Stressade finner ro i naturen

Skogsvistelse gör stressade människor lugna och harmoniska, enligt studier från Umeå universitet.

Hälsa | Arbetsmiljö | ARTIKEL | JAN 2012

Stressade finner ro i naturen

Stressade finner ro i naturen

Får du ibland en timme över i ditt sönderstressade liv? Gå ut i skogen, sätt dig på en stubbe och ta in alla intryck från naturen. Det hjälper mot stressen, enligt forskare vid Umeå universitet.

Naturen gör själen gott. Det har människan egentligen alltid förstått - redan under medeltiden var det vanligt att klostersjukhusen byggdes i nära anslutning till vackra trädgårdar där patienterna kunde finna den sinnesro de behövde under sjukhusvistelsen.

Förr levde också människan i direkt anslutning till naturen, men när industrialismen gjorde sitt intåg så förändrades allt. Människor flyttade in i massor till städer och tätorter. Arbetet flyttades in i fabriker och kontor.

Så småningom övergick det industriella samhället i det postindustriella, som präglas av höga krav och ett enormt informationsflöde. Inte underligt då att nutidsmänniskan är stressad.

Ett sätt att råda bot på den stressen kan vara att söka sig tillbaka dit människan egentligen hör hemma - tillbaka till naturen.

Skogsvistelse som medicin

Forskare vid Umeå universitet har studerat hur patienter vid Stressrehabkliniken vid Norrlands universitetssjukhus reagerar på skogsvistelse, skriver nättidningen Suntliv.se.

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Growloop - den digitala ledarskapscoachen, tränar och utvecklar ledarskapet inklusive självledarskapet hos individer, team och organisation.

Välj bland populära ledarskapsprogram och träna själv och tillsammans med kollegor, oavsett var ni befinner er.

Growloop används idag i svenska likväl som internationella organisationer och har fått fina betyg, bland annat 8,5/10 i NPS score och 5/5 i app store.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan årskiftet 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

Deltagarna i studien, som genomfördes inom ramen för forskningsprogrammet Skog och Hälsa, led av utmattningssyndrom. Hösten 2006 gjordes en pilotstudie med sex deltagare som vistades i skogen två gånger i veckan under elva veckors tid. Varje vistelse varade i fyra timmar - först en timme gemensamt med alla deltagare, därefter två timmar var och en för sig i ett skogsområde som patienten själv hade valt, sedan en timme gemensamt igen.

2007-2010 gjordes en likadan studie igen men med 44 deltagare. Deras resultat jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 46 patienter som inte hade deltagit i skogsvistelserna. Experimentet utvärderades sedan med hjälp av enkäter och intervjuer där patienterna svarade på frågor om välbefinnande och självbild. Sömn, hjärtfrekvens och förmåga till uppmärksamhet mättes också.

Forskarna som ligger bakom studien hoppas att den ska bidra till att skogsvistelse i framtiden kommer att användas mer som en del av rehabiliteringen för personer som lider av stress och utmattningssyndrom.

Lugna och harmoniska

Resultaten av pilotstudien visade att deltagarna blev lugna, harmoniska, glada och klarsynta av skogsvistelserna, säger forskaren Elisabet Sonntag Öström till Suntliv.se. En av deltagarna beskriver det som att man känner sig "infamnad" av skogen, en annan var skeptisk till en början men tyckte sedan att upplevelsen var "fantastisk". De positiva effekterna av skogsvistelsen ökade också under studiens gång.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill