Varför är så många besvikna på rekryteringsföretagen?

Marika Skärvik, PerformancePotential: Få vågar lämna ärlig feedback!

Podium | Rekrytera | ARTIKEL | APRIL 2019

Väldigt få kandidater upplever att de får någon som helst återkoppling under rekryteringsprocessen.

Väldigt få kandidater upplever att de får någon som helst återkoppling under rekryteringsprocessen.

Många av oss har under årens lopp, antingen som kund eller kandidat, varit i kontakt med olika rekryteringsföretag. De har en given maktposition på arbetsmarknaden. Det gör att deras bedömning om olika personer kan slå väldigt hårt i dessa personers framtida karriärer. Det kan i förlängningen leda till att många kandidater inte alltid vågar lämna sin egen feedback på hur de uppfattar rekryteringsföretagens uppförande eller bemötande gentemot dem. Risken att rekryteringsföretagen då fortsatt lever i godan tro att deras arbete sker på ett affärsmässigt och professionellt sätt.

Rekrytering

Illustratör: Åsa Holmqvist

Under många år har jag mött människor i olika roller som ideligen påtalar att de inte blir behandlade väl av just rekryteringsföretagen. Självklart finns det rekryteringsföretag som värderar kandidaterna lika högt, och med samma respekt, som företagskunden, men så sent som i förra veckan ondgjorde sig en mycket kompetent och erfaren rekryterare över att kollegorna i branschen inte sätter kandidaten främst. Något som för den personen är självklart att göra, vilket har gett just det företaget en konkurrensfördel.

Den sammantagna frustrationen över rekryteringsföretagen

Väldigt få kandidater upplever att de får någon som helst återkoppling under processen, varken hur tidsplanen ser ut, vad nästa steg är eller hur personen ligger till. Det gör att de allra flesta själva ligger på för att få svar. Det gör att kandidaten upplever sig som tjatig. Det kan tolkas som ren desperation och är inte positivt för kandidaten i processen. Kandidaten, som ofta redan upplever sig vara i beroendesituation, hamnar lätt i ett låst läge och befinner sig sitta i baksätet.

Uppför dig eller förlora affären!

En av mina goda vänner Annmarie Palm har skrivit en bok om ”Business Behavior” med undertiteln ”Uppför dig eller förlora affären”. Annmarie lyfter fram att alla typer av kontakter man har som företag, ska behandlas på ett bra sätt. Många rekryteringsföretag behöver bli påminda om att även en kandidat är en kund som dessutom kan bli en beställare i framtiden.

Självklart finns det undantag av rekryteringsbolag som är duktiga på återkoppling men en undersökning i vårt nätverk, visar att de tyvärr är väldigt få som är bra på återkoppling. Många jag träffar vittnar om att det endast i undantagsfall, i alla de rekryteringsprocesser som dessa sammantaget varit i, sker någon som helst dialog efter att ett cv har skickats in.

"Det borde kunna finnas en konkret win-win där rekryteringsföretaget kan utbilda beställaren."

– Marika Skärvik
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ha en kvalitetskontroll

Det skulle kunna vara så att företaget och den beställare som har lagt uppdraget hos rekryteringsfirman, är svårhanterbar. Rekryteringsföretaget kanske därför inte upplever att de kan vara helt transparenta med vad som sker i processen och sitter som gisslan hos sina beställare. Därmed har rekryteringsföretaget hamnat i kläm. 

Det borde kunna finnas en konkret win-win där rekryteringsföretaget kan utbilda beställaren. Jag vet några av rekryteringsföretagen som gör detta, men det kan tolkas som att de då förlorar sina egna jobb.  Ett sätt är att istället se det som en konkurrensfördel; där rekryteringsföretaget kan hålla fast vid att det krävs en god kunskap från beställaren och att rekryteringsföretaget är villig att investera i det. 

Vart i processen problemet än ligger skapas ett outtalat missnöje med rekryteringsföretagen, som gör att branschen som sådan får ett mindre positivt rykte. Många klagar och väljer bort rekryteringsföretagen, men undviker tyvärr att lämna rak feedback. 

En transparent rekryteringsprocess är avgörande

Rekryteringsföretagen har en psykologiskt viktig roll, där kandidater kan befinna sig i svåra och pressade situationer. Kanske är de mellan jobb och därför riskerar att tappa självförtroendet genom att bli försatta i ovisshet. Det skulle vara intressant att se statistik kring hur nöjda både beställarna och kandidaterna är med sina rekryteringsföretag. Men vi kan notera att branschen får allt högre krav på sig och med siktet inställt på den stigande kritiken mot kandidathanteringen verkar det som att fler rekryteringsföretag tappar förtroende och fler företag anställer egna inhouse rekryterare. De som verkligen tar hand om både sina kunder och kandidater, verkar vara de som kommer att överleva på sikt oavsett digitalisering eller inte. För kandidaten är också kund och kunden kräver återkoppling och transparens. Precis som i alla branscher.

Podium

Podium

 • Följ skribent

Podium på Motivation.se är en arena för meningsutbyte och debatt. Här delar gäster och experter analyser och opinionsmaterial inom ämnet ledarskap. Intresserad av att bidra? Läs mer här.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Podium
 • Rekrytera

Podium

Podium

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Podium
 • Rekrytera

Dela:

Detta är en opinionstext med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.


Om skribenten

Marika Skärvik

Marika Skärvik är VD och grundare av PerformancePotential AB. Marika har varit starkt engagerad i ledarskapsfrågor och affärsutveckling under hela sin karriär, bland annat i olika VD-roller. 


För många år sedan fick hon möjligheten att fördjupa sig i värderingsfrågor, vilket har varit en del i utvecklingen av de verksamheter hon ansvarat för, men inte på det traditionella sättet som många gör idag, utan genom att tänka i nya banor och vara fokuserad på riktiga resultat istället för läpparnas bekännelser.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill