”Teamande” – ett sätt att hantera utmaningar snabbt

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2023

Vid ”teamande” är allt mycket mer löst, oklart och rörligt till skillnad mot ”riktiga team”.

Vid ”teamande” är allt mycket mer löst, oklart och rörligt till skillnad mot ”riktiga team”.

Kommer du ihåg den där gången när du blev indelad med de där andra inför personalfesten och ni direkt fick en bra känsla tillsammans? Där ni direkt delade era tankar om vad ni tillsammans ville uppnå med festen och alla visade ett stort engagemang och en vilja att bidra. Eller den där gången du blev klassförälder och det överraskande nog kändes superkul direkt med de andra och ni skapade en rolig klassfest? Eller när du tog på dig att hjälpa till med introduktionen av nyanställda tillsammans med en grupp som bestod av personer från varje avdelning på kontoret och ni snabbt började prata om vad ni skulle uppnå tillsammans och hur var och en skulle bidra med en pusselbit till den nyanställde.

Allt detta är exempel på ”teamande”. Där du snabbt ingår i en ny grupp, en grupp med lite ojämna kanter, en grupp där ni oftast inte känner varandra så bra innan, en grupp där ni inte känner till varandras styrkor och kompetenser. Och trots att ni inte har haft tiden att lära känna varandra sedan tidigare så förväntas ni prestera och uppnå något tillsammans. På kort tid.

Ett annat exempel på teamande kan vara ett sjukvårdsteam på akuten. Där du kan komma in på morgonen och träffar de du ska jobba med. Kanske ska ni jobba tillsammans under en operation. Kanske under en dag. Ibland har du koll på kollegorna som du ska samarbeta med. Ibland vet du inte ens namnet på dem. Eller när det uppstår problem i produktionen i fabriken och ni snabbt måste hitta lösningar. Då ni sätter ihop ett team som ska jobba tillsammans fram till att problemet är löst.

Forskningen pratar om ”riktiga team” som kännetecknas av ett eller flera gemensamma mål, som är ömsesidigt beroende och där var och en bidrar med viktiga pusselbitar för att kunna genomföra teamets uppdrag. ”Teamande” är som en egen variant av detta. Vid ”teamande” är allt mycket mer löst, oklart och rörligt. Samtidigt behöver de som ingår i ett teamande sammanhang mycket snabbt ta reda på och tydliggöra för varandra vad de ska uppnå tillsammans, de behöver prata om vad som är syftet med uppgiften. Och de behöver prata om det snabbt.

De behöver också vara nyfikna på varandra och ställa frågor för att ta reda på var och ens kompetens och vad var och en kan bidra med till det gemensamma arbetet. Det behövs mod. I ett ”teamande” har man inte haft lyxen att fått åka på personalkonferenser och lärt känna varandra. Man har inte gått på after work eller suttit och ätit wienerbröd i kafferummet. I ett ”teamande” sammanhang krävs det extra mycket mod. Mod att ställa utforskande frågor till varandra där man också ibland vågar ifrågasätta och komma med alternativa lösningar. Du har oftast inte tiden att vänta in, känna av och låta tiden ha sin gång. Du behöver våga bidra på en gång. Och det krävs att du utforskar vad de andra i gruppen vill bidra med.

Gruvolyckan i norra Chile brukar nämnas som ett exempel på ”teamande”. Året var 2010 då gruvgångar i koppar- och guldgruvan San José Mines nära Copiapó i norra Chile rasade. 33 arbetare blev instängda sju kilometer in i gruvgångarna och cirka 700 meter under markytan.

Tack vare ett snabbt sammansatt team bestående av personer från hela världen (även en svensk person ingick) med en bred kompetens kunde samtliga 33 gruvarbetare räddas. Räddningen föregicks av flera misslyckanden där teamet snabbt drog lärdomar och testade nya idéer och metoder. En framgångsfaktor var ledaren för räddningsaktionen som lyckades bidra till hög psykologisk trygghet för de som ingick i arbetet. Som lyssnade in olika idéer och förslag – även från de oerfarna, de med galna idéer. Tillsammans testade de nytt och lyckades tillsammans.

Här är några frågor för vidare reflektion. I vilka ”teamande” sammanhang ingår du? Och har ni klargjort mål och syfte? Har ni klargjort vad alla kan och vill bidra med? Lär ni er snabbt tillsammans?

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Vår expert på grupputveckling och effektiva team

  • Följ skribent

Emma Stenmark är organisationsutvecklare och har i mer än 20 år arbetat med att utveckla grupper och organisationer på bland annat Sida, Amnesty, Brilliant och Add Insight. De senaste 6 åren har hon arbetat som konsult med fokus på teamutveckling, ledninsgruppsutveckling, utbildningar för ledare, coaching och föreläsningar i både Sverige och utomlands.

Emma Stenmark har en Fil.mag. i Sociologi och är diplomerad coach på Humanova med inriktning på psykosyntes, med fokus på den egna viljan. Hennes intresse för hur individen och organisationen kan fungera på bästa sätt tillsammans har varit hennes fokus både som konsult och som anställd i en rad olika organisationer.

Hon jobbar på både små och stora organisationer, statliga och privata. Hon har arbetat utomlands i bland annat USA, Ukraina och Vietnam och har ett starkt internationellt intresse. Emma har inga problem att jobba på engelska om så önskas.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill