Nätverket blir en oas för en vd

Gästskribent Mats Frid skriver om vd-rollens behov av samtal i nätverk, reflektion och individuell utveckling i ledarskapet.

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | APRIL 2014

Vd-barometern, Ledarskaparna

Vd-barometern, Ledarskaparna

Hur har vd:n det på jobbet, egentligen? Efter att ha jobbat med över 150 ledningsgrupper kände vi behovet av att plocka fram mer kunskap inom området. Vi vet att en vd har avgörande påverkan på ledningsgruppsarbetet och därigenom hela företaget. Det mesta av kraften går åt till att utveckla verksamheten och relativt lite tid blir över till egen utveckling. Vi ser också att när en vd lägger tid på reflektion kring sitt ledarskap får det ett tydligt genomslag i organisationen. Om sambandet är tydligt, varför är det så få som tar det på allvar? Och hur ser behovet av att nätverka med andra ut?

Jag gissar att fler inom vår bransch känner igen sig – det handlar i allt högre utsträckning om att coacha vd:ar i sin ledarroll. Individer har ett ökat intresse för sin egen utveckling och ser också tydligare sambandet mellan ledarskapsframgångar och att jobba med sig själv. 

Men vi vet fortfarande inte tillräckligt om en vd:s arbetssituation och vardag. Därför genomförde vi under vintern 2013 en undersökning – Vd Barometern. Vi ville hitta kärnan i vd-rollen. Vilka är stressfaktorerna och hur använder man sin tid? Vad stimulerar i jobbet och vad bidrar till livskvalitet? Hur ser arbetssituationen ut och vilka förändringar kan krävas för framtiden? Målet var att hitta metoder för att kunna hjälpa till på rätt sätt.

Undersökningen genomfördes i tre delar:

 • En enkät som besvarades av 62 Vd:ar
 • 10 djupintervjuer
 • 3 gruppdiskussioner med 5-7 Vd:ar i varje


... och vad blev resultatet?

Svaren var inte så förvånande egentligen. Våra vd:ar trivs bra på jobbet och mår bra. Att vara vd är en livsstil.

Man upplever en viss stress men det handlar mer om ansvaret, än om specifika uppgifter som stressar. Naturligtvis har man en utmaning att få tiden att räcka till och många efterfrågar behov av tid för reflektion. Kanske mest intressant är att de flesta vd:arna uttryckte att det är mer stimulerande att jobba med kunder och externt, än att arbeta internt med att leda och utveckla medarbetare.

När resultatet var sammanställt bjöd vi in till ett antal frukostseminarier där vi presenterade svaren och diskuterade i mindre grupper.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det blev givande möten då alla uttryckte att det var inspirerande och värdefullt att få diskutera den här typen av frågor med andra vd:ar i en öppen miljö där man kan var helt ärlig med sig själv. Samtalen blev väldigt förtroliga och flera efterfrågade en fortsättning.

Möten som blev ett nätverk...

Som en följd av detta har vi nu börjat utveckla ett nätverk för vd:ar som vill bolla den här typen av frågeställningar regelbundet. Mötena fokuserar på de utmaningar som deltagarna brottas med för tillfället.

Deltagarna kompletterar varandra och syftet är att skapa en bra atmosfär och öppenhet i gruppen. Utgångspunkten är reflektion och viljan att dela med sig, vilket är en förutsättning för att samtalet ska bli givande för alla deltagare. Det är värdefullt att få möjlighet att  få prata om sina tankar och problemställningar med andra som har liknande roller och erfarenheter, men det vi också sett är att det är mycket inspirerande att få ge råd och dela med sig till andra.

Ytterligare en dimension är det är skönt att få ta några timmar då ”Jag inte behöver ta hänsyn till medarbetare eller kunder, utan bara kan vara mig själv”. Det blir en oas där man kan få inspiration och energi och faktiskt inte behöver prestera.

Ensamhet och höga krav

Varför har jag valt att driva det här projektet?

Det finns en stark anledning. Jag har suttit som vd i 15 år och upplevt känslan av att sitta ensam med höga krav och förväntningar från mina medarbetare. Man ska vara den starka och den perfekta. Jag skulle gärna haft någon eller några personer som bollplank där jag kunde få stöd och diskutera olika situationer.

Utöver min tekniska bakgrund så är jag mycket intresserad av ledarskapets djupare dimensioner, att leda mig själv med harmoni och positiv energi. Jag tror att det finns en stor potential i att vara riktigt förankrad i sig själv och sitt ledarskap för att kunna var vara en bra ledare.

Jag har flera gånger lämnat vd-jobb för att säkerställa att jag har rätt livsbalans. Jag har fattat svåra beslut för att var sams med mig själv. När man har arbetat med allt från börsintroduktion av bolag till neddragningar och omstyrning av verksamheter, har det också givits många möjligheter till både bra beslut och många misstag (vilket man kanske lär sig mest av…).

Den samlade erfarenheten använder jag nu för att försöka underlätta för andra i samma sits.

Det har varit tydligt att resultatet av barometern inneburit mycket värdefull input till diskussionerna i nätverket. Den har skapat en bra grund att utgå ifrån och satt fokus på de områdena som uppenbarligen är viktiga att ventilera.

Vi kommer att fortsätta utveckla barometern för att bygga upp ännu mer användbar kunskap om våra vd:ars situation idag. Under 2014 kommer vi att fokusera på viktiga frågeställningar för att driva utveckling och tillväxt.

Under tiden fortsätter samtalen i våra nätverk.

För det viktigaste är alltid mötet mellan människor och de resultat vi får genom reflektion och förändring. 
 

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Om skribenten

Mats Frid har 15 års erfarenhet som vd i stora och små företag i Sverige och Norden. Han är projektledare för vd-barometern och Ledarskaparnas vd-nätverk. Under drygt 10 år som managementkonsult har han hjälpt till att utveckla både ledare, ledningsgrupper och affärer. Han arbetar oftast med hela kedjan -  från strategiformulering till företagskultur och värderingar. Mats Frid är civ ing. (KTH) och har en MSc. Engineering mgmt. från Stanford.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill