En ledares karaktär

Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2020

Med övning och engagemang kan varje person dana sin karaktär.

Med övning och engagemang kan varje person dana sin karaktär.

Vi har precis bevittnat det amerikanska valet av president. Som det nu ser ut har vi en ny president för de närmaste fyra åren i Joe Biden, även om valprocessen inte helt är klar med juridiska manövrar från President Trump. Valet har delvis handlat om värderingar och den karaktär vi vill se hos de ledare vi vill följa. Vad kännetecknar en ledare med god karaktär och hur kan vi utveckla den?

Karaktär, från det grekiska ordet "χαρακτήρας", var en term som ursprungligen användes för ett märke som var inpräglat på ett mynt. Numera är det känt som summan av alla egenskaper och kvaliteter hos en person, såsom integritet, mod, styrka, ärlighet och lojalitet.

Ledare med god karaktär är mänskliga och tillmötesgående, aldrig förnedrande. De accepterar andra och uppskattar att höra motsatta synpunkter. Som ett resultat av deras villighet att lyssna ökar tilliten och respekten. Det har en djupgående påverkan på organisationen och på de människor som arbetar där. Människor vill följa människor de ser upp till och kan lita på särskilt under svåra förhållanden. Tillit uppnås genom att visa kompetens och genom att ha en stark karaktär. När en ledares karaktär visar sig otillförlitlig kommer förmågan och förutsättningen att leda att undermineras (och någon annan väljas till president).

 

Att utveckla ledarskapskaraktär

Enligt de tidiga filosoferna stoikerna var karaktär i form av självkontroll och självbehärskning de enda sakerna du kunde kontrollera i livet. 

”Du har makt över ditt sinne – inte över yttre händelser. Inse detta, så kommer du att finna styrka.” (Marcus Aurelius, Romersk kejsare 161-180 f kr)

En bra karaktär kännetecknades av förnuft, mod, självkontroll, visdom och rättvisa. Ingenting annat spelade så stor roll som detta. De betraktade karaktären som något som formas, omedvetet, genom repetitivt beteende som antingen belönas eller visar sig fungera genom erfarenhet. De menade också att vem som helst kunde utveckla en god karaktär, det var en del av den mänskliga naturen, och med övning och engagemang kunde varje person dana sin karaktär. 

”Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett öde.” (Charles Reade, brittisk författare)

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Reflektionsfrågor för karaktär 

Här är några frågor som hjälper dig att reflektera över din egen karaktär och vilka personliga kvaliteter du vill utveckla framåt:

 1. Tänk på en person som har haft ett positivt inflytande på dig, någon du beundrar. Skriv ner vilka av den personens egenskaper du själv skulle vilja utveckla.

 2. Reflektera över den feedback människor i din omgivning har gett dig och hur de beskriver dig.

 3. Föreställ dig att du någon gång i framtiden blir utvald till årets vd och du blir inbjuden till en samling där representanter från näringsliv och politik finns med för att hylla dina insatser. Ett flertal personer kommer att lovorda dina insatser och din karaktär. 

 • Skriv ner vilka ord du helst skulle vilja höra? 
 • Vilka beskrivningar skulle göra dig mest stolt? 
 • Vilka värden har du skapat för andra?
 • Vilka svagheter hoppas du att de inte har upptäckt..? 

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill