Öka din kunskap - agera rätt

Kunskap viktigt för att bemöta missbruk hos medarbetare.

Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2011

Kunskap viktigt för att bemöta missbruk hos medarbetare

Kunskap viktigt för att bemöta missbruk hos medarbetare

Alkohol- och narkotikamissbruk är ett problem som inte bara berör den drabbades familj och anhöriga. Även en chef måste vara beredd att agera om en medarbetare uppvisar tecken på missbruk. För att kunna hantera situationen på rätt sätt krävs framför allt kunskap, säger Bosse Johansson från behandlingskliniken Valet i Göteborg.

En chef som är oförberedd blir lätt handlingsförlamad när misstanken uppstår att en medarbetare har missbruksproblem. Men hur kan man förbereda sig för någonting sådant?

- Utbildning. Det bygger helt och hållet på kunskap. Annars vågar man inte agera fullt ut, man är rädd att kränka medarbetaren ifråga, säger Bosse Johansson, behandlings- och utbildningsansvarig på öppenvårdkliniken Valet i Göteborg.

- Det är också viktigt att ha en alkoholpolicy att luta sig emot som är förankrad i företaget, tillägger han.

Att hjälpa en medarbetare som har missbruksproblem är inte bara en skyldighet man har som medmänniska och chef - det är också helt avgörande för att verksamheten ska kunna fungera.

- Det är viktigt att veta att en missbrukare påverkar en arbetsgrupp väldigt snabbt, och då försämras också arbetsmiljön otroligt mycket. Men lugnet lägger sig igen om personen får hjälp, säger Bosse Johansson.

Tydliga varningssignaler

Utbildning och en tydlig alkoholpolicy är sådant som alla chefer och företag bör ha för att kunna agera när problemet väl uppstår. Då gäller det att vara förberedd och känna igen signalerna.

- De tydligaste varningssignalerna är att medarbetaren har mycket korttidsfrånvaro och att han eller hon inte presterar som tidigare. Ofta ser man en personlighetsförändring, människan ifråga isolerar sig och orkar inte vara med i gemenskapen, säger Bosse Johansson.

Valet har en heldagsutbildning för chefer som vill lära sig hantera missbruksproblem bland personalen. Kursdeltagarna får bland annat lära sig känna igen såväl tidiga som lite senare tecken på missbruk.

- Vi har även rollspel där man får öva sig inför det samtal man måste ha med en anställd om man misstänker att han eller hon har missbruksproblem. Sedan lär vi oss hur man ska gå vidare med problemet.

Företagen välvilliga

När man som chef väl har tagit samtalet med den anställde och gemensamt bestämt sig för att lösa problemet är det långsiktig behandling som gäller. Det är missbruket som ska bort, understryker Bosse Johansson - inte den anställde. En inställning som han delar med många svenska chefer och arbetsgivare.

- Det finns en stor, stor välvilja bland de svenska företagen. Jag träffar sällan företag som inte vill ta sitt ansvar. Vissa mindre företag kanske inte har de ekonomiska musklerna, men viljan finns där i alla fall, förklarar han.

Han konstaterar också att näringslivet har tagit över allt mer av ansvaret när det gäller missbruksproblem.

- 85 procent av våra patienter kommer från företagssidan. Att ta tag i den här typen av problem är ju också en ekonomisk fråga, säger Bosse Johansson.
Företagens ansvar när det handlar om att hjälpa människor med missbruksproblem är dock begränsat, menar han.

- Företag har bara ett enda ansvarsområde, nämligen arbetsrelaterade händelser. Chefen är inte socialsekreterare, han är chef.

Men vad händer om det är chefen själv som har missbruksproblem?

- Det är svårare att hantera, men det går det också. De flesta chefer har ju själva en chef över sig, säger Bosse Johansson.

- Om de anställda misstänker att chefen har missbruksproblem så råder jag dem att gå till facket, tillägger han.


"Samhället gör för lite"

Missbrukets kostnader för samhället uppgår till 150 miljarder kronor per år. Det är kostnader för produktionsbortfall, sjukskrivningar, förtidspensioneringar, olycksfall och kriminalitet. Näringslivet är aktivt och tar ett stort ansvar i de här frågorna. Samhället, däremot, gör alldeles för lite för att hjälpa och stötta människor med missbruksproblem, anser Bosse Johansson.

- Redan 2001 kom SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) med en stor utredning som slog fast att det är långsiktiga behandlingsformer, exempelvis 12-stegsprogrammet, som fungerar bäst. Men Socialtjänsten gör lite egna, mer kortsiktiga behandlingar. Det är program som inte fungerar, om en person har haft problem med missbruk i flera år så går det inte att vända på någon månad, förklarar han.

- Deras metod är att de lyssnar väldigt mycket på individen. Men om jag har missbruksproblem så handlar det inte om vad jag vill göra, man måste kunna ställa krav också, säger Bosse Johansson.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill