Så gör du förändringsarbetet till en framgångsfaktor

Johan Lindahl, beteendevetare och ledarskapsexpert: Ingen framgång utan förändring.

Ledning | Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | JAN 2021

Är du positivt eller negativt inställd till förändring? undrar Johan Lindahl. (Fotograf: Eva Lindblad)

Är du positivt eller negativt inställd till förändring? undrar Johan Lindahl. (Fotograf: Eva Lindblad)

”Att låsa sig vid gamla strategier är som att köra traktor på autobahn – du blir omkörd i så hög hastighet att du inte ens förstår vad som händer,” säger ledarskapsexperten och beteendevetaren Johan Lindahl. Det handlar om människor när det gäller framgångsrika beteendeförändringar och  framgångsrikt ledarskap. Här bjuder Johan på en checklista vid förändringsarbete och påminner om att du själv behöver brinna för att tända andra! 

Som ledare befinner du dig på en spelplan som ständigt förändras. Covid-19, restriktioner, hemarbete och en allmän osäkerhet om vad som ska hända är några exempel på de utmaningar vi tar med oss in i 2021. Dessa utmaningar innebär att spelplanen än en gång förändras och ställer nya krav på företag, medarbetare och chefer. Men att låsa sig vid gamla strategier är som att köra traktor på autobahn – du blir omkörd i så hög hastighet att du inte ens förstår vad som händer. För den som istället vill växla upp och göra förändringsarbetet till en framgångsfaktor finns det flera viktiga insikter till hjälp på vägen.

Förändring är det nya normala  

Intelligens är förmågan att anpassa sig till förändring. Så formulerade sig vetenskapsmannen och författaren Stephen Hawking i en intervju. Med dessa få ord summerade han vår tids stora utmaning. Fram till för bara några år sedan drevs förändring ofta i projekt med tydlig början och tydligt slut, därefter följde en utvärderingsfas och så planerades uppstarten av nästa förändringsprojekt. Idag kan vi inte kosta på oss en sådan strategi. Istället är det avgörande att bygga en organisationskultur där förändring är det nya normala och där den interna förändringstakten alltid ligger steget före den externa. Chefer och medarbetare agerar, tar personligt ansvar och fattar egna beslut. Era förändringsprocesser pågår parallellt och går i varandra. Vi är hela tiden i rörelse. Agera, reflektera och justera och agera igen. 

Utveckling eller förändring?  

Danska filosofen Søren Kierkegaard formulerade tesen Alla vill ha utveckling, men ingen vill ha förändring. Det är kanske lite hårt uttryckt, men jag vill påstå att det ligger en sanning i den tesen. Ordet utveckling har en positiv värdering och beskriver en gynnsam förflyttning från ett läge till ett bättre läge. Men det säger ingenting om den egna insatsen, vad du själv måste bidra med för att nå det önskade läget. Det är klart att vi säger ja tack till ett bättre läge om det inte kräver något av oss. Förändring har en mer blandad laddning. Det kan bli bättre eller sämre, men definitivt annorlunda. Dessutom förstår man att det kommer att innebära en egen insats. Mitt budskap är att om du vill utvecklas så måste du förändra dig. Du kan inte göra samma sak och hoppas på ett annat resultat. Visst är det fascinerande att det ändå är så många som väljer den senare strategin?

Beteendeförändringar ger resultatförbättringar

Det finns inga genvägar och inga quickfixes för att skapa varaktiga beteendeförändringar. Du behöver arbeta målmedvetet och systematiskt. Om du vill utveckla dig själv och dina kollegor till era bästa jag så är det första steget att skapa insikt hos medarbetarna så att de själva känner och förstår vad de behöver göra annorlunda. Insikt är inget du kan ge dem, den måste komma inifrån dem själva, men det går att hjälpa dem att hitta den. Det andra steget är att skapa viljan att göra det jobb som krävs för att nå dit ni önskar. Viljan är av avgörande betydelse. Det tredje steget är mål och plan och då menar jag beteendemål och beteendeplan. Det fjärde och sista steget är uppföljning, uppföljning och uppföljning. Utan uppföljning så faller man lätt tillbaka i gamla vanor och beteendemönster. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Framgång börjar med engagemang

Säkerställ att alla i organisationen känner sig delaktiga och involverade på förändringsresan. Det räcker inte med att du tycker att du involverat dem. Allt handlar om deras subjektiva upplevelse av att få vara en del av processen och att även kunna påverka. 

Du behöver inte gå längre än till dig själv. Är du positivt eller negativt inställd till förändring? Ditt svar beror dels på din generella inställning till att förändra, att utmana dig själv och lämna din trygghetszon. Dels beror det på huruvida du är delaktig och får vara med och påverka förändringen, eller om någon annan bestämmer och du lämnas utan möjlighet att påverka. Förändring är betydligt enklare när du själv valt den och när du får vara med och påverka.  

Egentligen är det självklart. Delaktighet och involvering skapar engagemang, och engagerade medarbetare skapar framgång.

Checklista vid förändringsarbete 

1. Varför gör ni förändringen? 
Många chefer gör misstaget att bara berätta vart man ska och hur man ska ta sig dit, men glömmer att förklara varför man gör förändringen och vad den ska leda till. Människor som inte förstår blir ofta frustrerade, rädda eller osäkra. Konsekvensen kan bli att de ägnar sig åt social maskning och aktivt motarbetar förändringsarbetet.

2. Var är ni idag? (Nuläge) 
Siffror ljuger aldrig, men fastna inte i dem. Fokusera istället på beteende. Gör en lista med plus och minus över hur ni agerar idag. 

3. Vart ska ni? (Önskat läge)
Samma sak här. Du ska självklart kvantifiera ert önskade läge och jobba med siffermål, men fastna inte där. Du kommer att få ännu starkare effekt och större engagemang om du fokuserar på ert önskade läge i form av beteende. Glöm inte att du måste brinna själv för att tända andra. Entusiasmera och måla upp bilder så kommer dina medarbetare själva att visualisera det önskade läget. Dessutom frigör det energi och motivation på ett helt annat sätt än vad enbart ord kan åstadkomma. Som du vet, en bild säger mer än tusen ord.

4. Hur ska ni ta er dit? (Strategi och tillvägagångssätt) 
Vilka beteenden ska få er att nå dit ni önskar? Prata ihop er på förhand om vad och hur ni ska följa upp. Hur ni ska kommunicera och kalibrera under resans gång. Om du får ditt team att agera på rätt sätt varje dag så kommer ni med hög sannolikhet att nå dit ni önskar. Rätt över tid blir alltid rätt, medan fel över tid aldrig blir rätt. 

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Motivera

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Om artikelförfattaren

Johan Lindahl är filosofie magister i beteendevetenskap och har i 20 år arbetat med försäljning, kundnöjdhet och ledarskap. Sedan 2015 har Johan Lindahl med över 1200 genomförda utbildningsuppdrag varit en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom försäljning, service och ledarskap. 

Han är även författare till böckerna Framgångsrik försäljning och nyligen utkomna Framgångsrikt ledarskap – allt handlar om människor.

Framgångsrikt ledarskap

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill