Bemanningsföretag letar specialister i Östeuropa

Kompetent arbetskraft inom bristyrken hämtas från utlandet.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | SEP 2011

Talent management

Talent management

Bristen på specialistkompetenser inom vissa områden är ett växande problem för de svenska företagen. Nu startas ett nytt bemanningsföretag som helt ska rikta in sig på behovet av specialister inom bristyrken - genom att hitta kompetensen i utlandet.

Human Professionals är ett nystartat bemanningsföretag som kommer att anställa och hyra ut specialister från hela världen för att tillgodose de svenska företagens behov av specialister.

Bristen på kompetent arbetskraft är speciellt stor inom IT- och byggbranschen, där rekryteringsbehoven ibland är akuta.

- Vi har en enorm brist på specialister. I vissa fall finns inte ens de rätta personerna i Sverige. Men vi kan plocka hem folk och på så vis ge företagen kompetens, säger Eva J Weinefalk, koncernchef för headhuntingföretaget Human Search som ligger bakom uppstarten av Human Professionals.

Human Search har länge arbetat i Östeuropa, där mycket av den efterfrågade kompetensen finns. De har därför goda möjligheter att hitta de specialister som den svenska marknaden behöver.

- Verksamheten har precis startat, men vi räknar med att det kan bli väldigt stort. Kunderna finns främst bland teknik- och ingenjörstunga företag. Sverige är ett tekniskt tungt land, vi behöver ta in specialkompetenserna för att inte stagnera, förklarar hon.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Jag tror att behovet av att ta in specialister utifrån kommer att öka ännu mer. Många av spetskompetenserna håller på att gå i pension, och det har inte fyllts på med nya.

Många ingenjörer i Östeuropa

I Östeuropa finns det av tradition många kompetenta ingenjörer, berättar Eva J Weinefalk.

- I Sverige gick ingenjörsyrket ner lite i popularitet under 80- och 90-talet, det vara inte lika coolt att bli ingenjör längre, säger hon, och fortsätter:

- Men i Östeuropa har det alltid setts som ett bra yrke, så där finns det mycket av den varan och många som är högutbildade. Det tänker kanske inte gemene man på, det är inte den bilden man har av Östeuropa.

Många östeuropéer är intresserade av att jobba utomlands, men nästan ingen av dem väljer att lämna sitt hemland permanent.

- De har kvar sina familjer i hemlandet och åker ivåg och arbetar i tidsomgångar, förklarar Eva J Weinefalk.

Ingen konkurrens

Kommer Human Professionals att bli anklagade för att ta ifrån de svenska specialiserna jobbtillfällen, genom att bemanna med utländska spetskompetenser istället?

Eva J Weinefalk tror inte det.

- Vi förmedlar ju inte bara specialister från Östeuropa, utan även från exempelvis Sverige. Dessutom finns det så mycket jobb inom det här området, så det här är ingenting som konkurrerar.

Här kommer också chefsjobben in i bilden. Human Professionals bemannar chefer om det behövs sådana med specialkompetens, men då är det inte lika lätt att hämta dem i Östeuropa.

- Chefer behöver kunna tala svenska, och där är det av naturliga skäl svårt att hitta svenskspråkiga personer, säger Eva J Weinefalk.

Hon understryker också att specialisterna som kommer hit ska ha svenska löneavtal.

- Vi jobbar med kompetens, inte med att ta hit billigare arbetskraft, förklarar hon.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR
  • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill