Mjuka värden viktiga för unga professionella

Trivsamma arbetsplatser och rättvisa löner viktiga faktorer när studenter och unga akademiker väljer arbetsgivare.

Karriär | ARTIKEL | OKT 2020

Den allra viktigaste faktorn när unga professionella väljer arbetsgivare är trevliga kollegor och bra arbetsmiljö (64 procent)

Den allra viktigaste faktorn när unga professionella väljer arbetsgivare är trevliga kollegor och bra arbetsmiljö (64 procent)

Trevliga kollegor, bra arbetsmiljö samt intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Dessa är några av de viktigaste faktorerna när studenter och akademiker i början av karriären väljer arbetsgivare, enligt årets upplaga av undersökningen Young Professional Attraction Index, YPAI. En bra och rättvis lön är också viktigt. Män förväntar sig dock högre lön än kvinnor, vilket visar på vikten av att arbetsgivare tar ett ansvar för jämställdheten.

Vad krävs för att locka till sig framtidens arbetskraft? Den frågan är ständigt aktuell för arbetsgivare, inte minst med tanke på att konkurrensen om talanger och kompetens är stor, särskilt inom vissa yrkesgrupper. Syftet med Young Professional Attraction Index, YPAI, som genomförs av Academic Work, är därför att belysa vilka faktorer som är viktigast för studenter och akademiker i början av karriären när de väljer arbetsgivare.

Årets undersökning visar att mjuka värden spelar en stor roll. Den allra viktigaste faktorn när unga professionella väljer arbetsgivare är trevliga kollegor och bra arbetsmiljö (64 procent). Det innebär bland annat att målgruppen lägger stor vikt vid stämningen bland kollegor och chefer, god kommunikation och goda samarbeten inom organisationen.

Den näst viktigaste faktorn när unga professionella väljer arbetsgivare är intressanta och utmanande arbetsuppgifter (56 procent). Det betyder dock inte att varje arbetsuppgift behöver vara intressant, utan det viktigaste är att arbetet i stort är det, menar deltagarna i undersökningen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Bra och rättvisa löner

Den tredje viktigaste faktorn är bra löner och förmåner (53 procent). Här visar djupintervjuer med målgruppen att man med ”bra löner” bland annat menar rättvisa löner. Det innebär att lönen ska vara marknadsmässig och ligga i linje med lönen hos de kollegor som utför samma arbetsuppgifter, har samma utbildningsbakgrund och presterar på samma nivå. Det är därför också viktigt att arbetsgivarens lönepolitik är tydlig och transparent, så att man kan förstå varför man får den lön man får.

Men trots att målgruppen lägger stor vikt vid rättvisa löner, finns det en tydlig skillnad i hur mycket man förväntar sig att få i lön. Undersökningen visar att män i genomsnitt förväntar sig 8 procent högre lön än kvinnor, för samma arbete.
Därav kan man dra slutsatsen att individuella lönesamtal inte kommer att leda till jämställda löner, menar Academic Work. Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar för att jämna ut löneskillnaderna – dels för att det är viktigt för samhället i stort, men också för att det ligger i organisationens eget intresse. Rättvisa löner gör att man blir en attraktiv arbetsgivare med mer motiverade medarbetare.

De viktigaste faktorerna vid valet av arbetsgivare:

 1. Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö, 64%
 2. Intressanta och utmanande arbetsuppgifter, 56%
 3. Bra lön och förmåner, 53%
 4. Karriär och goda utvecklingsmöjligheter, 48%
 5. Bra chef och ledarskap, 47%
 6. Trygg anställning, 36%
 7. Flexibilitet och work-life balance, 35%
 8. Företagets värderingar och kultur, 26%
 9. Geografiskt läge, 23 %
 10. Jämställdhet, mångfald och hållbarhet, 23%

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill