Det goda ledarskapet, hur ser det ut egentligen?

Som ledare behöver du inte kunna allt i organisationen, den självinsikten är en av nycklarna till gott ledarskap.

Ledning | Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | JAN 2021

Chef kan vem som helst bli, men att vara en god ledare det är inte en självklarhet bara för att man har titeln chef.

Chef kan vem som helst bli, men att vara en god ledare det är inte en självklarhet bara för att man har titeln chef.

”Jag vågar nog säga att ingen vuxen människa gillar att bli ständigt kontrollerad och ifrågasatt om man verkligen klarar en uppgift som man har ålagts att göra”, säger Cattis Olsson, vår expert inom human hållbarhet. Ställ den frågan till dig själv. Hur skulle du själv reagera om någon ständigt kontrollerade det du gör och möttes av misstro att du inte har gjort uppgiften på ett korrekt sätt? 

Hur ser du på ledarskap? Har du någon gång råkat ut för en chef som du ansett har varit en dålig ledare? Exakt vad var det som gjorde personen till en dålig ledare? Ibland är det så att det ”dåliga ledarskapet” handlar om din egen bild av verkligheten. Vissa ledare kan vara otroligt duktiga, men de kanske inte säger eller gör det som du tycker är bäst ur ditt perspektiv. Sen finns det ledare som inte borde ha fått den posten överhuvudtaget. Jag har själv mött den typen av chefer. De har oftast en spetskompetens inom någonting, men de kanske inte är lämpade att leda andra. 

Jag hade en chef som ständigt sköt upp möten och jag hade inte ett enda medarbetarsamtal under mina tre år i det företaget. Det sista året var vi två anställda så det var inte så att han var överöst med personaljobb, han kunde bara inte hantera att vara ledare. Det enda han sa var: ”Låt oss diskutera det.” Men diskussionerna uteblev alltid. Så fort vi ville ha ett möte så bokade han om det, tills vi inte orkade bry oss längre. I mina ögon en av de absolut sämsta chefer jag har haft. Det fanns ingen tydlighet, han undanhöll saker för oss och klarade inte att staka ut en tydlig riktning. Det skapade en dålig stämning bland oss medarbetare när vi fick höra att vi inte klarat målen, speciellt när vi inte ens visste vilka målen var från början. Det fanns ingen tillit mellan oss och inte heller från våra kunder då han lovade dem saker som inte var genomförbara.  Påföljden blev att jag fick åka ut och möta mina kunders ilska och besvikelse. Behöver jag säga att jag blev omotiverad att utföra mitt jobb?


Har du å andra sidan haft någon chef som varit fantastiskt bra? Som uppmuntrat och hjälpt dig och dina kollegor framåt? Där ni gemensamt nått framgångar i verksamheten, där du känt dig som en viktig del i framgången.

Vad är skillnaden mellan chef och ledare?

Jag brukar skilja på chef och ledare, för en chef kan vem som helst bli, men att vara en god ledare det är inte en självklarhet bara för att man har titeln chef. 

Att vara ledare för andra är så mycket mer än att ha en titel. I många organisationer blir någon chef för att de jobbar bra, men de kanske är riktigt dåliga ledare. De kanske trivs utmärkt med att jobba noggrant och utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, men de är inte intresserade eller har förmåga att leda andra. 

Själv fick jag min första ledarskapsposition när jag var ca 25 år och blev receptionschef vid STF Storulvåns Fjällstation. Jag hade turen att ha en otroligt duktig platschef som kunde leda mig och hjälpa mig på vägen framåt i mitt ledarskap. Hon vågade lita på mig, hon var tydlig med sina förväntningar på mig och gav mig ett tydligt mandat för min roll. Jag visste att jag alltid kunde komma till henne och rådfråga. Tydlighet, ärlighet, målinriktad, tillitsfull och glädjefull är de ord som bäst beskriver henne som ledare. Hon vågade se mig och min kapacitet, hon trodde på mig, hon lät mig göra misstag och fanns alltid där när jag behövde stöttning. Jag har henne att tacka för mycket kunskap och insikt om ledarskap, och vad det innebär att driva ett företag med gott ledarskap gentemot sina medarbetare och ett gott värdskap gentemot sina gäster.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad gör dig till en god ledare? 

Självinsikt skulle jag säga är en av de viktigaste delarna. Att våga se dina starka och svaga sidor gör att det är lättare att förbättra dig där du vill och framför allt att ta in människor i organisationen som kompletterar dig. Som ledare behöver du inte vara bäst och kunna precis allt i organisationen. Men du behöver också förstå och ta till dig just det, att du behöver inte kunna göra allt själv, så att du vågar delegera och släppa kontrollen till någon annan. 

Att vara ledare och ha ett stort kontrollbehov där du inte litar på att dina medarbetare skapar enbart dålig stämning, minskad lojalitet och misstro. Jag vågar nog säga att ingen vuxen människa gillar att bli ständigt kontrollerad och ifrågasatt om man verkligen klarar en uppgift som man har ålagts att göra. Ställ den frågan till dig själv. Hur skulle du själv reagera om någon ständigt kontrollerade det du gör och möttes av misstro att du inte har gjort uppgiften på ett korrekt sätt? 

Det är också viktigt att våga be om hjälp och stå för att en inte kan allt. Det gör det faktiskt så mycket enklare att få rätt hjälp, och troligtvis utvecklas man mycket snabbare som ledare tack vare att man slipper uppfinna hjulet själv hela tiden. 

"Jag kan nästan lova att ni kommer att få ett betydligt mer kreativt och utvecklande möte av att röra er utomhus."

– Cattis Olsson

Hur kan du som ledare bli bättre på att lita på dina medarbetare?

Till att börja med; tydlighet är, förutom självinsikt, en oerhört viktig del i ledarskapet. Om du är tydlig med dina förväntningar på dina medarbetare, skapas en ömsesidig tillit från dig och dina medarbetare att ni vet vad som gäller. När du är tydlig med vilka mål som ska uppnås och syftet med varför målet ska uppnås så ökar också motivationen och sannolikheten att målet ska uppnås. När du dessutom delger vilka mandat de har för att lösa uppgifterna så har du varit tydlig med vad dina medarbetare får ta beslut om på egen hand och visat att du litar på att de slutför uppgifterna på bästa sätt utan att behöva rådfråga dig i varje enskild fråga. 

Steve Jobs sade en gång: ”It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do.” (Det är inte vettigt att anställa smarta människor och tala om för dem vad de ska göra; vi anställer smarta människor så att de kan tala om för oss vad vi ska göra.)

Det handlar så klart inte om att alla kan göra precis vad de vill, det handlar om att ha ett tydligt ledarskap där medarbetarna har ett tydligt mandat vad de får och inte får göra och att de vet vad de förväntas åstadkomma. Apple hade inte varit där de är idag om inte Steve Jobs hade haft en tydlig vision och riktning för sina medarbetare kring vad han ville åstadkomma med Apples produkter. Jag är också övertygad om att de inte varit där de är idag om allt hade hängt på att Steve Jobs själv skulle utveckla precis allting, då kanske vi inte hade haft iPhone och iPad idag. 

Se dina medarbetare hela tiden

Det finns chefer som inte tycker det finns någon anledning att säga till sina anställda när de gjort något bra. Hur motiverad blir en sådan medarbetare att ta på sig nya uppgifter eller att ens slutföra ett längre uppdrag? Vad motiveras du som ledare av? Vad är det som driver dig att ta ansvaret som krävs av en ledare? Vet du vad som motiverar dina medarbetare? Det är troligtvis inte samma drivkrafter som driver dig i ditt ledarskap. Målet kan vara detsamma och ni kan gemensamt jobba åt samma håll, men deras anledning till att gå till jobbet och utföra sina arbetsuppgifter kanske inte är samma som du som ledare har. 

Hur ofta pratar du med dina medarbetare och stämmer av hur de mår och hur deras arbete fortlöper? Är det endast det årliga medarbetarsamtalet? Vad tror du skulle hända om du hade kortare avstämningar med dina medarbetare lite oftare? Då menar jag inte ett långt samtal, testa att boka in ett 20 minuters promenadmöte en gång i månaden. Jag kan nästan lova att ni kommer att få ett betydligt mer kreativt och utvecklande möte av att röra er utomhus än om ni sitter vid ett skrivbord inne på ditt kontor. Ni får också mer energi för era respektive arbetssysslor under resten av dagen. Dessutom får ni båda till 20 minuters vardagsmotion den dagen, samtidigt som ni utvecklar er jobbrelation och företaget. Win-win-win! 

Just nu när många jobbar hemifrån är det ett ypperligt sätt att bidra till att ni får lite mer rörelse i vardagen, vilket är oerhört viktigt då vi sitter än mer när vi jobbar hemifrån. Det är mycket lättare att förhindra missförstånd, missnöje och låg motivation om du kontinuerligt stämmer av hur det går istället för att skjuta upp dessa kortare avstämningsmöten och förlägga allt vid ett utvecklingssamtal en gång per år. 

5 steg till ett gott ledarskap


 • Självinsikt, våga se dina egna starka och svaga sidor
 • Var tydlig med förväntningar, riktning, mål och mandat för dina medarbetare
 • Se dina medarbetare, uppmuntra dem och stötta dem på vägen, inte bara vid målets slut
 • Boka in korta promenadmöten med dina medarbetare ofta
 • Våga delegera och lita på att de utför uppgiften på bästa sätt

Cattis Olsson

Cattis Olsson

Vår expert inom human hållbarhet

 • Följ skribent

Cattis Olsson hjälper medvetna företag och entreprenörer med strategier och mindset för att skapa hållbar, lönsam och glädjefylld framgång över tid genom sitt företag Capuma. Det ger en human hållbarhet som ökar produktivitet & lönsamhet för företaget, samt lojalitet, stolthet & glädje för individen. 

Tidigare har Cattis jobbat inom elitidrotten med mental träning och massage, både på individ- och teamnivå, en kunskap som är oerhört värdefull när det gäller att hjälpa företag med framgångsstrategier.  

Hennes erfarenhet av att ta sig upp och framåt efter fyra ryggskador, med hjälp av mental och fysisk träning och stängda öron mot alla professioner som sagt ”Det där kommer du aldrig mer kunna göra!”, har hjälpt henne att skapa en mental resiliens och ovärderlig erfarenhet som kan appliceras på många områden i vardagen. 

Hon är även en del av konsultnätverket Oxy Group. 

Foto: Lumeah Personal Brand Photography

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Motivera

Cattis Olsson

Cattis Olsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill