Kvinnliga ledare bättre i kristider

Kvinnliga chefer får bättre omdömen under coronapandemin än manliga chefer, enligt studie.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2021

Kvinnliga chefer är bättre på att hantera mellanmänskliga relationer, kommunicera på rätt sätt samt inspirera och motivera medarbetarna, enligt studien.

Kvinnliga chefer är bättre på att hantera mellanmänskliga relationer, kommunicera på rätt sätt samt inspirera och motivera medarbetarna, enligt studien.

Kvinnliga ledare är bättre på att leda i kristider än manliga ledare. Det visar en ny studie som nyligen publicerades i Harvard Business Review. Kvinnliga chefer fick i genomsnitt bättre betyg av sina medarbetare redan innan coronakrisen, men sedan krisen drog igång har skillnaderna blivit tydligare. I studien bedömdes kvinnliga ledare mer positivt än sina manliga kollegor på 13 av 19 kompetensområden.

Det har under Covid-19-krisen flera gånger påpekats att kvinnliga ledare tycks vara mer framgångsrika i krishanteringen jämfört med manliga ledare. Studier har till exempel visat att länder som leds av kvinnor har lyckats tackla krisen bättre, och bland annat haft lägre dödstal. Därför har konsultbolaget Zenger/Folkman gjort en studie över hur kvinnliga respektive manliga ledare bedöms av sina medarbetare under krisen, vilket de berättar om i tidningen Harvard Business Review.

Zenger/Folkman har redan före krisen gjort studier i sina databaser, där medarbetare har fått göra 360-graders-bedömningar av sina chefer – totalt bedömdes då cirka 60 000 ledare. Redan då kunde man konstatera att de kvinnliga cheferna fick bättre omdömen än sina manliga kollegor. Och nu har de alltså tittat på liknande data som är framtagen under pågående kris – och kunnat konstatera att skillnaden mellan kvinnor och män är ännu större än den var före krisen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Engagerar medarbetarna – även i kristider

De nya resultaten är baserade på medarbetares bedömningar av 454 manliga och 366 kvinnliga chefer, och visar att kvinnor får bättre betyg än män på 13 av 19 kompetensområden. De manliga cheferna rankades bara högre på ett enda område – teknisk och professionell expertis – men där var skillnaden inte statistiskt signifikant. (På de återstående fem kompetensområdena var skillnaderna också för små för att räknas som signifikanta.) Eftersom skillnaden mellan könen är större nu än innan pandemin bröt ut, finns det anledning att tro att kvinnliga ledare är bättre än män på att leda i kris, skriver Harvard Business Review.

Vad är det då som kvinnliga chefer är bra på, som gör att de får goda omdömen? Studien visar bland annat att kvinnor är bättre på att engagera sina medarbetare. De kvinnliga ledarnas snittpoäng låg där på 55.2, medan männens snittpoäng låg på 49.2. Den skillnaden beror i sin tur på att kvinnliga chefer är bättre på att hantera mellanmänskliga relationer, kommunicera på rätt sätt samt inspirera och motivera medarbetarna, enligt studien.

Dessa egenskaper torde vara särskilt viktiga just i kristider, då många medarbetare är oroliga för sina jobb och sin hälsa. Studien visar också att anställda just nu vill ha ledare som är öppna för att ändra kurs och lära sig nya saker, och som bryr sig om medarbetarnas utveckling även i kristider – samt har förståelse för att man kan känna stress och ångest i tider som dessa. Egenskaper som många kvinnliga ledare innehar, enligt Zenger/Folkman, och som en del manliga chefer kan behöva utveckla för att bli mer effektiva i sitt ledarskap.


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill