Som chef är du en del i din medarbetares utmattning

Ett ledarskap som innehåller både hjärta och hjärna kan förhindra utmattning hos medarbetarna.

Hälsa | Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2020

Du som chef har möjlighet att vara med och vända trenden med utmattningsproblematiken.

Du som chef har möjlighet att vara med och vända trenden med utmattningsproblematiken.

Psykisk ohälsa, i form av bland annat utmattningssyndrom, är idag vår största folksjukdom. Sjukskrivningarna kryper nedåt i åldrarna, och många återinsjuknar igen efter att de kommit tillbaka till arbetslivet efter en sjukskrivning. Vad kan du som chef göra för att hjälpa dina medarbetare att undkomma eller tillfriskna från en utmattning? 

De senaste tio åren har de stressrelaterade sjukskrivningarna i Sverige mer än fördubblats, och har man inte själv drabbats så är sannolikheten stor att man har någon i sin närhet som har gjort det. Kvinnor har historiskt sett varit överrepresenterade bland sjukskrivningarna, men på senare år har man kunnat se allt fler män som också går in i den berömda väggen.

Det finns allt att vinna på att vända denna utveckling – ur ett individuellt perspektiv, såväl som ur ett företagsperspektiv. Även om individen är den som drabbas hårdast, slår det naturligtvis även mot verksamheten när medarbetare mår dåligt och ibland tvingas bli sjukskrivna.

Du som chef har möjlighet att vara med och vända trenden.

Chef? Lär känna igen tecknen på stress och psykisk ohälsa 

Kunskap är grunden för all förståelse, och genom att du som ledare ser till att läsa på och hålla dig uppdaterad om vad utmattningssyndrom är och innebär, kommer du både ha lättare att se signalerna hos en medarbetare som är på väg mot randens kant, och även hjälpa denne att komma tillbaka till arbetslivet om hen trots goda föresatser ändå hamnar i en sjukskrivning.

Många av oss har svårt att be om hjälp och att ”dra i nödbromsen” innan det är för sent. Prestation premieras och vi är vana att göra det som förväntas av oss. Många som hamnar i en utmattningsdepression vittnar om att de, när de tittar i backspegeln, kunde se symptomen och besvären komma smygande under en tid, men att de inte tyckte sig ha möjlighet att ta dem på tillräckligt stort allvar.

Som chef kan du hjälpa dina medarbetare att sätta stopp i tid, genom att bli uppmärksam på varningssignalerna. Det är vanligt att en person som är på väg mot utmattning blir en aning personlighetsförändrad, kanske mindre social och får kortare stubin gentemot sina kollegor. Det finns även en lång rad symptom som inte syns utåt, och därför kan vara mer eller mindre omöjliga att fånga upp för en utomstående. Genom att ha en nära och öppen dialog med medarbetarna ökar dina chanser att upptäcka även dessa.

"Lev som du lär – även chefer drabbas av utmattning."

– Sara Bisander

Underlätta återhämtning   

Det är viktigt att den som drabbats av utmattningssyndrom ges chans till återhämtning. En vanlig föreställning är att utmattningen går att vila bort, och sedan är man fit for fight igen. Men så fungerar tyvärr inte kroppen och hjärnan.

Man brukar skilja på ”intern” och ”extern” återhämtning, där det senare syftar på återhämtning under arbetstid och i den faktiska arbetsmiljön. Här finns mycket du kan göra för att hjälpa din medarbetare. Det kan handla om att medarbetaren ges utrymme – och uppmuntras till – att ta regelbundna pauser i arbetet, till exempel för att göra några minuters andningsövningar eller meditation, gå ut och andas lite frisk luft, eller faktiskt bara ligga ner och vila en kort stund.

Utöver detta, kan det vara en god idé att införa regler och riktlinjer för hela företaget, som gör det enklare för den utmattade – och för alla andra – att skapa tid för återhämtning och balans mellan arbete och privatliv. Med dagens teknik finns inga ursäkter att inte jobba, vi är alltid tillgängliga och uppkopplade, och detta skapar stor stress hos de flesta. Genom att exempelvis bestämma att man enbart får skicka e-post och ringa arbetsrelaterade telefonsamtal under en viss tid under dagen (och naturligtvis inte på kvällar och helger!), lättar pressen automatiskt

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Lev som du lär – även chefer drabbas av utmattning

En utmattning kan drabba vem som helst, inte minst ambitiösa och högpresterande personer med stort driv – något som är vanligt förekommande egenskaper hos många chefer. Det är med andra ord viktigt att du, i din strävan att ta hand om dina medarbetare, inte glömmer bort dig själv! Ofta handlar det om rätt basala saker som att se till att få tillräckligt med sömn och fysisk aktivitet, att strukturera din arbetstid och att låta dig själv vara ledig när du faktiskt är ledig, och även om det kan tyckas självklart, tål det att påminnas om.

Att du tar hand om dig själv, sänder också en signal till medarbetarna om att det är viktigt och något som uppmuntras inom er verksamhet. 

Att ta hand om sig själv och sina medarbetare måste väl ändå sägas ligga helt rätt i tiden, där hållbarhet står i fokus för de allra flesta?

Sara Bisander

Sara Bisander

Frilansskribent

 • Följ skribent

Sara Bisander är frilansskribent hos Motivation.se

Sara brinner för personlig utveckling, människor och kommunikation i alla former. Hon kan text. Och älskar att arbeta med den. Sara beskriver sig som "å ena sidan en petig språkpolis som eftersträvar tydlighet och struktur – å andra sidan en omtänksam hjälpare och nätverkare med ett stort hjärta som slår för att göra gott."

Kontakt: sara@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Sara Bisander

Sara Bisander

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill