Realism + fantasi = effektivitet

Hängivenhet till målet gör resan dit effektivare.

Motivera | ARTIKEL | MARS 2011

Träd som växer

Träd som växer

Det är lätt att skjuta på saker, även livsavgörande beslut som att byta jobb. Ny forskning visar att engagemang och uppnådda mål är starkt sammankopplade. En kombination mellan fantasi och realism ökar chanserna att lösa problem med större effektivitet.

Att vara missnöjd med sin livssituation tar på krafterna. Vi går runt och fantiserar om framtidsplaner som aldrig blir av och åren fylls långsamt av många ”jag borde” och ”jag skulle vilja, men det är inte läge just nu”. Du kanske köper en bok om trädplantering. Du kanske till och med läser den. Men du kommer aldrig så långt som att faktiskt planterar det träd du drömmer om. Det är så mycket annat. Det som du verkligen vill göra, det blir aldrig av.

Ny forskning visar att engagemang för målet, ökar förutsättningarna för att det faktiskt ska bli uppfyllt. Individens egna förväntningar på utfallet är i många fall avgörande. Alla beslut är dock inte engagerande. Vissa mindre roliga projekt vill vi bara genomföra, men kommer ändå aldrig till skott. Genom att tänka lite annorlunda och använda vår fantasi har vi möjlighet att faktiskt påverka vårt eget tankesätt och på så sätt lättare uppnå våra mål.

Professorn i psykologi vid University of New York, Gabriele Oettingen, tittade närmare på hur fantasi kan påverkar oss för att öka vårt engagemang. Hon lät tre grupper lösa ett problem, men gav dem helt olika förutsättningar för att göra det. Grupp ett fick i uppgift att fokusera på en positiv bild av att problemet redan var löst. Grupp två fokuserade istället endast på det negativa i den nuvarande situationen. Den sista gruppen gjorde båda delar – de visualiserade först den positiva lösningen, därefter tittade de närmare på det nuvarande problemet.

Alla tre grupper fick också reflektera över vilka förväntningar de hade på att problemet faktiskt skulle kunna lösas.

Resultatet visade att grupp tre, som använde sig av kontrasttekniken, avgjort löste uppgiften med bästa utfall. Men det visade sig också att den höga förväntningen på att klara uppgiften var påtagligt styrande för det positiva utfallet.

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan årskiftet 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

Oettingen drar slutsatsen att både känslorna och tankarna styr, i väldigt hög grad, såväl motivationen som förmågan att hänge sig helt till en målbild. Undersökningen visar också att individer som hänger sig till målet blir mer energifyllda i processen och påtagligt mer effektiva och lösningsfokuserade.

Så om du verkligen fantiserar om det där trädet. Plantera det redan till våren. Ta fantasin till hjälp. 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill