Ohälsa kostar storföretagen 40 miljarder

"Viktigt att ledningen tar tag i personalhälsan".

Hälsa | HR | ARTIKEL | SEP 2011

Viktigt att ledningen tar tag i personalhälsan

Viktigt att ledningen tar tag i personalhälsan

Ohälsa kostar svenska storföretag mer än 40 miljarder kronor per år, enligt en ny undersökning från försäkringsföretaget Euro Accident. "Det är viktigt att företagen tänker om och börjar jobba mer med förebyggande åtgärder", säger Miles de Champs, affärsområdesansvarig på Euro Accident.

Undersökningen hade som syfte att skapa en bild av hur det strategiska hälsoarbetet ser ut i de 100 största företagen i Sverige. Man ville också få reda på hur företagen ser på den framtida finansieringen av kostnaderna för ohälsa.

- Svenska företag har varit väldigt framgångsrika med att säkerställa produktionen med en effektiv riskhantering. Nu är det dags att arbeta på likartat sätt med den kanske viktigaste resursen man har, dvs. personalen, för där har man inte kommit lika långt, säger Miles de Champs, som har varit projektansvarig för undersökningen på Euro Accident.

- Det har varit svårt att få gehör hos företagsledningen att investera mer i personalens hälsa då det inte har funnits vettiga modeller för att beräkna kostnaden för ohälsa i företagen, men det kan man nu, förklarar de Champs.

Bland de svenska storföretagen uppnår kostnaderna för ohälsa 18 procent av den totala lönekostnaden, vilket motsvarar 40 miljarder kronor per år. Då ingår, förutom sjukfrånvarokostnad, även företagens kostnader för bristande kondition och rökning. Det finns dock andra former av ohälsa, exempelvis stress och psykiska problem, som inte har tagits med i beräkningen - vilket innebär att den faktiska kostnaden förmodligen är högre än vad studien visar.

- De flesta som deltog i undersökningen trodde att utgifterna för ohälsa utgjorde väsentligt mindre än de 18 procent av lönekostnaden. Men skulle man även räkna med andra faktorer som otydligt ledarskap, arbetsmiljö, psykosocial ohälsa och övervikt ligger 20-25 procent av lönekostnaden förmodligen närmare sanningen, säger Miles de Champs.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

"En investerad krona ger fem tillbaka"

Även om det är svårt att säga exakt hur mycket den totala ohälsan kostar är det tydligt att det rör sig om väldigt mycket pengar.

- Poängen vi vill lyfta fram är att man kommer att öka sin produktivitet och lönsamhet om man arbetar på rätt sätt med personalens hälsa. Det är inte småpengar det handlar om, säger de Champs, och understryker att det är en bra ekonomisk affär att satsa pengar på personalhälsa.

-Det finns studier som visar att en investerad krona ger fem tillbaka, förklarar han.
Många företag tycks redan ha börjat förstå vikten av att ha en väl utarbetad strategi för personalhälsa. I undersökningen svarar 60 procent av företagens HR-ansvariga att det är "mycket/ganska troligt" att de om tre år arbetar på ett annat sätt med hälso- och friskvårdsfrågor.

- De har inget val, det här kommer att vara en nyckelfaktor för att vara konkurrenskraftig i framtiden, säger Miles de Champs. Det är viktigt att tänka om och börja jobba med förebyggande åtgärder, från post till pre, förklarar han.

Han har även en vision om hur företagen bör arbeta i framtiden för att få bättre koll på ohälsan och dess kostnader.

- Vi skulle vilja se att HR och Finans samarbetar i det här området. Finans är bra på att räkna och hantera risk och HR är duktiga på hälsa, vård och personalarbete. Deras kompetenser kompletterar varandra.

Få tillåter träning på arbetstid

62 procent av företagen som deltar i undersökningen svarar att de "i ganska eller mycket hög grad" har dokumenterade processer för förebyggande friskvård. Övriga har det i mindre grad eller är osäkra på om de har det alls. De vanligaste förmånerna företagen erbjuder sina anställda är friskvårdsbidrag och tillgång till träningsanläggning. Träning på betald arbetstid var det dock bara tre procent som godkände. Kanske borde de tänka om - en nyligen publicerad studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet visar nämligen att fysisk aktivitet på arbetstid rent av kan öka produktiviteten hos de anställda.

Beslut i ledningen

Vad bör då ett företag göra för att förbättra sitt arbete med personalhälsan?

Företagets ledning måste agera kraftfullt, menar Miles de Champs.

- Det är viktigt att ledningen driver frågan från toppen och ut i hela organisationen, förklarar han, och fortsätter:

- Företagen måste börja fundera på vad det här är värt. Ta ett aktivt beslut att arbeta strategiskt med hälsa och inse att det är ett kontinuerligt arbete och inte handlar om punktinsatser. Det är inte lätt, men det måste göras för att nå resultat.

Det enskilt största hälsoproblemet i vår beräkning är konditionen, säger Miles de Champs. Svenskarna motionerar för lite, helt enkelt. Ett problem som inte behöver vara så svårt att ta tag i - om man agerar på rätt sätt.

- Det gäller att börja tänka i nya banor, inte i grupperspektiv, utan ned på individnivå. Det behövs inte dramatiska förändringar, det handlar om små steg. Den som inte motionerar alls kanske kan börja med att promenera, och så vidare.

Bli en attraktiv arbetsgivare

Fråga om ohälsan blir än viktigare, och än mer komplicerad, i och med den demografiska förändring vi ser i Sverige idag, förklarar Miles de Champs. 2008 fanns det fyra förvärvsarbetande per pensionär i Sverige. Omkring år 2020 kommer det bara att finnas tre arbetande per pensionär.

- Det är en utmaning som är tuff att möta. Hela vårdapparaten kommer att behöva mer pengar. Fler anställda behövs i vårdsektorn och kampen om talangen blir hårdare.

I framtiden behöver företagen bli bättre på att arbeta med personalhälsa om de vill locka till sig de unga talangerna, tror Miles de Champs.

- Ungdomar idag värderar saker på ett helt annat sätt, och om man vill vara en attraktiv arbetsgivare så måste man jobba med de här frågorna.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa
  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill