Vad är bäst? Kvinnligt eller manligt ledarskap?

Anna Frankzen Starrin; Hur kom det sig att man bestämde sig för att sätta kön på ledarskap?

Ledning | ARTIKEL | MAJ 2011

Vad är bäst? Kvinnligt eller manligt ledarskap?

Vad är bäst? Kvinnligt eller manligt ledarskap?

Fram till början av 1900-talet fanns i stort sett bara ett sorts ledarskap, ett så kallat auktoritärt ledarskap. Ledaren var den dominerande och auktoritära mannen. När kvinnor läts ta ledande poster på arbetsplatsen behövde man särskilja kvinnornas ledarskap från den annars dominerande mannens.  Där föddes begreppet kvinnligt och manligt ledarskap.

Den rådande bilden av manligt ledarskap är att en manlig chef är tydlig, fast i sina beslut, trovärdig och självsäker. Många av de tidiga kvinnliga ledarna fick anpassa sig efter det manliga chefsbeteendet. Hon fick helt enkelt agera som en man. Militäriskt peka med hela handen, släppa emotionella behov och anpassa sig efter befintliga spelregler.

När man talar om kvinnligt ledarskap menar man ofta att det kvinnliga ledarskapet är mer emotionellt, koncensussökande och trevande, till och med lite osäkert i vissa fall. Så vilken av dessa ledarstilar är mest effektiv och lönsam?

Rörlighet - en trend

Arbetskraft idag är varken tvingade att jobba kvar hela sin livstid, eller eftersträvar guldklocka för lång och trogen tjänst. Det har istället blivit allt svårare att hålla kvar arbetstagare på arbetsplatsen. Yngre generationer är inte lika lojala som äldre. Lättrörligheten är en trend. Samtidigt vet vi att kostnaderna för nyanställningar är hög. Framtidens ledare behöver kunna erbjuda sina anställda så mycket mer än den gamla skolans auktoritära och oflexibla ledare gjorde.

Ett spännande case från 30-talet där en forskargrupp av psykologer och socionomer under ledning av Elton Mayo ville undersöka hur de fysiska faktorerna som ljusstyrka, luftfuktighet och temperatur, det vill säga arbetsmiljön, kunde påverka de anställdas produktivitet. Forskarna kom fram till att produktiviteten ökade hela tiden under de år som experimenten utfördes. Anledningen till att den ökade trodde man berodde på att försökspersonerna blev så uppmärksammade av forskare och arbetsledare.

Samma resultat skulle vi troligtvis få även idag om vi gjorde samma studie. Den omvårdande faktorn är alltså inte att förringa. Ännu en så kallad kvinnlig egenskap.

Moderniseringsbehov för ledarskapet

Det finns många fördelar med det som vi kallar det manliga ledarskapet. Anställda uppskattar en tydlig och konkret chef och lätt kan anpassa sig och följa sin vision. Och det finns också många fördelar med det kvinnliga ledarskapet, om vi likställer det kvinnliga ledarskapet med att vara inbjudande. Där anställda bjuds in av sin chef att vara med i beslutsprocesser och bli mer delaktiga på alla nivåer i företaget.
 
Framtidens ledarskap står inför ett moderniseringsbehov. I framtiden kommer vi inte behöva välja en manlig eller kvinnlig ledarstil. Ta istället lite av det bästa från båda sidor och bli en androgyn ledare.

Jag talar inte om könlöst ledarskap, utan om framtidens ledare som inte längre behöver tänka i manligt eller kvinnligt, utan bara i termer om vad som är mest lönsamt och mest attraktivt för företaget och de anställda.

Anna Frankzen Starrin

Vår trend- och omvärldsbevakare

  • Följ skribent

Anna Frankzen Starrin är trend- och omvärldsanalytikern som har kommit att kallas för Robot Anna i media. Hon talar trots sitt smeknamn om de mänskliga aspekterna i den digitala revolutionen. Anna är kulturantropolog och hjälper företag och organisationer att navigera in i framtiden genom att identifiera vad människor tänker, tycker, vill och behöver. Anna har genomfört flera globala framtidsstudier och är en mycket anlitad föreläsare och trendspanar regelbundet i SR och TV.

Följ Anna på Instagram: @robotannas

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning

Anna Frankzen Starrin

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill