Nonchalant behandling av jobbkandidater

Kandidatupplevelse: Dags att börja bemöta jobbsökande som om de vore kunder?

HR | Rekrytera | ARTIKEL | DEC 2014

Åsa Daxberg, Wise Professionals, HR

Åsa Daxberg, Wise Professionals, HR

Bara 1 av 3 som har sökt jobb det senaste året skulle söka sig till samma arbetsgivare igen, visar en ny undersökning från Wise Professionals. Bristande kommunikation och transparens gör att ansökningsprocessen ofta blir en negativ erfarenhet för de sökande. "Många företag pratar om employer branding, samtidigt bemöter de kandidater så illa att var tredje avråder andra från att söka jobb hos den arbetsgivaren", säger Åsa Daxberg på Wise Professionals.

Resultaten av studien, som Wise Professionals har tagit fram i samarbete med YouGov, borde komma som en chock för svenska arbetsgivare:

Bara 1 av 3 som har sökt jobb det senaste året skulle söka sig till samma arbetsgivare igen.
En tredjedel ställer sig neutral till frågan, och den sista tredjedelen skulle absolut inte söka jobb hos samma företag igen. Tvärtom: de skulle avråda andra från att söka sig till företaget.

- Det görs så mycket investeringar i traditionell employer branding och talent management idag. Samtidigt kan arbetsgivarna bemöta kandidater på ett så dåligt sätt att en tredjedel av dessa avråder andra från att söka sig till företaget, säger Åsa Daxberg, som är senior konsult på Wise Professionals och ansvarig för undersökningen.

Arbetsgivarnas slappa inställning till jobbkandidater riskerar att göra stor skada, menar hon.

- Vi talar alltså om personer som från början gillade företaget och som hade kunnat vara goda ambassadörer och potentiella anställda i framtiden. Men många företag missköter den relationen och tänker att "det är ändå så många som vill jobba här". Det är ren kapitalförstöring, så nonchalant. Varför inte se dem som en tillgång istället?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kommunikationen avgörande

Begreppet "kandidatupplevelse" syftar på den känsla en person har haft efter en eller flera kontakter med en potentiell arbetsgivare. Det är ett ämnesområde som än så länge är ganska outforskat, vilket kan tyckas märkligt i en tid då ord som employer branding och talent management är på modet.

Men Åsa Daxberg brinner för frågan och tror att den kommer att få allt större uppmärksamhet i framtiden. Idag beter sig jobbsökare som konsumenter, och företagen bör därför behandla kandidater lika finkänsligt som de behandlar sina kunder. Ingen har råd att få rykte om sig att vara en dålig arbetsgivare - och det får man om man behandlar kandidaterna nonchalant.

Det som framför allt inte tycks fungera i relationen mellan arbetsgivare och arbetssökande är kommunikationen, förklarar hon.

- Responsen är jätteviktig, man gör en stor skada genom att inte svara på en ansökan. Ju närmare kontakt man har haft desto mindre negativa är kandidaterna. Bland de kandidater som blivit kallade till intervju är det något färre som är missnöjda, säger Åsa Daxberg.

Att besvara alla ansökningar är därför en bra start, och faller väl också under det man brukar kalla "allmänt hyfs". Men kommunikationen är viktig genom hela processen, oavsett om kandidaten försvinner i första gallringen eller blir kallad till intervju.

- Framför allt behöver det vara en tvåvägskommunikation. Svara på frågor, tala om vad som händer och låt processen vara transparent. Ge återkoppling och var tydlig med vilka krav som ställs. Kandidaten förväntar sig en ömsesidig process, en dialog, säger Wise Professionals konsult.

Får inte visa sin kompetens

Det är inte ovanligt att arbetsgivare sätter in en jobbannons och hänvisar till en kontaktperson - som sedan aldrig svarar i telefon. En vanligt källa till frustration bland arbetssökande är också att de får nobben utan att få veta varför de inte fick jobbet.

Som kandidat vill man bli rättvist bemött. Ett väldigt vanligt problem som många jobbsökande upplever är att de inte får chansen att visa sin kompetens. Hälften av alla i Wise undersökning som gått vidare i en ansökningsprocess anser att de inte har fått möjlighet till detta.

- Vi vet inte exakt vad det här beror på, men en förklaring kan vara att det ofta är cheferna som intervjuar kandidaterna. Tyvärr är det väldigt få chefer som kan göra kompetensbaserade intervjuer. Istället intervjuar man på ett ganska ostrukturerat sätt, vilket avspeglar sig i kandidatens upplevelse, säger Åsa Daxberg.

Kandidater som får möjlighet att göra någon typ av kompetenstester upplever i högre utsträckning att de fått chansen att visa vad de går för, tillägger hon. I intervjusituationens slutskede kan det också vara bra att som rekryterare kommunicera för kandidaten vad man har uppfattat om dennes kompetens, meriter och färdigheter.

"Vår tids viktigaste kapital"

Ett annat intressant fenomen som framkommer i undersökningen är att personer som sökt många jobb generellt är mer negativa. Åsa Daxberg tror att det har med matchningsproblematiken att göra.

- En sak som vi sällan tänker på är att rekryterare och arbetssökande ofta använder olika språk. Kandidaten tycker att det är bra att kunna många olika saker, medan rekryteraren övar upp en förmåga att leta efter exakt de kvaliteter som företaget verkligen behöver. De som söker färre jobb vet oftare vad de är ute efter, och då blir matchningen bättre, förklarar hon.

Många arbetsgivare behöver därför bli bättre på att redan i annonsen vara tydliga med vad de är ute efter. Samtidigt behöver också de arbetssökande bli tydligare i sina ansökningar. Ett tips till dig som söker jobb är att fundera igenom vilka dina kärnkompetenser är, säger Wise Professionals konsult. Lär dig att sätta ord på det du kan. När du ser en annons som är otydlig kan det också vara bra att ringa upp företaget och försöka förstå vad de letar efter, tillägger hon.

Både arbetsgivare och jobbsökande behöver alltså bli bättre på att kommunicera. Men framför allt är det viktigt att företagen lär sig att uppskatta kandidaternas värde, både som potentiell framtida arbetskraft och som ambassadörer.

- Vi måste se på den här frågan ur ett större perspektiv. Vad är det som kommer att avgöra om vi klarar konkurrensen i framtiden? Idag är det den som bäst lyckas attrahera kompetens som har störst chans att lyckas långsiktigt. Det handlar om hur man värderar vår tids viktigaste "kapital". Tyvärr är det fortfarande många företag som behandlar "humankapitalet" som en slit- och slängvara, säger Åsa Daxberg.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill