Utbildning i ledarskap ökar kvinnors makt

Barnfonden driver projekt som stärker kvinnligt ledarskap i Mali.

Hållbarhet | ARTIKEL | MARS 2011

I Kangaré i västafrikanska Mali har ett projekt för att stärka kvinnliga ledare lett till att kvinnors deltagande i politiska möten fördubblats. Projektet, som startades av Barnfonden, visar att det på kort tid går att öka kvinnors politiska makt också i samhällen där kvinnor traditionellt inte har stort inflytande.

I Kangaré i sydvästra Mali bor nästan 10 000 kvinnor. Få av dem har fått utbilda sig, har ett avlönat jobb eller får vara med och fatta beslut som rör deras eget samhälle.

- När kvinnor inte får vara med och påverka och fatta beslut kränks inte bara deras rättigheter, det är också stor risk att frågor som framförallt rör kvinnor och barn inte alls kommer att diskuteras, säger Ulrika Wedin som är programchef på Barnfonden.

Målet med projektet var att stärka kvinnliga ledare så att de och andra kvinnor i Kangaré får mer inflytande i samhället. Genom projektet har 33 kvinnliga ledare fått utbildning i ledarskap, mikrokrediter, familjeplanering och hälsofrågor. De kvinnliga ledarna håller i sin tur utbildningar för andra kvinnor. Med sina nya kunskaper har kvinnorna blivit förebilder och auktoriteter i sitt samhälle och har nått 22 500 människor med information om hälsa och familjeplanering.

Efter ett år deltar nu kvinnorna i Kangaré i dubbelt så många av de kommunstyrelsemöten som är öppna för allmänheten. Tidigare uttalade sig kvinnor uteslutande i frågor som de ansåg hade stor betydelse för deras eget liv. Idag deltar de i alla diskussioner och deras synpunkter efterfrågas även av männen. Ett förslag som lagts fram av kvinnor som deltagit i projektet är att förbättra situationen för funktionshindrade. Förslaget har antagits och kommer att ingå i kommunens plan för 2012.

Kvinnorna i Kangaré hade tidigare bara lägre positioner. Idag finns kvinnor på olika positioner, inklusive ledande roller, och kvinnor sitter med i både kommunstyrelsen, hälsonämnden och utbildningsnämnden. Flera av kvinnorna vill engagera sig mer och väntar nu på nästa kommunval.

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Growloop - den digitala ledarskapscoachen, tränar och utvecklar ledarskapet inklusive självledarskapet hos individer, team och organisation.

Välj bland populära ledarskapsprogram och träna själv och tillsammans med kollegor, oavsett var ni befinner er.

Growloop används idag i svenska likväl som internationella organisationer och har fått fina betyg, bland annat 8,5/10 i NPS score och 5/5 i app store.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan årskiftet 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

- Kvinnorna väntar ivrigt på att det ska hållas val i Kangaré. De känner att de har kapacitet och är redo att ta plats på ansvarsfyllda positioner, säger Habibatou Diallo som är projektansvarig i Mali.

Just kombinationen av ledarskapsutbildning, familjeplanering och mikrokrediter har visat sig effektiv och de lokala myndigheterna vill nu driva delar av projektet vidare.

- Barnfonden arbetar för att förbättra situationen för barn, och ett effektivt sätt att göra det är just att förbättra situationen för mödrarna och öka deras inflytande över sina familjer och samhällen. Projektet visar att det inte behöver ta lång tid att stärka kvinnors inflytande och nå en förändring, säger Ulrika Wedin.

Barnfonden är en fadderorganisation som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Barnfonden ger familjer möjlighet att försörja sig själva och skapar en långsiktig utveckling i hela det omgivande samhället.

Barnfondens arbete stöds av över 25 000 faddrar och under 2010 uppgick insamlingen till 77,6 miljoner kronor.

Barnfonden finns i Malmö och ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill