konsult, som hjälper dig att undvika de värsta fällorna på Facebook, säger Nina Jansdotter.

Diskutera ämnet med andra chefer

Du kan också välja att diskutera ämnet med andra chefer för att ta del av hur de använder Facebook. Tillsammans kan ni hjälpa varandra att hitta ett användarmönster som rimmar såväl med era personligheter som med era chefsroller. Om ni är flera chefer i en organisation kan ni också välja att skapa gemensamma riktlinjer och policys för hur ni ska agera på Facebook, det kan fungera som en trygghet och något att luta sig tillbaks mot om ni blir osäkra.

Välj en strategi för hur du vill framhäva dig själv på Facebook och satsa på att vara konsekvent.  Nina Jansdotter tycker inte att chefer ska avstå från att synas på Facebook av rädsla för konsekvenser om de råkar uttrycka sig klumpigt eller skriva om ett ämne som kan misstolkas.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Fördelarna med att som chef synas på Facebook är fler än nackdelarna, om du bara lär dig att hantera det på rätt sätt och betraktar Facebook som en kommunikationskanal med stor potential, en möjlighet att fördjupa kontakten och ha en öppen dialog med sina medarbetare.

Facebook kan fördjupa relationen med medarbetarna

Rädslan för obehagliga konsekvenser gör att somliga chefer blir alltför strikta, formella och lite småtråkiga på Facebook. Om du verkligen vill utforska Facebooks mångsidighet och potential rekommenderar Nina Jansdotter att du blandar upp dina professionella betraktelser och funderingar med lite personlighet och känsla.

Du behöver inte vara privat eller särskilt detaljerad, men bjud gärna på din personlighet. När du är personlig och vågar visa prov på olika sidor av dig själv kan dina medarbetare lättare relatera och anknyta till dig, vilket kan fördjupa er relation. 

Tveka inte att dela med dig av din passion, dina intressen och funderingar. Du kan också ge ledtrådar om och smakprov på din ledarstil, dina visioner, var du är på väg i ditt ledarskap och organisationens framtida utveckling.

Här hittar du första delen i vår artikelserie om ledarskap på Facebook.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill