Ständigt lärande är nyckeln till utveckling

Karriärutveckling, del 3.

Utbildning | Motivera | ARTIKEL | OKT 2017

Ständigt lärande - var nyfiken.

Ständigt lärande - var nyfiken.

Det sägs att man lever så länge man lär, och även om det är en klyscha så finns det få klyschor som är lika sanna. Ständigt lärande och kontinuerlig utveckling är en av de viktigaste nycklarna till välmående och framgång, både i karriären och i livet. Såväl du själv som din arbetsgivare vinner på att du förblir öppen och nyfiken – och vägrar stagnera.

Förmåga till lärande och utveckling är en av de mest grundläggande mänskliga egenskaperna över huvud taget. Både evolutionen och den mänskliga historien är egentligen en enda lång berättelse om anpassning efter nya förutsättningar och förvärvarande av alltmer avancerad kunskap. Den som vill leva ett gott liv och ha en stimulerande och långvarig yrkeskarriär måste vara beredd att sätta sig på det tåget – och följa med på resan med ett öppet och nyfiket sinnelag.

 Motivation.se har tidigare berättat om skillnaden mellan ett fixed mindset och ett growth mindset. Människor med ett fixed mindset lever med den självrepressiva föreställningen att kunskap, förmåga och prestation är någonting medfött; antingen är du född med ”talang”, eller så är du dömd att misslyckas. Personer med ett growth mindset tänker sig istället att kunskap och prestationsförmåga är någonting vi kan utveckla genom att träna den regelbundet. Alla kanske inte kan bli genier, men alla kan ta sig långt, långt ifrån startpositionen

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Den senare uppfattningen har stöd i forskning. Människans förmåga att lära sig nya saker och utvecklas är i regel betydligt större än hon själv tror. Viljan att utvecklas är också en av de absoluta grundförutsättningarna för ett gott liv – och en lyckad karriär.

Arbetslivet förändras hela tiden, och för att kunna hänga med i utvecklingen, vara fortsatt anställningsbar och aktuell för nya uppdrag måste man uppdatera och utvidga sina kunskaper. Medarbetare som jobbar kontinuerligt med sin personliga och kompetensmässiga utveckling betraktas i regel som motiverade och engagerade.    

Kompetensutveckling – på eget initiativ?

Ständigt lärande kan innebära många olika saker. Traditionell kompetensutveckling i form av kurser och utbildning är bara en av flera olika möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll. Kompetensutveckling kan gå till på flera olika sätt, och kan ske antingen på arbetsgivarens eller på medarbetarens initiativ. En undersökning om kompetensutveckling som Motivation.se har sammanställt visade bland annat att självledarskapet är stort på detta område – medarbetare förväntas i hög grad själva väcka frågan om kompetensutveckling och hitta intressanta lösningar. Det framgår också att det finns ett stort intresse även för digitalt baserade kurser och utbildningar, e-learning.

Om du reviderar ditt arbete de senaste åren, eller ett par år tillbaka, så kan du säkerligen identifiera ett eller flera områden där du behöver utvecklas alternativt riskerar att hamna på efterkälken i takt med att arbetslivet och din egen roll förändras. Ett sätt att ta reda på vilka nya krav som börjat ställas inom ditt yrkesområde kan vara att läsa jobbannonser eller att se vilken kompetens yngre kollegor inom samma yrke besitter. Du kan också läsa branschtidningar och fackpress för att få en uppdaterad bild av vad som kommer att krävas inom yrket i framtiden. Kanske ställs det helt nya krav på IT-kunskaper? Ta då själv initiativ till att gå en kurs och lära dig det nya. Räkna inte med att din arbetsgivare säger till när du behöver fräscha upp dina kunskaper. 

Skaffa dig en coach – eller bli en!

Om du känner ett djupare behov av att ta reda på hur du behöver utvecklas i yrkeslivet så bör du förmodligen ta hjälp av utomstående som kan se din nuvarande arbetssituation med fräscha och objektiva ögon. Att ta hjälp av en coach eller en mentor kan därför vara en god idé. Vi behöver alla med jämna mellanrum göra en grundläggande utvärdering av vår karriär – hur har det gått hittills, och vad blir nästa steg? Vad saknar du för att kunna nå dit du vill?

Att anlita en coach eller mentor är ett bra sätt att utvecklas, och ett annat alternativ som är lärorikt och utvecklande är att själv bli coach eller mentor för någon annan. Det kan låta kontraintuitivt att man ska bli coach för att själv utvecklas – men få saker är så lärorika som att lära ut sina kunskaper till andra. Det gör att du får en helt ny syn på din kunskap och kompetens, och framför allt behöver du sätta ord på och formulera dina kunskaper för att kunna förmedla dem vidare. Det kan leda till en stor klarsynthet och medvetenhet om vad din egen kompetens faktiskt består i. Varje möjlighet att coacha eller undervisa yngre alternativt mindre erfarna kollegor kan du därför betrakta som en chans till egen kompetensutveckling.


Lev, läs och lär

Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna för hur du kan utvecklas och lära dig nya saker i karriären och i livet. Du kan jobba som volontär på fritiden eller skaffa dig en stimulerande hobby som ger nya kunskaper, kontakter och insikter. Du kan starta ett spännande sidoprojekt utanför ditt ordinarie arbete som bidrar med energi och idéer; skriv en bok, starta ett eget företag, engagera dig i föreningslivet. Och framför allt: Läs! Läs facklitteratur, romaner, diktsamlingar, tidskrifter och allt möjligt som kan vidga dina vyer. Läsning är den mest grundläggande formen av lärande, och mängden tillgänglig kunskap är i princip obegränsad. Börja nu – och lova dig själv att alltid fortsätta lära så kommer din karriärutveckling på köpet.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Motivera

Dela:

Läs del 1 och del 2 av serien Karriärutveckling!
 

 

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill